موتور پمپ کوپ

  • Share it:

لیست قیمت موتور پمپ کوپ

موتور پمپ کوپ

مدل مشخصات فنی ( توان خر.جی دائم)قیمت (ریال)
KDP 50 L۲ اینچ - باک بزرگ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
KDP 80 L۳ اینچ - باک بزرگ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
KDP 100 L۴ اینچ - باک بزرگ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
KDP 150 L۶ اینچ / ۲ سیلندر / ۲۳ اسب / استارتی / چرخ دار۷۵,۰۰۰,۰۰۰
KDP 50 CLAارتفاع بالا ۲ اینچ ۸۰ متری - باک بزرگ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
KDP 80 CLارتفاع بالا ۳ اینچ ۸۰ متری - باک بزرگ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
KDP 80 WBلجن کش ۳ اینچ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.