پمپ های هواده

  • Share it:

پمپ های هواده

 

پمپ های هواده-پمپھای مخصوص ھوادھی BLOWER – SPC

 

مدلولتاژ(v)آمپر(A)قدرت(KW)قدرت(HP)فشار(kpa)
دبی(m³/h)وکیوم(-kpa)خروجی(inch)قیمت (ریال)
SP-HG-90B۲۲۰۱.۰۹۰.۰۹۰.۱۲۶.۵۳۰۴.۵¾۱,۷۰۰,۰۰۰
SP-HG-180B۲۲۰۱.۸۲۰.۱۸۰.۲۵۸.۵۴۰۶۱۲,۲۸۰,۰۰۰
SP-HG-250B۲۲۰۲.۵۰.۲۵۰.۳۱۲۴۸۸.۵۱¼۲,۷۰۰,۰۰۰
SP-HG-370B۲۲۰۳.۵۰.۳۷۰.۵۱۶۶۰۱۱۱¼۳,۷۰۰,۰۰۰
SP-HG-550B۲۲۰۴.۸۰.۵۵۰.۷۵۲۰۱۱۰۱۶۱½۴,۴۴۰,۰۰۰
SP-HG-750B۲۲۰-۳۸۰۶.۳,۲۰.۷۵۱۲۱۱۲۰۱۷۱½۴,۵۶۰,۰۰۰
SP-HG-1100B۲۲۰-۳۸۰۸.۷,۲.۵۲۱.۱۱.۵۲۵۱۷۰۲۰۲۶,۳۰۰,۰۰۰
SP-HG-1500B۲۲۰-۳۸۰۱۱.۸,۳.۴۴۱.۵۲۲۶۱۸۰۲۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰
SP-HG-2200SB۳۸۰۴.۹۲۲.۲۳۳۶۲۱۰۲۶۲۹,۶۰۰,۰۰۰
SP-HG-3000SB۳۸۰۶.۳۹۳۴۳۷۲۳۰۲۷۲۱۱,۴۰۰,۰۰۰
SP-HG-4000SB۳۸۰۸.۱۷۴۵.۵۳۸۲۵۰۲۸۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰
SP-HG-5500SB۳۸۰۱۱.۱۵.۵۷.۵۴۲۴۳۰۳۲۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰
SP-HG-7500SB۳۸۰۱۵۷.۵۱۰۴۵۴۵۰۳۵۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰
SP-HG-13000SB۳۸۰۲۵.۸۱۳۱۸۵۳۶۰۰۴۰۴۸۹,۴۰۰,۰۰۰
SP-HG-15000SB۳۸۰۳۰.۲۱۵۲۰۵۵۶۱۰۴۱۴۹۷,۲۰۰,۰۰۰
SP-HG-18000SB۳۸۰۳۵.۵۱۸۲۵۵۸۶۲۰۴۳۴۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
SP-HG-20000SB۳۸۰۳۹.۳۲۰۲۶.۵۶۰۶۳۰۴۴۴۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
SP-HG-550PN۲۲۰-۳۸۰۴.۸,۱.۴۵۰.۵۵۰.۷۵۲۰۱۱۰۱۶۱½۶,۵۰۰,۰۰۰
SP-HG-750PN۲۲۰-۳۸۰۶.۳,۲۰.۷۵۱۲۱۱۲۰۱۸۱½۷,۰۷۰,۰۰۰

 

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.