موتورهای دیزلی چینی

  • Share it:

موتورهای دیزلی چینی

موتورهای دیزلی چینی

موتورهای دیزلی چینی

لیست قیمت موتورهای دیزلی چینی

مدلدور/قدرت
(HP/rpm)
نحوه استارتتعداد سیلندرقیمت (ریال)
R185N9/2200دستی113200000
R185L9/2200دستی114300000
L16M11.5/2200الکتریکی115400000
S195N12.5/2200دستی116500000
S195NM12.52200الکتریکی117600000
S1100NM15/2200الکتریکی118150000
S1105NM18/2200الکتریکی118700000
S1110NM20/2200الکتریکی119800000
S1115NM22/2200الکتریکی120350000
S1125NM25/2200الکتریکی124200000
S1130NM30/2200الکتریکی125300000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.