پمپ های گرانفوس

  • Share it:

Pumps Grundfos

پمپ های گرانفوس

 

پمپ های گرانفوس – لیست قیمت پمپ ھای خطی گراندفوس

مدلخروجی (inch)ولتاژ (v)قدرت الکترو موتور
مورد نیاز (KW)
قدرت الکترو موتور
مورد نیاز (HP)
آمپر (A)حداکثر ارتفاع (m)جدول ارتفاع (m)دبی (lit/min)قیمت (﷼)
JP5۲۲۰۰.۷۵۱۳.۷۴۳۳۵-۵۸-۶۷۸,۷۷۰,۰۰۰
JP6۲۲۰۱.۴۱.۸۶.۲۵۰۴۵-۱۲۸-۸۳۱۱,۱۹۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.