هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا – نوع بنزینی

  • Share it:

هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

موتور برق بنزینی هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

لیست قیمت موتور برق بنزینی هوندا هوتن با ژنراتور مکالته ایتالیا

 

مدل موتورتیپ موتور(کاوا)مشخصات فنیقیمت به ریال
SH 300GX 1602.3 تک فاز21.500.000
SH 4500GX 2703.3تک فاز باک کوچک34.600.000
SH 5500GX 3904.4تک فاز باک کوچک36.700.000
SH 7500GX 3905.7تک فاز باک کوچک39.500.000
(HG 3000(SPGX 1602.3تک فاز کاناپی دار بیصدا باک بزرگ سایلنت39.500.000
HG 4500GX 2703.3تک فاز باک بزرگ37.000.000
(HG 4600(SPGX 2703.3تک فاز باک بزرگ57.000.000
HG 5500GX 3904.4تک فاز باک بزرگ39.500.000
(HG 6700(SPGX 3905.7تک فاز باک بزرگ بیصدا سایلنت98.000.000
HG 7500GX 3905.7تک فاز باک بزرگ43.000.000
HG 7500 SEGX 3905.7تک فاز-استارتی باک بزرگ59.000.000
MH 9000 TGX 3907.0سه فاز باک کوچک50.000.000
HG 16000
(SDX(SOUNDPROOF
GX 67010.6تک فاز-استارتی- با کاناپی بیصدا179.000.000
HG 16000
(TDX(SOUNDPROOF
GX 67013.5سه فاز-استارتی- با کاناپی بیصدا183.000.000
HG 16000
(SDX(OPEN TYPE
GX 67010.6تک فاز-استارتی134.000.000
HG 16000
(TDX(OPEN TYPE
GX 67013.5سه فاز-استارتی136.000.000

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.