مشخصات کارواش صنعتی

  • Share it:

یست قیمت تجهیزات جانبی

مشخصات کارواش صنعتی

کارواش از مواردی می باشد که در صنعت و منزل استفاده فراوانی را دارا می باشد و استفاده این مورد در هر زمینه نیز یک سری محدودیت را برای نوع انتخاب کارواش در زمینه های صنعتی و خانگی را دارا باشد. در ادامه نمونه هایی از انواع مشخصات کارواش صنعتی را برای شما آماده کرده ایم تا با استفاده از مشخصات نوع کارواش مناسب برای زمینه صنعتی خود را انتخاب کنید

لیست قیمت الکترپمپ های پیستونی کوپله فابریک مارک Annovi Reverberiایتالیا

مدلنوع الکتروپمپنوع پمپتوان (HP)فشار (Bar)آبدهی (l/min)قیمت (ریال)
XT11.07-Nپمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۲۷۰۱۱۷۷۹۹۰۰۰
XT11.09-Nپمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۲.۵۹۰۱۱۸۱۴۰۰۰۰
XMT11.11پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۳۱۱۰۱۱۵۱۷۰۰۰۰
XM11.17پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۵۱۷۰۱۱۹۶۲۵۰۰۰
RW 15.15پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۵.۵۱۵۰۱۵۱۲۴۶۳۰۰۰
RW 15.20Hپمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
پمپ تک کارواش همراه با
رگولاتور
۷.۵۲۰۰۱۵۱۲۸۲۶۰۰۰
HPN8.10-TSS-EMتک فازالکتروپمپ
کارواش
۱.۲۱۰۰۸۴۹۵۰۰۰۰
HPN8.10-REG/TSS-EMتک فازالکتروپمپ
کارواش
۱.۲۱۰۰۸۵۴۷۸۰۰۰
HPE8.12A-EMتک فازالکتروپمپ
کارواش
۲.۵۱۲۰۸۱۳۵۵۲۰۰۰
HXM11.11EMتک فازالکتروپمپ
کارواش
۳۱۱۰۱۱۱۵۰۵۹۰۰۰
HXM11.11EM+TSSتک فازالکتروپمپ
کارواش
۳۱۱۰۱۱۱۶۵۰۰۰۰۰
HXM11.11ETسه فازالکتروپمپ
کارواش
۳۱۱۰۱۱۱۴۷۴۰۰۰۰
HXM11.11ET+TSSسه فازالکتروپمپ
کارواش
۳۱۱۰۱۱۱۵۷۸۵۰۰۰
HRK 15.20Hسه فازالکتروپمپ
کارواش
۷.۵۲۰۰۱۵۲۰۴۳۸۰۰۰
HRK 15.20H+TSSسه فازالکتروپمپ
کارواش
۷.۵۲۰۰۱۵۲۴۰۲۴۰۰۰
HRW 15.20Hسه فازالکتروپمپ
کارواش
۷.۵۲۰۰۱۵۲۲۱۱۰۰۰۰
HRW 15.20H+TSSسه فازالکتروپمپ
کارواش
۷.۵۲۰۰۱۵۲۵۸۱۷۰۰۰

یست قیمت تجهیزات جانبی

مدلشرححداکثر فشار (bar)حداکثر آبدهی (Lit/min)قیمت (ریال)
MOD.RE70لانس ۷۰ سانتیمتری۲۵۰۴۰۳۲۴۵۰۰
MOD.RE90لانس ۹۰ سانتیمتری۲۵۰۴۰۳۵۲۰۰۰
MOD.RE120لاتس ۱۲۰ سانتیمتری۲۵۰۴۰۵۵۰۰۰۰
GUN-MV2005تفنگ اتوماتیک۲۵۵۳۰۵۵۰۰۰۰
GUN-MV2001تفنگ اتوماتیک۳۵۰۳۰۸۹۱۰۰۰
MEG 1504نازل ۴ میلیمتری۶۰۰۲۲.۳۱۱۳۳۰۰
MEG 15045نازل ۴.۵ میلیمتری۶۰۰۲۵.۱۱۱۳۳۰۰
MEG 1505نازل ۵ میلیمتری۶۰۰۲۷.۹۱۱۳۳۰۰

یست قیمت تجهیزات جانبی یست قیمت تجهیزات جانبی یست قیمت تجهیزات جانبی یست قیمت تجهیزات جانبی یست قیمت تجهیزات جانبی

 

لیست قیمت پمپ های کارواش مارکINTERPUMP ساخت ایتالیا

مدل پمپتوان (hp)آبدهی (لیتر در دقیقه)ارتفاع (m)دور موتور (rpm)قیمت (ریال)
W 98۳۱۱۱۰۰۰۱۴۵۰۱۱۳۱۹۰۰۰
W 130۳۹.۵۱۳۰۰۱۴۵۰۱۱۴۴۰۰۰۰
EL 1411۴۱۱۱۴۰۰۱۴۵۰۱۰۷۰۳۰۰۰
WS 151۵.۵۱۵۱۵۰۰۱۴۵۰۱۳۶۵۱۰۰۰
W 163۱۵۳۵۱۶۰۰۱۰۰۰۲۶۲۵۷۰۰۰
WS 201۷.۵۱۵۲۰۰۰۱۴۵۰۱۵۴۰۰۰۰۰
W 5015۲۰۱۵۵۰۰۰۱۴۵۰۵۵۲۷۵۰۰۰
شیر فشار شکن HM۵/۴۱۲۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰

لیست قیمت پمپ های پیستونی اینتر ایتالیا

مدلقدرت (اسب)حداکثر فشار (بار)حداکثر آبدهی
(l/min)
دور موتور قیمت ریال
W5015۲۰۵۰۰۱۵۱۴۵۰۵۳۳۴۰۰۰۰
W4018۲۰۴۰۰۱۸۱۴۵۰۴۵۷۳۰۰۰۰
W3021۱۵۳۰۰۲۱۱۴۵۰۳۱۶۴۰۰۰۰
W2525۱۸۲۵۰۲۵۱۴۵۰۳۰۱۴۰۰۰۰
W2141۲۲۲۱۰۴۱۱۴۵۰۳۱۳۶۰۰۰۰
WS201۷.۵۲۰۰۱۵۱۴۵۰۱۳۴۳۰۰۰۰
WS171۵.۵۱۷۰۱۳۱۴۵۰۱۳۳۲۰۰۰۰
UH1713۵.۸۱۷۰۱۳۳۴۰۰۱۱۸۲۰۰۰۰
WS1630۱۲.۵۱۶۰۳۰۱۴۵۰۲۸۱۹۰۰۰۰
WS151۵.۵۱۵۰۱۵۱۴۵۰۱۲۲۷۰۰۰۰
W159۴۰۱۵۰۱۰۶۱۰۰۰۱۷۱۱۶۰۰۰۰
EL1513۵.۵۱۵۰۱۳۱۴۵۰۱۳۳۲۰۰۰۰
W1550۲۰۱۵۰۵۰۱۴۵۰۳۵۵۸۰۰۰۰
SSE2021 (استیل ۳۱۶L)۱۰۲۰۰۲۱۱۴۵۰۶۸۴۳۰۰۰۰
EL1411۴۱۴۰۱۱۱۴۵۰۱۲۹۳۰۰۰۰
HT6315 (حرارتی)۵.۵۱۴۰۱۵۱۷۵۰۲۴۳۶۰۰۰۰
W130B (فلنجی)۳۱۳۰۹.۵۱۴۵۰۱۲۹۳۰۰۰۰
W1210۳۱۲۰۱۰۱۴۵۰۱۱۸۲۰۰۰۰
W98۳۱۰۰۱۱۱۴۵۰۱۱۱۰۰۰۰۰
WS82۴۸۰۲۱۱۴۵۰۱۳۷۶۰۰۰۰
W158۴۰۱۰۰۱۵۰۱۰۰۰۱۷۱۱۶۰۰۰۰
W100100H۲۵۱۰۰۱۰۰۱۴۵۰۱۰۵۴۵۰۰۰۰
T55۷.۵۵۰۵۰۶۵۰۲۹۳۰۰۰۰۰
کارواش خانگی اینتر ۲.۵۱۲۰۷۲۸۰۰۷۲۲۰۰۰۰
TSX12/100 ( کارواش صنعتی کاوردار)۴.۵۱۰۰۱۲۱۴۰۰۳۲۵۲۰۰۰۰
TSX10/130 ( کارواش صنعتی کاوردار)۴.۵۱۳۰۱۰۱۴۰۰۳۳۹۱۰۰۰۰
TSX15/150 ( کارواش صنعتی کاوردار)۷۱۵۰۱۵۲۸۰۰۳۵۱۳۰۰۰۰
TSX13/180 ( کارواش صنعتی کاوردار)۷۱۸۰۱۳۲۸۰۰۳۶۶۳۰۰۰۰
M10/130 تکفاز ۴۱۳۰۹.۵۱۴۰۰۲۶۵۸۰۰۰۰
M13/180 سه کفاز ۷۱۸۰۱۳۲۸۰۰۲۸۰۸۰۰۰۰

ادامه لیست قیمت پمپ های پیستونی اینتر ایتالیا

مدل پمپ قدرت
(اسب)
 لیست قیمت ریال
شیلنگ دو لایه سیم فار قوی R2۵/۱۶۳۵۰ بار دو طرف پرچ شده متری ۶۷۰۰۰
شیلنگ دو لایه سیم فار قوی R2۵/۱۶۳۵۰ بار دو طرف پرچ نشده متری ۶۱۰۰۰
شیلنگ یک لایه سیم فار قوی R1۵/۱۶۲۰۰ بار پرچ نشده ۴۵۰۰۰
شیلنگ دو لایه سیم فار قوی R2۳/۸۳۵۰ بار پرچ نشده متری۶۷۰۰۰
شیلنگ دو لایه سیم فار قوی R2۳/۸۳۵۰ بار دو طرف پرچ شده متری۷۲۰۰۰
شیلنگ یک لایه سیم فار قوی R1۳/۸۲۰۰ بار پرچ نشده ۵۶۰۰۰

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.