نکاتی در خرید دیزل ژنراتور

  • Share it:

خرید دیزل ژنراتور نیازمند اطلاعاتی است که باید قبل از اقدام به خرید به آن توجه نمود. یکی از نگرانی­ های اصلی در تصمیم­ گیری برای خرید دیزل ژنراتور انتخاب مناسب با نوع فعالیت، متناسب بودن با برق مورد استفاده در دستگاه­ها است. مشخصات برقی دستگاه­ها معمولا شامل فاز، ولتاژ، کیلووات و هرتز می­باشد. به منظور فهمید­ن اینکه فاز­ها و ولتاژ چگونه کار می­ کنند بهتر است مجموعه­ ژنراتور را بشناسیم. مجموعه ژنراتور از دو جز اصلی موتور(با سوخت دیزل، گاز طبیعی یا پروپان) و ژنراتور تشکیل شده است. موتور اسببخار و دور تولید می­کند و ژنراتورآن را به برق تبدیل می­کند.

نکاتی در خرید دیزل ژنراتور

موقع خرید دیزل ژنراتور به نکات زیر توجه کنید:

ژنراتورهای سه فازی: عمدتا برای تولید توان در صنایع کارایی دارند. این مجموعه ژنراتورها انعطاف بیشتری دارند و می­توانند هم برق یک فاز و سه فاز برای دسنگاه­های مختلف تولید کنند. ضریب توان برای این نوع ژنراتورها ۸/۰ در نظر گرفته می­شود.

کاهش توان نامی : با تغییر سه فاز به یک فاز در ژنراتورها معمولا توان نامی خروجی ۳۰ درصد کاهش می­ یابد. برای مثال ژنراتور سه فاز با ۱۰۰کیلووات را اگر به یک فاز تبدیل کنیم ۷۰ کیلووات می­شود. برای محاسبه دقیق توان اصلاح شده بعد از کاهش توان، شما باید از واحد kva به جای kw استفاده کنید. با تغییر ژنراتور سه فاز به یک فاز ۱kva تبدیل بهkva می­شود.

افزایش توان نامی خروجی: می­شود برق تک فاز را به سه فاز تبدیل کرد که باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی توان نامی در بعضی مواقع می­شود. اما باید توازن مقدار توان لازم و برخی از متغیر­های دیگر را نیز در نظر گرفت.

ژنراتور های تک فازی: برای کار­های کوچک بیشتر از این نوع استفاده می­شود. معمولا این ژنراتورها بیشتر از ۴۰کیلووات توان تولید نمی­کنند. این نوع ژنراتورها اغلب در مناطق مسکونی کارایی دارند و ضریب توان آنها یک است.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.