منبع تحت فشار دیانا

  • Share it:

منبع تحت فشار دیانا

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

منبع تحت فشار دیانا

لیست قیمت منبع تحت فشار دیانا

ردیفشرح کالامدلقیمت
۱منبع تحت فشار ۲۴ لیتری عمودیDN-24-VL
۲منبع تحت فشار ۵۰ لیتری عمودیDN-50-VL
۳منبع تحت فشار ۸۰ لیتری عمودیDN-80-VL
۴منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری عمودیDN-100-VL

لایه داخلی منبع EPDM می باشد که نشانگر کیفیت بسیار بالای کالا می باشد.,

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.