موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا

  • Share it:
موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا

 

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری nef

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری nef

 

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری CURSOR

موتورهای دیزل فیات (FPT) ساخت ایتالیا سری CURSOR

مشخصات موتورهای دیزل فیات (FPT)ساخت ایتالیا

 

مدل موتورتوان دائم الکتریکی
KW
توان دائم الکتریکی
KVA
تعداد سیلندرحجم موتور (litre)سیستم تزریق سوخت/گاورنرسایز هوزینگ و فلای ویلمصرف سوخت(Litre/h)واتاژ کارکردقیمت واحد (ریال)
NEF 45 AM1A۳۶۴۵۴۴.۵MECHANICALSAE3-11"1/2۱۱.۳۱۲۲۱۴۵۰۰۰۰۰
NEF 45 SM1A۴۸۶۰۴۴.۵MECHANICALSAE3-11"1/2۱۳.۷۱۲۲۲۵۵۰۰۰۰۰
NEF 45 SM2A۶۰۷۵۴۴.۵MECHANICALSAE3-11"1/2۱۷.۱۱۲۲۴۷۵۰۰۰۰۰
NEF 45 TM2A۸۰۱۰۰۴۴.۵MECHANICALSAE3-11"1/2۲۲۱۲۲۶۹۵۰۰۰۰۰
NEF 67 SM1۱۰۰۱۲۵۶۶.۷MECHANICALSAE3-11"1/2۲۸.۸۱۲۳۱۳۵۰۰۰۰۰
NEF 67 TM2A۱۰۴۱۳۰۶۶.۷MECHANICALSAE3-11"1/2۲۹۱۲۳۳۵۵۰۰۰۰۰
NEF 67 TM3A۱۲۸۱۶۰۶۶.۷MECHANICALSAE3-11"1/2۳۶۱۲۳۶۸۵۰۰۰۰۰
NEF 67 TE2A۱۶۰۲۰۰۶۶.۷COMMON
RAIL/ELECTRONIC
SAE3-11"1/2۴۴۱۲۴۶۲۰۰۰۰۰۰
C 87 TE1D۲۰۰۲۵۰۶۸.۷COMMON
RAIL/ELECTRONIC
"SAE1-14۵۸.۸۲۴۷۷۰۰۰۰۰۰۰
C 10 TE1D۲۴۰۳۰۰۶۱۰.۳DIRECT E.U.I /
ELECTRONIC
"SAE1-14۶۲.۸۲۴۸۱۴۰۰۰۰۰۰
C 13 TE2A۲۸۰۳۵۰۶۱۲.۹DIRECT E.U.I /
ELECTRONIC
"SAE1-14۷۰۲۴۸۵۸۰۰۰۰۰۰
C 13 TE3A۳۲۰۴۰۰۶۱۲.۹DIRECT E.U.I /
ELECTRONIC
"SAE1-14 ۸۷.۵۲۴۹۲۴۰۰۰۰۰۰

کاتالوگ موتورهای دیزلی گروه صنعتی فیات (FPT)

دانلود (Unknown،power-generation-en.pdf)

 

برای کسب اطلاعات در مورد موتورهای دیزلی گرو صنعتی فیات (FPT) می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

گروه صنعتی فیات (FPT)

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.