موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

  • Share it:

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

لیست قیمت موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

 

مدلمدلتعداد سیلندرتوان دائم در دور ۱۵۰۰(kw)توان اضطراری در دور ۱۵۰۰ (kw)مشخصات فنی
موتورهای دیزل۱۰۰۳G۳۳۰۳۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۳TG۳۴۰۴۴ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۴G۴۴۲۴۶.۲ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۴TG۴۶۵.۷۷۲.۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۶TG1۶۸۴.۳۹۲.۷ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۶TG2۶۹۲.۳۱۰۲ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۰۰۶TAG۶۱۲۱۱۳۴ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG2۶۱۳۰۱۴۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG3۶۱۴۱۱۵۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
موتورهای دیزل۱۱۰۶TAG4۶۱۵۸۱۷۴ویژگی ها و کاتالوگ محصول
گازسوز۱۰۰۴NG۴۳۰۳۳ویژگی ها و کاتالوگ محصول
گازسوز۱۰۰۶NG۶۴۰۴۴ویژگی ها و کاتالوگ محصول

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.