موتور برق بنزینی سنسی ( senci )

  • Share it:

لیست قیمت موتور برق بنزینی سنسی

 

ابعاد/ mm توضیحات ظرفیت باک / لیتر وزن/kg توان خروجی / KW مدل
۴۵۰*۳۹۰*۵۱۰ هندل ۶ ۲۸ ۱ SC1250
 ۶۲۰*۴۹۰*۵۱۰  هندل  ۱۵  ۴۲  ۲.۲ SC2500M
  ۶۲۰*۴۹۰*۵۱۰  استارت / هندل  ۱۵  ۴۲  ۲.۲ SC2500E
۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰  هندل  ۱۵  ۴۵  ۲.۸ SC3250M
۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰  استارت / هندل  ۱۵  ۴۵  ۲.۸ SC3250E
۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰  هندل  ۱۵  ۴۸  ۳.۱ SC3500M
۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰   استارت / هندل  ۱۵  ۴۸  ۳.۱ SC3500E
 ۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰  هندل  ۱۵  ۵۰  ۳.۸ SC4000M
 ۶۲۵ *۴۸۰*۵۱۰   استارت / هندل  ۱۵  ۵۰  ۳.۸ SC4000E
 ۷۲۰*۵۴۵*۵۸۰  استارت / هندل / چرخ و دسته  ۲۵  ۷۸  ۴.۵ SC5000E
 ۷۲۵*۵۴۵*۶۰۵   استارت / هندل / چرخ و دسته  ۲۵  ۸۱  ۵.۵ SC6000E
  ۷۲۵*۵۴۵*۶۰۵   استارت / هندل / چرخ و دسته  ۲۵  ۸۸  ۷ SC8000E
   ۷۲۵*۵۴۵*۶۰۵   استارت / هندل / چرخ و دسته  ۲۵  ۹۰  ۸ SC9000E
   ۷۲۵*۵۴۵*۶۰۵   استارت / هندل / چرخ و دسته  ۲۵  ۹۴  ۸.۵ SC10000E

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.