موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

  • Share it:

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

لیست قیمت موتور دیزلی LOVOL ساخت چین

 

مدلمدلتعداد سیلندرتوان دائم در دور 1500(kw)توان اضطراری در دور 1500 (kw)قیمت (ریال)
موتورهاي دیزل1003G33033121000000
موتورهاي دیزل1003TG34044129800000
موتورهاي دیزل1004G44246.2134200000
موتورهاي دیزل1004TG465.772.3139700000
موتورهاي دیزل1006TG1684.392.7159500000
موتورهاي دیزل1006TG2692.3102181500000
موتورهاي دیزل1006TAG6121134233200000
موتورهاي دیزل1106TAG26130143275000000
موتورهاي دیزل1106TAG36141155289300000
موتورهاي دیزل1106TAG46158174319000000
گازسوز1004NG43033193600000
گازسوز1006NG64044233200000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.