فروش موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

  • Share it:

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا

لیست موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا – سری ENGINE

ردیفنام کالامدلقدرتقیمت
1موتور 5.5 اسب بنزینی DianaDN 168 F5.5
2موتور 6.5 اسب بنزینی DianaDN 168 F-I6.5
3موتور 6.5 اسب بنزینی Diana گیربکسیDN 168 F-IA6.5
4موتور 13 اسب بنزینی DianaDN 188 F13
5موتور 13 اسب بنزینی Diana با استارتDN 188 FE13
6موتور 5 اسب دیزل DianaDN 170 F5
7موتور 7 اسب دیزل DianaDN 178 F7
8موتور 10 اسب دیزل DianaDN 186 F10
9موتور 10 اسب دیزل Diana
با استارت
DN 186 FE10

لیست موتور تک بنزینی و دیزلی دیانا – سری EY-20

ردیفنام کالامدلقدرتقیمت
1موتور 5 اسب بنزینیEY 205
2موتور 5 اسب نفت و بنزینیEY 20-K5

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.