پمپ خانگی دیانا

  • Share it:

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا – لیست قیمت پمپ های خانگی دیانا

مدل
Model
مشخصات
Specification
ارتفاع
H
[M]
آبدهی
Q
L/min
کیلو وات
KW
اسب بخار
HP
ورودی
Inlet Inch
خروجی
Outlet
inch
قیمت
ریال
PM-45کوچک 0.5 اسب5-4010-400.370.511
PM-80کوچک 1 اسب5-5510-550.75111
CM-50بشقابی 0.5 اسب20-5010-800.370.511
CM-100بشقابی 1 اسب8-3210-1100.75111
CM-100 -Sبشقابی استیل 1 اسب5-3410-1450.7511/4 11
CAM-100جت 1 اسب27-4710-500.75111
CB-160دو پروانه 1.5 اسب19-4514-1051.11.51/4 11
CB-210دو پروانه 2 اسب10-5410-1301.521/4 11
CB-300دو پروانه 3 اسب15-6560-1502.231.51/4 1
CM 100/1.51.5 اینچ 1 اسب پروانه باز10-2050-2600.7511/51/5
AP -100دو لول مکش بالا10-40
مکش:21
10-430.7511/4 11
CS -100/22 اینچ 1 اسب5-12100-3000.75122
CS -150/22 اینچ 1.5 اسب8-13100-7001.11.522
CS -200/22 اینچ 2 اسب9-14100-9001.5222
CS -200/33 اینچ 2 اسب5-15100-9501.5233
CS -300/33 اینچ 3 اسب7-17100-10002.2333
CH -200/22 اینچ 2 اسب ارتفاع بالا8-29100-5001.5222
CH -300/22 اینچ 3 اسب ارتفاع بالا13-32.5100-5002.2322
DN-1100/FP1.5 اسب
استخری فیلتردار
8-18100-3001.11.51.51.5
DN-1500/FP2 اسب
استخری فیلتردار
7-19100-4001.521.51.5
DN-40DP/24Vپمپ 3/4 اینچ
گازوئیل 24 ولت
10400.18-3/43/4
DN-40DP/12Vپمپ 3/4 اینچ
گازوئیل 12 ولت
10400.18-3/43/4

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.