موتورهای دیزلی CUMMINS ساخت چین

  • Share it:

موتورهای دیزلی CUMMINS ساخت چین

موتورهای دیزلCUMMINS ساخت چین

موتورهای دیزلCUMMINS ساخت چین

مدلتعداد سیلندرتوان دائم در دور ۱۵۰۰ (KW)توان دائم در دور ۱۵۰۰ (KVA)توان اضطراری در دور ۱۵۰۰ (kw)توان اضطراری در دور ۱۵۰۰ (KVA)قیمت (ریال)
۴BT3.9-G2۴۳۶۴۵۴۰۵۰۱۴۸۵۰۰۰۰۰
۴BTA3.9-G2۴۵۰۶۲.۵۵۵۷۰۱۵۹۵۰۰۰۰۰
۶BT5.9-G2۶۹۰۱۱۲.۵۱۰۰۱۲۵۱۹۸۰۰۰۰۰۰
۶BTA5.9-G2۶۱۱۰۱۳۷.۵۱۲۰۱۵۰۲۴۹۷۰۰۰۰۰
۶BTAA5.9-G2۶۱۲۰۱۵۰۱۳۲۱۶۵۲۷۵۰۰۰۰۰۰
۶CTA8.3-G2۶۱۶۳۲۰۴۱۸۰۲۲۵۳۶۳۰۰۰۰۰۰
۶CTAA8.3-G2۶۱۸۳۲۳۰۲۰۳۲۵۵۴۷۸۵۰۰۰۰۰
۶LTAA8.9-G2۶۲۰۰۲۵۰۲۲۰۲۷۵۵۳۳۵۰۰۰۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موتور دیزلی CUMMINS می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.

موتورهای CUMMINS

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.