پمپ لوارا | لیست قیمت پمپ لوارا | فروش پمپ لوارا

  • Share it:

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

مشخصات الکتروپمپ  لوارا  خانگی

پمپ های لوارا دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به تسبت به  مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل سری BG و CEA مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۲۹۰۰rpm)

مدل نوع پمپقدرت KWقدرت HPحداکثر
ارتفاع m
حداکثر
آبدهی m³/h
دهانه
ورودی
اینچ
دهانه
خروجی
اینچ
قیمت (ریال)
BGM 7جتی – تک فاز۰.۷۵۱۴۶۳.۶

۱ ¼۱۸۵۱۴۰۰۰
CEAM 70/3بشقابی - تک فاز۰.۳۷۰.۵۲۲۴.۸۱ ¼۱۷۰۸۴۰۰۰
CEAM 70/5بشقابی - تک فاز۰.۵۰.۷۵۳۱.۱۴.۸۱ ¼۱۷۴۰۳۰۰۰
CEAM 80/5بشقابی - تک فاز۰.۷۵۱۳۲۶۱ ¼۱۷۶۶۷۰۰۰
CEAM 120/5بشقابی - تک فاز۰.۹۱.۲۳۱.۸۹.۶۱ ¼۱۹۵۰۴۰۰۰
CEAM 210/2بشقابی - تک فاز۰.۷۵۱۱۷.۷۱۸۱ ½۱ ¼۱۰۰۴۳۰۰۰
CEAM 210/4بشقابی - تک فاز۱.۵۲۲۵.۵۱۸۱ ½۱ ¼۱۲۹۳۶۰۰۰
CEAM210/5بشقابی - تکفاز۱.۸۵۲.۵۲۹۱۸۱ ½۱ ¼۱۵۸۸۴۰۰۰
CEAM 370/1بشقابی - تکفاز۱.۱۱.۵۱۶.۳۲۶۲۱ ¼۱۴۵۲۰۰۰۰
CEAM 370/2بشقابی - تکفاز۱.۵۲۲۰.۴۲۹۲۱ ¼۱۵۳۳۴۰۰۰
CEAM 370/3بشقابی - تکفاز۱.۸۵۲.۵۲۴.۴۳۱۲۱ ¼۱۶۰۳۸۰۰۰
CEA 70/3بشقابی - سه فاز۰.۳۷۰.۵۲۲۴.۸۱ ¼۱۷۰۸۴۰۰۰
CEA 70/5بشقابی - سه فاز۰.۵۰.۷۵۳۱.۱۴.۸۱ ¼۱۷۴۰۳۰۰۰
CEA 80/5بشقابی - سه فاز۰.۷۵۱۳۲۶۱ ¼۱۷۶۶۷۰۰۰
CEA120/3بشقابی - سه فاز۰.۵۵۰.۷۵۲۲.۴۹.۶۱ ¼۱۸۱۶۲۰۰۰
CEA 120/5بشقابی - سه فاز۰.۹۱.۲۳۱.۸۹.۶۱ ¼۱۹۵۰۴۰۰۰
CEA 210/2بشقابی - سه فاز۰.۷۵۱۱۷.۷۱۸۱ ½۱ ¼۱۰۰۴۳۰۰۰
CEA 210/4بشقابی - سه فاز۱.۵۲۲۵.۵۱۸۱ ½۱ ¼۱۲۰۳۴۰۰۰
CEA 370/1بشقابی - سه فاز۱.۱۱.۵۱۶.۳۲۶۲۱ ¼۱۳۰۳۵۰۰۰
CEA 370/2بشقابی - سه فاز۱.۵۲۲۰.۴۲۹۲۱ ¼۱۳۷۵۰۰۰۰
CEA 370/3بشقابی - سه فاز۱.۸۵۲.۵۲۴.۴۳۱۲۱ ¼۱۴۲۶۷۰۰۰

bg

لیست قیمت ست کنترل های (Genyo) مارک lowara ساخت ایتالیا

مدلآمپراژحداکثر توان کنترل شونده پمپ (HP)نوع منبع تغذیهشروع فشار کاری (Bar)حداکثر فشار کنترل شونده (Bar)حداکثر دبی کنترل شونده(m³/h)قیمت (ریال)
GENYO 8A/F12۸۲تکفاز۱.۰±۰.۲۱۰۱۰۳۴۲۱۰۰۰
GENYO 16A/R15-25۱۶۳تکفاز۱.۵-۲.۵۱۰۱۰۴۶۹۷۰۰۰

12121

لیست قیمت هایدرووار (Hydrovar) مارک Lowara ساخت ایتالیا

مدلقدرت (KW)نوع منبع تغذیهقیمت
HV 3.4۴سه فاز۷۳۹۲۰۰۰۰
HV 3.5۵.۵سه فاز۷۹۰۴۶۰۰۰
HV 3.7۷.۵سه فاز۹۰۲۰۰۰۰۰
HV 3.15۱۵سه فاز۱۴۱۴۹۳۰۰۰

pump-controller-variable-speed-14009-2930125

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.