کارواش خانگی

  • Share it:

 کارواش خانگی

کارواش از مواردی می باشد که در صنعت و منزل استفاده فراوانی را دارا می باشد و استفاده این مورد در هر زمینه نیز یک سری محدودیت را برای نوع انتخاب کارواش در زمینه های صنعتی و خانگی را دارا باشد. در ادامه نمونه هایی از انواع مشخصات کارواش صنخانگی عتی را برای شما آماده کرده ایم تا با استفاده از مشخصات نوع کارواش مناسب برای منزل خود را انتخاب کنید

لیست قیمت پمپ های مارک Annovo Reverberi ایتالیا

مدلنوع الکترپمپنوع پمپتوان (KW)فشار (BAR)آبدهی (l/min)قیمت (ریال)
MOD-112تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۳۱۰۰۶۱۳۵۳۰۰۰
MOD-116تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۳۱۰۰۶۲۲۹۹۰۰۰
MOD-142تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۴۱۱۰۶.۲۲۵۳۰۰۰۰
MOD-240تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۵۱۲۰۶۳۲۴۵۰۰۰
MOD-320تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۷۱۳۰۶.۲۳۷۰۷۰۰۰
MOD-383تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۷۱۳۰۶.۲۳۶۷۴۰۰۰
MOD-388تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۷۱۳۰۶.۲۳۶۹۶۰۰۰
MOD-430تکفازالکتروپمپ
کارواش
۱.۸۱۳۰۶.۵۸۳۳۲۵۰۰
MOD-450تکفازالکتروپمپ
کارواش
۲.۵۱۵۰۷.۸۱۰۵۶۰۰۰۰
MOD-595تکفازالکتروپمپ
کارواش
۳.۱۱۶۰۱۰۸۱۵۱۰۰۰
MOD-610تکفازالکتروپمپ
کارواش
۲.۲۱۳۰۸.۳۱۰۶۹۲۰۰۰
MOD-650تکفازالکتروپمپ
کارواش
۳۱۵۰۸۱۸۱۵۰۰۰۰
MOD-955سه فازالکتروپمپ
کارواش
۹۲۰۰۱۲۲۰۹۴۴۰۰۰
MOD-3550تکفازالکتروپمپ
کارواش با
خروجی آب داغ
۱.۹۵۱۴۰۹۲۰۳۵۰۰۰۰
MOD-4550تکفازالکتروپمپ
کارواش با
خروجی آب داغ
۱.۲۵۱۵۰۱۰۲۴۳۰۴۵۰۰
MOD-6650سه فازالکتروپمپ
کارواش با
خروجی آب داغ
۳۱۵۰۱۰۳۸۸۵۲۰۰۰
MOD-7870سه فازالکتروپمپ
کارواش با
خروجی آب داغ
۵.۵۲۰۰۱۵۵۰۱۰۵۰۰۰
MOD-8880سه فازالکتروپمپ
کارواش با
خروجی آب داغ
۷.۵۲۵۰۱۵۷۵۱۳۰۰۰۰

مشخصات کارواش خانگی

لیست قیمت پمپ های کارواش STREAM ساخت چین

مدلحداکثز فشار خروجی (Bar)میزان آبدهی(l/min)توان مصرفی (hp)قیمت (ریال)
QL-2100F۱۰۵۶۱.۲۲۲۳۳۰۰۰
QL- 3100F۱۳۵۶۱.۵۲۳۷۶۰۰۰
APW-HA-70۱۴۰۶۱.۲۲۳۶۵۰۰۰
APW-HA-100۱۶۰۶۱.۷۲۴۳۱۰۰۰
APW-VE-110۱۶۵۶۱.۹۳۳۰۰۰۰۰
APW-VQB-90P۱۳۵۶۲۳۰۰۳۰۰۰
APW-VQB-110P۱۶۵۶۲.۷۳۳۵۵۰۰۰
APW-VQA-90P۱۳۵۶۲۳۴۹۰۳۰۰
APW-VQA-110P۱۶۰۵.۸۲.۵۳۷۹۵۰۰۰
APW-VQA-130P۱۹۵۷۳.۴۴۸۸۴۰۰۰
YLQ-20S-100۱۰۰۵.۵۱.۶۵۱۵۹۸۳۰۰
YLQ-26S-100۱۰۰۵.۵۱.۷۸۱۵۸۹۵۰۰
YLQ-16S-150۱۵۰۶.۶۷۲.۳۳۲۰۰۹۷۰۰

برای مشاهده محصولات دیگر کارواش خانگی آبا دیزل روی لینک های زیر کلیک کنید :

برای  مشاوره در مورد خرید انواع کارواش خانگی با ما تماس بگیرید.

شماره های تماس :   ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.