منبع تحت فشار نما

  • Share it:

منبع تحت فشار نما

منبع دیافراگمی نما (NAME)

منبع  تحت فشار نما

 

یکی از روش های مورد استفاده برای تنظیم فشار آب ساختمان استفاده از منابع تحت فشار(مثل مخزن دیافراگمی) است. این منبع محفظه بسته ای هستند که آب و یک گاز بصورت جداگانه در آن قرار گرفته و معمولاً بین ۳/۲ تا۴/۳ حجم توسط آب اشغال شده است پمپ آبرسانی آب را با فشار به داخل این منبع می فرستدبه حدی که فشار فشار گاز موجود به حداکثر تعیین شده برسد.به این ترتیب حجم معینی از آب ، داخل مخزن دیافراگمی ذخیره شده و بنا به نیاز مورد استفاده قرار می گیرد .با کم شدن آب داخل مخزن دیافراگمی و کاهش فشار گاز ، پمپ دوباره به کار افتاده و مخزن دیافراگمی را پر میکند .

به این ترتیب از خاموش و روشن شدن مرتب پمپ جلوگیری به عمل می آید که این امر علاوه بر آن که باعث افزایش عمر پمپ می شود،از سرو صدای ناشی از روشن شدن متناوب پمپ نیز جلوگیری می کند یکی دیگر از مزایای استفاده از این منابع آن است ،که ضربه آب به هنگام روشن و خاموش شدن پمپ را کنترل می کند . به این لحاظ گاهی این مخزن دیافراگمی را “مخزن سرج”(Surge Tank) نیز می نامند.

منبع تحت فشار نما-لیست منابع انبساط مارک    NEMA-APT با لاستیک ۱۱۳۱ EPDM
(bar 6-10)

type/capacity
(lit)
max.bar
working pressure
operating
Temprature
(C)
Dimension
D XH
(mm)
Connector
Size
("RP)
T-24۶۱۰۰+،۱۰-۳۴۵*۳۵۰۱
TM-60۱۰۱۰۰+،۱۰-۷۵۰*۴۱۰۱
TM-80۱۰۱۰۰+،۱۰-۷۸۵*۴۲۶۱
TM-100۱۰۱۰۰+،۱۰-۸۶۵*۴۲۶۱
TM-200۱۰۱۰۰+،۱۰-۱۱۳۰*۵۹۵۱/۴ ۱
TM-300۱۰۱۰۰+،۱۰-۱۲۹۵*۶۴۰۱/۴ ۱
TM-500۱۰۱۰۰+،۱۰-۱۶۰۰*۷۵۰۱/۲ ۲
TM-750۱۰۱۰۰+،۱۰-۱۸۲۰*۸۰۰۲
TM-1000۱۰۱۰۰+،۱۰-۲۱۳۰*۸۰۰۱/۲ ۲
TM-2000۱۰۱۰۰+،۱۰-۲۶۶۵*۱۱۰۰۱/۲ ۲
TM-3000۱۰۱۰۰+،۱۰-۲۸۳۰*۱۲۵۰۳
TM-4000۱۰۱۰۰+،۱۰-۲۷۲۰*۱۵۵۰۳
TM-5000۱۰۱۰۰+،۱۰-۳۲۲۰*۱۵۵۰۳
TM-10000۱۰۱۰۰+،۱۰-۳۵۸۰*۲۰۵۰DN 100

منبع تحت فشار نما-لیست منابع انبساط مارک    NEMA-APT 16bar ایتالیایی

type/capacity
(lit)
max.bar
working pressure
operating
Temprature
(C)
Dimension
D XH
(mm)
Connector
Size
("RP)
TB-60۱۶۱۰۰+،۱۰-------
TB-80۱۶۱۰۰+،۱۰-------
TB-100۱۶۱۰۰+،۱۰-۸۶۵*۴۲۶۱
TB-200۱۶۱۰۰+،۱۰-۱۱۳۰*۵۹۵۱/۴ ۱
TB-300۱۶۱۰۰+،۱۰-۱۲۹۵*۶۴۰۱/۴ ۱
TB-500۱۶۱۰۰+،۱۰-۱۶۰۰*۷۵۰۱/۲ ۱
TB-750۱۶۱۰۰+،۱۰-۱۸۲۰*۸۰۰۲
TB-850۱۶۱۰۰+،۱۰-******
TB-1000۱۶۱۰۰+،۱۰-۲۱۳۰*۸۰۰۱/۲ ۲
TB-2000۱۶۱۰۰+،۱۰-۲۲۶۵*۱۱۰۰۱/۲ ۲
TB-2500۱۶۱۰۰+،۱۰-******
TB-3000۱۶۱۰۰+،۱۰-۲۸۳۰*۱۲۵۰۳

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.