موتور برق و انواع آن

  • Share it:

موتور برق مجموعه ای شامل یک ژنراتور و یک موتور می باشد که ژنراتور نیروی مکانیکی موتور را با استفاده از گشتاور به نیروی الکتریکی خروجی تبدیل می کند که اندازه و سایز موتور برق بر مبنای میزان جریان الکتریکی خروجی آن که KW کیلو وات و یا KVA می باشد متفاوت می باشد.

موتور برق و انواع آنانواع موتور برق

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد موتور برق متشکل از یک ژنراتور الکتریکی و یک موتور است. موتور برق ها براساس نوع سوخت موتور طبقه بندی می شوند:

  • موتور برق دیزلی
  • موتور برق گازی
  • موتور برق بنزینی

طبق تعریفی دیگر موتور برق دیزل ژنراتور کوچک شده است که برای تامین برق در مکان های کوچک و با ظرفیت کم استفاده می شود.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.