منابع تحت فشار STREAM

  • Share it:

منابع تحت فشار STREAM

(منبع دیافراگمی)

 

یکی از روش های مورد استفاده برای تنظیم فشار آب ساختمان استفاده از منابع تحت فشار(مثل مخزن دیافراگمی) است. این منبع محفظه بسته ای هستند که آب و یک گاز بصورت جداگانه در آن قرار گرفته و معمولاً بین ۳/۲ تا۴/۳ حجم توسط آب اشغال شده است پمپ آبرسانی آب را با فشار به داخل این منبع می فرستدبه حدی که فشار فشار گاز موجود به حداکثر تعیین شده برسد.به این ترتیب حجم معینی از آب ، داخل مخزن دیافراگمی ذخیره شده و بنا به نیاز مورد استفاده قرار می گیرد .با کم شدن آب داخل مخزن دیافراگمی و کاهش فشار گاز ، پمپ دوباره به کار افتاده و مخزن دیافراگمی را پر میکند .

به این ترتیب از خاموش و روشن شدن مرتب پمپ جلوگیری به عمل می آید که این امر علاوه بر آن که باعث افزایش عمر پمپ می شود،از سرو صدای ناشی از روشن شدن متناوب پمپ نیز جلوگیری می کند یکی دیگر از مزایای استفاده از این منابع آن است ،که ضربه آب به هنگام روشن و خاموش شدن پمپ را کنترل می کند . به این لحاظ گاهی این مخزن دیافراگمی را “مخزن سرج”(Surge Tank) نیز می نامند.

لیست قیمت منابع تحت فشار مارک Streamساخت چین

مدل منبعظرفیت (لیتر)نوع منبعقیمت (ریال)
VT/4۴عمودی ایستاده۲۳۱۰۰۰
VT/8۸عمودی ایستاده۳۱۹۰۰۰
VT/19۱۹عمودی ایستاده۴۷۳۰۰۰
VT/24۲۴عمودی ایستاده۴۹۵۰۰۰
VT/36۳۶عمودی ایستاده۷۹۲۰۰۰
VT/50۵۰عمودی ایستاده۱۰۲۳۰۰۰
VT/60۶۰عمودی ایستاده۱۲۱۰۰۰۰
VT/80۸۰عمودی ایستاده۱۶۵۰۰۰۰
VT/100۱۰۰عمودی ایستاده۱۸۱۵۰۰۰
CF/19۱۹افقی۶۱۶۰۰۰
CF/24۲۴افقی۶۶۰۰۰۰
CF/36۳۶افقی۹۹۰۰۰۰
CF/50۵۰افقی۱۲۱۰۰۰۰
CF/60۶۰افقی۱۴۸۵۰۰۰
CF/80۸۰افقی۱۸۹۲۰۰۰
CF/100۱۰۰افقی۲۲۰۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.