پمپ های گرانفوس

  • Share it:

Pumps Grundfos

پمپ های گرانفوس

 

پمپ های گرانفوس – لیست قیمت پمپ ھای خطی گراندفوس

مدلخروجی (inch)ولتاژ (v)قدرت الکترو موتور
مورد نياز (KW)
قدرت الکترو موتور
مورد نياز (HP)
آمپر (A)حداکثر ارتفاع (m)جدول ارتفاع (m)دبی (lit/min)قيمت (﷼)
JP5"12200.7513.74335-58-678,770,000
JP6"12201.41.86.25045-128-8311,190,000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.