موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

  • Share it:

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

لیست قیمت موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

 

مدلمدلتعداد سیلندرتوان دائم در دور ۱۵۰۰(kw)توان اضطراری در دور ۱۵۰۰ (kw)قیمت (ریال)
موتورهای دیزل۱۰۰۳G۳۳۰۳۳۱۲۱۰۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۳TG۳۴۰۴۴۱۲۹۸۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۴G۴۴۲۴۶.۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۴TG۴۶۵.۷۷۲.۳۱۳۹۷۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۶TG1۶۸۴.۳۹۲.۷۱۵۹۵۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۶TG2۶۹۲.۳۱۰۲۱۸۱۵۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۰۰۶TAG۶۱۲۱۱۳۴۲۳۳۲۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG2۶۱۳۰۱۴۳۲۷۵۰۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG3۶۱۴۱۱۵۵۲۸۹۳۰۰۰۰۰
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG4۶۱۵۸۱۷۴۳۱۹۰۰۰۰۰۰
گازسوز۱۰۰۴NG۴۳۰۳۳۱۹۳۶۰۰۰۰۰
گازسوز۱۰۰۶NG۶۴۰۴۴۲۳۳۲۰۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.