موتور برق پوتر

  • Share it:

موتور برق پوتر

شرح مدل قدرت ( kw ) ساخت
موتور برق بنزینی چهار زمانه هندلی پوترPT3000V۱ چین
موتور برق بنزینی هندلی پوترPT5000V۲.۲چین
موتور برق بنزینی هندلی پوترPT8000V۳چین
موتور برق بنزینی استارتی پوترPT8000VE۳چین
موتور برق بنزینی استارتی و چرخ دار پوترPT12000VES۶چین
موتور برق بنزینی استارتی و چرخ دار پوترPT10000VES۷چین
موتور برق بنزینی دو زمانه سوپر تایگرSUPER TG۰.۸چین
موتور برق بنزینی دو زمانه هیرو پاور SS950DC۰.۸چین
موتور برق دیزل استارتی SEE MARKKDE 7000E۵.۵چین
موتور برق دیزل استارتی کاما KDE 7000E۵.۵چین
موتور برق دیزل استارتی کینگ مکس ۱۰۵۰۰۶چین
موتور تک بنزینی هندل روبینی واکسونVY20۶.۵چین
موتور تک بنزینی هندلی هوندانی واکسون VK200۶.۵چین

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.