نکاتی درباره نصب دیزل ژنراتور

  • Share it:

 

installation-of-dieselgenerators

  • محل نصب دیزل ژنراتور:مکان دیزل ژنراتور اولین و مهمترین اقدام در نصب دیزل ژنراتور است.
  •  فضای باز یا فضای بسته
  •   قابلیت دسترسی آسان با فرض بر نکات ایمنی و امنیتی ،
  • وجود سیستم تهویه
  • امکان سنجی از لحاظ نگهداری دیزل ژنراتور به صورت دایم یا موقت در مکان نصب،

نکات اشاره شده در بالا پارامتر های انتخاب صحیح در نصب دیزل ژنراتور در مکان مورد نظر می باشند. شما می توانید با رعایت این موارد بیشترین میزان امنیت و ایمنی را برای خود حاصل فرمایید.

دسترسی ساده و ایمن

در حالت کلی،نحوه دسترسی به دیزل ژنراتور جهت تعمیر ونگهداری ، دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد. همواره سعی کنید دسترسی به دیزل ژنراتور را بسیار راحت و ایمن و همچنین با امنیت بالا طراحیشود به این دلیل که در صورت وجود موارد اضطراری ،به راحتی به دیزل ژنراتور دسترسی داشته باشید و موارد ایمنی و امنیت نیز،جزء لاینفک این موضوع محسوب می شود.

کاهش صدای حاصل از دیزل ژنراتور

وجود یک کاناپای کاور دیزل برای کاهش صدای حاصل از دیزل ژنراتور بسیار مناسب می باشد، زیرا کار کردن یک دیزل ژنراتور همواره با آلودگی صوتی همراه است.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.