موتور پمپ دیانا

  • Share it:

موتور پمپ دیانا

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور پمپ دیانا

لیست قیمت موتور پمپ دیانا سری EY 20

ردیفنام کالامدلقیمت
۱موتور پمپ ۲ اینچ بنزینیEY - 20 PTG 210
۲موتور پمپ ۳ اینچ بنزینیEY - 20 PTG 310
۳موتور پمپ ۲ اینچ نفت/ بنزینیEY - 20 PTK 206
۴موتور پمپ ۳ اینچ نفت/ بنزینیEY - 20 PTK 306

لیست قیمت موتور پمپ دیانا سری KOSHIN

ردیفنام کالامدلقیمت
۱موتور پمپ ۲ اینچ بنزینیEY - 20 SE - 50X
موتور پمپ ۳ اینچ بنزینیEY - 20 SE - 80X
موتور پمپ ۲ اینچ نفت / بنزینیEY - 20 SE - 50XK
موتور پمپ ۳ اینچ نفت / بنزینیEY - 20 SE - 80XK

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.