پمپ صنعتی شیمجه

  • Share it:

قیمت پمپ صنعتی شیمجه

پمپ سانتریفیوژی چند طبقاتی (BW4-4)

کد کالا تک فاز سه فاز کیلو واتاسب بخار آبدهی m3/hارتفاع (متر)اتصالات (ورودی)اتصالات (خروجی)قیمت (ریال)
۱۱۱۳۱۰۰۰۰۰۱BW4-4۰.۷۵۱۷۳۸۱/۴ ۱ ۱ ۷۷۵۰۰۰۰

پمپ پروانه استیل ( PUM )

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی)اتصالات (ورودی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
سه فاز
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۳,۸۰۰,۰۰۰۲۲۶/۳۰.۷۵۰.۵۵-PUM400۱۱۱۳۲۲۰۰۰۰۱
۳,۷۰۰,۰۰۰۲۷۷/۲۱۰.۷۵-PUM600۱۱۱۳۲۲۰۰۰۰۲

پمپ های پروانه شعاعی ( QB ) – ( پروانه چدن )

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی و ورودی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۱,۴۵۰,۰۰۰۳۳۱.۶۰.۵۰.۳۷طرح قدیم - QB60G۱۱۱۳۰۱۰۰۰۰۱
۱,۳۰۰,۰۰۰۳۳۲.۴۰.۵۰.۳۷طرح جدید - QB60L۱۱۱۳۰۱۰۰۰۰۳
*****۴۰۲.۴۰.۵۰.۳۷طرح جدید - QB60K****
۱,۸۴۰,۰۰۰۳۳۲.۴۰.۵۰.۳۷طرح لورا - Pm16۱۱۱۳۰۰۰۰۰۰۱
۲,۶۰۰,۰۰۰۶۰۳.۶۱۰.۷۵QB80G۱۱۱۳۰۱۰۰۰۰۲

پمپ همراه متعلقات ( IAWZB )

قیمت
(ریال)
اتصالات (خروجی و ورودی)قابلیت ها Max
(ارتفاع)
متر
قابلیت ها Max
(آبدهی)
m3/h
قدرت
(اسب بخار)
قدرت
(کیلو وات)
مدل پمپ
تک فاز
کدکالا
۲,۹۰۰,۰۰۰۳۲۲.۷۰.۵۰.۳۷۱ AWZB 370۱۱۱۳۰۶۰۰۰۰۱
۳,۴۷۰,۰۰۰۳۲۲.۷۰.۵۰.۳۷۱ AWZB370-H۱۱۱۳۰۶۰۰۰۰۴
۳,۸۵۰,۰۰۰۴۴۳۱۰.۷۵۱ AWZB 750۱۱۱۳۰۶۰۰۰۰۲
۴,۴۵۰,۰۰۰۵۰۴.۸۱.۵۱.۱
۱.۵ AWZB 110
۱۱۱۳۰۶۰۰۰۰۲

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.