موتورهای دیزلی LOMBARDINI ساخت ایتالیا

  • Share it:

موتورهای دیزلی LOMBARDINI ساخت ایتالیا

موتورهای دیزلLOMBARDINI ساخت ایتالیا - هوا خنک

موتورهای دیزلی LOMBARDINI ساخت ایتالیا – هوا خنک

موتورهای دیزلLOMBARDINI ساخت ایتالیا - آب خنک

موتورهای دیزلی LOMBARDINI ساخت ایتالیا – آب خنک

لیست قیمت موتورهای دیزلی LOMBARDINI ساخت ایتالیا

 مدلتوان دائم (KW)توان دائم (KVA)توان اضطراری (KW)توان اضطراری (KVA)توان مکانیکی (hp)توان مکانیکی (KW)قیمت (ریال)
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۱۵LD350۳.۵۴.۳۳.۷۴.۶۶.۳۲۴.۶۵۴۴۰۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۱۵LD400۴.۵۵.۶۵.۰۶.۲۸.۴۳۶.۲۰۴۹۵۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۱۵LD440۵.۰۶.۲۵.۶۷.۰۹.۲۵۶.۸۰۶۱۶۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۱۵LD500۵.۸۷.۲۶.۴۸.۰۱۰.۶۰۷.۸۶۸۲۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۲۵L425-2۸.۸۱۱.۰۹.۸۱۲.۲۱۵.۶۰۱۱.۵۱۰۴۵۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۳LD510۱۲.۲۹۴۱۸۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۹LD625-2۱۵.۰۱۸.۸۱۶.۳۲۰.۲۶.۰۰۱۹.۱۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰
هوا خنک دور موتور-۳۰۰۰rpm۹LD626-2۱۵.۰۱۸.۸۱۶.۳۲۰.۳۲۶.۰۰۱۹.۱۲۱۲۶۵۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW702۴.۰۵.۰۴.۴۵.۵۷.۵۵.۵۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW1003۶.۵۸.۱۷.۲۹.۰۱۱.۵۰۸.۵۰۱۲۱۰۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW1404۹.۰۱۱.۱۹.۸۱۲.۲۱۵.۶۴۱۱.۵۰۱۳۷۵۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW1603۱۲.۱۱۵.۲۱۳.۳۱۶.۷۲۱.۱۱۵.۵۰۱۴۸۵۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW2204۱۵.۳۱۹.۰۱۶.۸۲۱.۰۲۶.۵۰۱۹.۵۱۷۰۵۰۰۰۰۰
آب خنک
۱۵۰۰rpm
LDW2204T۲۰.۳۲۵.۴۲۲.۴۲۸.۰۳۵.۳۶۲۶.۰۰۲۱۴۵۰۰۰۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موتورهای دیزلی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید

گروه صنعتی lambordini

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.