فروش موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

  • Share it:

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

لیست موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا – سری ENGINE

ردیفنام کالامدلقدرتقیمت
۱موتور ۵.۵ اسب بنزینی DianaDN 168 F۵.۵
۲موتور ۶.۵ اسب بنزینی DianaDN 168 F-I۶.۵
۳موتور ۶.۵ اسب بنزینی Diana گیربکسیDN 168 F-IA۶.۵
۴موتور ۱۳ اسب بنزینی DianaDN 188 F۱۳
۵موتور ۱۳ اسب بنزینی Diana با استارتDN 188 FE۱۳
۶موتور ۵ اسب دیزل DianaDN 170 F۵
۷موتور ۷ اسب دیزل DianaDN 178 F۷
۸موتور ۱۰ اسب دیزل DianaDN 186 F۱۰
۹موتور ۱۰ اسب دیزل Diana
با استارت
DN 186 FE۱۰

لیست موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا – سری EY-20

ردیفنام کالامدلقدرتقیمت
۱موتور ۵ اسب بنزینیEY 20۵
۲موتور ۵ اسب نفت و بنزینیEY 20-K۵

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.