هوندا هوتن با ژنراتور لینز و مکالته ایتالیا – نوع بنزینی

  • Share it:

هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

موتور برق بنزینی هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

مدل موتورتیپ موتور(کاوا)مشخصات فنیقیمت به ریال
SH 300GX 160۲.۳ تک فاز۲۱.۵۰۰.۰۰۰
SH 4500GX 270۳.۳تک فاز باک کوچک۳۴.۶۰۰.۰۰۰
SH 5500GX 390۴.۴تک فاز باک کوچک۳۶.۷۰۰.۰۰۰
SH 7500GX 390۵.۷تک فاز باک کوچک۳۹.۵۰۰.۰۰۰
(HG 3000(SPGX 160۲.۳تک فاز کاناپی دار بیصدا باک بزرگ سایلنت۳۹.۵۰۰.۰۰۰
HG 4500GX 270۳.۳تک فاز باک بزرگ۳۷.۰۰۰.۰۰۰
(HG 4600(SPGX 270۳.۳تک فاز باک بزرگ۵۷.۰۰۰.۰۰۰
HG 5500GX 390۴.۴تک فاز باک بزرگ۳۹.۵۰۰.۰۰۰
(HG 6700(SPGX 390۵.۷تک فاز باک بزرگ بیصدا سایلنت۹۸.۰۰۰.۰۰۰
HG 7500GX 390۵.۷تک فاز باک بزرگ۴۳.۰۰۰.۰۰۰
HG 7500 SEGX 390۵.۷تک فاز-استارتی باک بزرگ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
MH 9000 TGX 390۷.۰سه فاز باک کوچک۵۰.۰۰۰.۰۰۰
HG 16000
(SDX(SOUNDPROOF
GX 670۱۰.۶تک فاز-استارتی- با کاناپی بیصدا۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰
HG 16000
(TDX(SOUNDPROOF
GX 670۱۳.۵سه فاز-استارتی- با کاناپی بیصدا۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰
HG 16000
(SDX(OPEN TYPE
GX 670۱۰.۶تک فاز-استارتی۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰
HG 16000
(TDX(OPEN TYPE
GX 670۱۳.۵سه فاز-استارتی۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰

هوندا هوتن با ژنراتور لینز ایتالیا

موتور برق هندا با ژنراتور لینز ایتالیا

مدل موتورتیپ موتورتوان (KVA)مشخصات فنی
EKB 2900 R2GX 200۲.۲تک فاز با کاور محافظ
EKB 4500 R2GX 200۲.۸تک فاز با کاور محافظ
EKB 7500 LR2GX 390۶تک فاز با کاور محافظ
EKB 7500 RTGX 390۶سه فاز با کاور محافظ
EKB 7500 LREGX 390۶تکفاز-استارتی-باک بزرگ
EKB 12000 R2GX 660۱۰تک فاز - استارتی-بدون کاناپی
EKB 12000 ESGX 660۱۰تک فاز - استارتی با کاناپی بیصدا
EKB 12000 TR2GX 660۱۰سه فاز-استارتی-بدون کاناپی

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.