موتور برق بنزینی یوکوهاما

  • Share it:

موتور ژنراتور بنزینی یوکوهاما

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور ژنراتور بنزینی یوکوهاما

لیست قیمت موتور ژنراتور بنزینی یوکوهاما

ردیفمشخصاتنام تجاریمدلقیمت
1موتور ژنراتور بنزینی 700 وات یوکوهامYOKOHAMAYH-950C
2موتور ژنراتور بنزینی 1 کیلو وات یوکوهامYOKOHAMAYH-1500B
3موتور ژنراتور بنزینی 2 کیلو وات یوکوهامYOKOHAMAYH-2500D

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.