دیزل کوبوتا اصل با ژنراتور لینز ایتالیا اصل

  • Share it:

 

مدل موتورتیپ موتور توان (Kva)مشخصات فنی
(EKB 3500 DK (BRT 110۳.۵دیزل کوبوتا تکفاز
(EKB 5000 DK (BRT 125۵دیزل کوبوتا تکفاز - هندلی
(EKB 5000 DK (ART 125۵دیزل کوبوتا تکفاز - استارتی
(EKB 5000 DKT (ART 125۷دیزل کوبوتا سه فاز - استارتی
(EKB 7500 DK (ART 140۷دیزل کوبوتا تکفاز - استارتی
(EKB 7500 DKT (ART 140۹دیزل کوبوتا سه فاز - استارتی

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.