موتور برق دیانا

  • Share it:

موتور برق دیانا

نام کالا مدل
موتور برق ۷۰۰ وات ( دو زمانه )DN 700CF
موتور برق ۱/۲ کیلو وات ( چهار زمانه )DN 1500
موتور برق ۲ کیلو وات بنزینی DN 3500 S
موتور برق ۲ کیلو وات بنزینی ( استارت و باطری ) DN 3500 ES
موتور برق ۲.۸ کیلو وات DN 4000S
موتور برق ۲.۸ کیلو وات بنزینی ( استارت و باطری ) DN 4000 ES
موتور برق ۳.۲ کیلو واتDN 5000S
موتور برق ۳.۲ کیلو وات بنزینی ( استارت و باطری )DN 5000 ES
موتور برق ۵.۵ کیلو وات بنزینی ( استارت+باطری+چرخ )DN 8000 ES
موتور برق ۶.۵ کیلو وات بنزینی ( استارت+باطری+چرخ )DN 9000 ES
موتور برق ۳ کیلو وات دیزل( استارت و باطری )۳DN-D1
موتور برق ۵ کیلو وات دیزل( استارت و باطری و چرخ )۵DN-D1
موتور جوش ژنراتور دیزل ( استارت+باطری+چرخ )۵DN-DW

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.