مشخصات موتور پمپ های کشاورزی

  • Share it:

مشخصات الکتروموتور های STREAM کشاورزی

مشخصات موتور پمپ های کشاورزی

, پمپ های کشاورزی دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و در این پست به معرفی مدل هایی از این پمپ در زمینه کشاورزی می پردازیم تا شما نیز بتوانید به استفاده از این جدول ها و مشخصات خاص هر مدل بهترین نمونه را برای استفاده خود انتخاب کنید..در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن در زمینه های کشاورزی آماده کرده ایم.

مشخصات موتوربرق بنزینی

لیست قیمت موتورهای بنزینی چینی (طرح هوندا) مارکStream ساخت چین

مدلتوان(اسب)نحوه استارتقیمت(ریال)
GX160۵.۵دستی۲۹۱۵۰۰۰
GX200۶.۵دستی۳۱۴۶۰۰۰
GX240۸دستی۵۶۲۱۰۰۰
GX270۹دستی۵۹۵۱۰۰۰
GX340۱۱دستی۶۱۱۶۰۰۰
GX390۱۳دستی۶۶۱۱۰۰۰
GX390E۱۳الکتریکی۷۱۱۷۰۰۰
GX420۱۵دستی۷۳۹۲۰۰۰
GX420E۱۵الکتریکی۷۹۸۶۰۰۰

لیست قیمت موتورپمپ های بنزینی چینی STREAM(طرح هوندا)

مدلشرح کالاقدرت (HP)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (inch)قیمت (ریال)
GWP20بنزینی۵.۵۲۶۳۳۲۴۳۳۴۰۰۰
GWP30بنزینی۶.۵۲۸۶۰۳۲۶۴۲۰۰۰
GWP40بنزینی۹۱۶۷۸۴۸۵۲۵۰۰۰
GWP15 Hبنزینی
فشار بالا
۵.۵۶۰۱۸۱.۵۵۶۱۰۰۰۰
GWP20 Hبنزینی
فشار بالا
۶.۵۵۰۲۴۲۵۸۸۵۰۰۰
GWP30 Hبنزینی
فشار بالا
۱۳۸۰۴۲۳۱۱۴۴۰۰۰۰
KWP20نفت و بنزین۵.۵۲۶۳۳۲۴۸۷۳۰۰۰
KWP30نفت و بنزین۶.۵۲۸۶۰۳۵۳۰۲۰۰۰
DWP20دیزل۶۲۸۳۶۲۱۲۸۷۰۰۰۰
DWP30دیزل۹۲۶۶۰۳۱۴۴۴۳۰۰۰
DWP40دیزل۱۳۱۹۹۶۴۱۶۰۶۰۰۰۰

123456_copy_copy

سمپاش پشتی موتوری بنزینی مارکStream ساخت چین

مدلظرفیت مخزن (Liter)دامنه عملکرد (m)توان (kw)/ دور در دقیقهمصرف سوخت (g/kw.h)وزن (kg)قیمت (ریال)
WFB18AC-3۱۲۱۵۲.۶/۵۶۰۰۱۰۳۰۱۲.۵۹۲۰۰۰۰۰
WFB18AC-4۱۶۱۱۱.۱۸/۵۰۰۰۵۳۰۱۱۲۸۱۶۰۰۰
WFB18AC-5۲۰۱۵۲.۶/۵۶۰۰۱۰۳۰۱۲.۵۵۶۱۰۰۰۰
WFB18AC-9۱۱۱.۱۸/۵۰۰۰۵۳۰۱۱۲۹۱۵۰۰۰

چاله_کن_1

لیست قیمت چاله کن Streamساخت چین

مدلتوان کوتور (HP)سرعت متهقیمت (ریال)
۱E44F۲۲۵۰:۳۰۰۴۰۵۹۰۰۰

مته_های_چاله_کن

لیست قیمت مته های چاله کنSTREAM ساخت چین

مدلقطر مته (cm)قیمت (ریال)
۱۰۰MM۱۰۶۲۷۰۰۰
۱۵۰MM۱۵۷۲۶۰۰۰
۲۰۰MM۲۰۱۰۶۷۰۰۰
۳۰۰MM۳۰۱۱۶۶۰۰۰
۳۵۰MM ۳۵۱۲۶۵۰۰۰

لیست قیمت تیلر کشاورزی مارک Streamساخت چین

ردیفمدلنوع موتورنوع سوختتوان (HP)راه اندازی نوع کوپلهعرض شخم زنی(mm)عمق شخم زنی (mm)تعداد دندهتعداد پرهسایز چرخقیمت (ریال)
۱HSD1G-60H170Fبنزین۶ھندلتسمھهای۶۰۰۱۵۰≤جلو :۱۱۶۱۰۷۲۵۰۰۰
۲HSD1G-80H170Fبنزین۶ھندلتسمه ای۸۳۰۱۶۰≤جلو :۲
عقب :۱
۲۴۳.۵۰-۶۱۴۳۶۶۰۰۰
۳HSD1G-80DH170FDدیزل۴ھندلتسمه ای۸۳۰۱۶۰≤جلو :۲
عقب :۱
۲۴۳.۵۰-۶۲۱۲۶۳۰۰۰
۴HSD1G-90H170Fبنزین۶ھندلمستقیم۱۰۰۰۱۵۰-۳۰۰جلو :۲
عقب :۱
۲۴۴.۰۰-۸۱۷۷۱۰۰۰۰
۵HSD1G-105H178FDدیزل۵.۵ھندلمستقیم۱۰۵۰۱۰۰≤جلو :۲
عقب :۱
۳۲۴.۰۰-۸۲۴۸۱۶۰۰۰
۶HSD1G-105EH178FDدیزل۵.۵استارتمستقیم۱۰۵۰۱۰۰≤جلو :۲
عقب :۱
۳۲۴.۰۰-۸۲۹۶۹۳۰۰۰
۷HSD1G-105GH170Fبنزین۶ھندلمستقیم۱۰۵۰۱۰۰≤جلو :۲
عقب :۱
۳۲۴.۰۰-۸۱۷۵۱۲۰۰۰
۸HSD1G-135EH186FDدیزل۹استارتمستقیم۱۳۵۰۱۰۰≤جلو :۲
عقب :۱
۴۰۵.۰۰-۱۲۲۳۷۸۰۰۰۰
۹HSD1G-135EH186FDدیزل۹استارتمستقیم۱۳۵۰۱۰۰≤جلو :۲
عقب :۱
۴۰۶.۰۰-۱۲۳۳۳۳۰۰۰۰

لیست قیمت پمپ های سمپاش دیافراگمی مارک Annovi Reverberiایتالیا

مدلتوان (Hp)فشار (bar)آبدهی (l/min)سایز مکش (mm)سایز خروجی (mm)دور موتور (rpm)قیمت (ریال)
AR303۳.۱۴۰۳۴.۷۲۵۱۳۵۵۰۱۰۵۰۵۰۰۰
AR503۵.۶۴۰۵۴.۱۳۰۱۰۵۵۰۱۲۶۶۱۰۰۰
AR713۷.۳۵۰۷۰۴۰۱۰۵۵۰۱۷۸۷۵۰۰۰
AR813۸.۸۸۰۷۹.۹۴۰۱۰۵۵۰۱۸۱۵۰۰۰۰
AR903۹.۱۵۰۸۸.۷۴۰۱۰۵۵۰۲۲۹۶۸۰۰۰
BHS120۱۳.۳۵۰۱۱۳۴۰۱۳۵۵۰۳۷۱۸۰۰۰۰
BHS150۱۶.۳۵۰۱۴۲.۶۴۰۱۳۵۵۰۳۹۷۵۴۰۰۰

لیست قیمت لوازم کشاورزی مارک EUساخت ایتالیا

مدلشرحنوع موتورتوان (HP)توضیحاتقیمت (ریال)
XSE 45 B 450چمن زنBrigss & Straton۲.۵۵دستی۹۶۵۸۰۰۰
XSE 50 B 500چمن زنBrigss & Straton۲.۸۶دستی۱۰۵۲۷۰۰۰
XSE 50 BS5
BRIGGS 625
چمن زنBrigss & Straton۳.۶گیربکسی۱۳۹۸۱۰۰۰
XS 45H GCV 135چمن زنHonda۳دستی۱۴۸۸۳۰۰۰
XS 50 MHS GCV135چمن زنHonda۳گیربکسی۱۸۰۹۵۰۰۰
XS 55 MHS GCV160چمن زنHonda۴.۴گیربکسی۱۹۹۳۲۰۰۰
XA 52 MHS GCV 160چمن زنHonda۴.۴گیربکسی۲۲۶۸۴۶۰۰
XAW 55 MHS
BBC GCV 190
چمن زنHonda۵گیربکسی۳۳۸۰۳۰۰۰
M210 BRIGGS 625دروگرBrigss & Straton۳.۶تیغه ۸۷cm۲۶۱۸۰۰۰۰
M210 GCV 160دروگرHonda۴.۴تیغه ۸۷cm۲۹۳۸۱۰۰۰
M85 BRIGGS625دروگرBrigss & Straton۳.۶تیغه ۸۷cm۲۲۰۹۹۰۰۰
Z2 BRIGGS 450روتیواتورBrigss & Straton۲.۵۵۱۶ پره۱۲۳۴۲۰۰۰
Z2 RM GCV135روتیواتورHonda۳۱۶ پره۱۷۶۴۴۰۰۰
EURO5 RM
BRIGGS 800
روتیواتورBrigss & Straton۵.۱۲۴ پره۱۹۵۰۳۰۰۰
EURO5 RM GC160روتیواتورHonda۴.۴۲۴ پره۲۰۳۷۲۰۰۰
P55 BRIGGS 675کولتیواتورBrigss & Straton۳.۹۲۴۳۵۴۰۰۰
P55 GCV160کولتیواتورHonda۴.۴۲۷۵۱۱۰۰۰
FRESA CM.50روتیواتور۱۶ پره۶۶۷۷۰۰۰
BARRA CM.87دروگرتیغه ۸۷cm۸۲۲۸۰۰۰

se-80ex

موتورپمپ کوشین ، هوندا و روبین KOSHINساخت ژاپن و تایلند

مدلنوع موتورارتفاع (m)آبدهی (l/min)خروجی (اینچ)قیمت (ریال)توضیحات
SEV-25Lکوشین بنزینی۳۲۱۱۰۱۴۲۹۰۰۰۰موتور KOSHIN تولید کارخانه کوشین
SEV-50Xکوشین بنزینی۳۰۶۰۰۲۵۸۱۹۰۰۰موتور KOSHIN تولید کارخانه کوشین
SEV-80Xکوشین بنزینی۲۶۹۳۰۳۶۸۶۴۰۰۰موتور KOSHIN تولید کارخانه کوشین
SE-50Xروبین بنزینی۳۰۶۰۰۲۹۸۱۲۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SE-80Xروبین بنزینی۲۶۹۳۰۳۱۱۵۷۲۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SE-50XKروبین نفت وبنزین۲۳۵۶۰۲۱۱۶۸۲۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SE-80XKروبین نفت وبنزین۲۶۹۰۰۳۱۳۱۳۴۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SE-50XDروبین دیزل۲۳۵۶۰۲۳۸۵۶۶۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SE-80XDروبین دیزل۲۳۹۰۰۳۳۹۷۹۸۰۰۰موتور ROBIN ژاپن،تولید ژاپن
SEH-50Xھوندا بنزینی۳۰۶۰۰۲۹۹۹۹۰۰۰موتور HONDA ژاپن،تولید ژاپن
SEH-80Xھوندا بنزینی۲۳۹۷۰۳۱۱۴۵۱۰۰۰موتور HONDA ژاپن،تولید ژاپن
SE-50Xروبین بنزین۳۰۶۰۰۲۹۲۶۲۰۰۰موتور ROBIN ژاپن مونتاژ تایلند
SE-80Xروبین بنزین۲۶۹۳۰۳۱۱۰۰۰۰۰۰موتور ROBIN ژاپن مونتاژ تایلند
SE-50XKروبین نفت وبنزین۲۳۵۶۰۲۱۱۱۳۲۰۰۰موتور ROBIN ژاپن مونتاژ تایلند
SE-80XKروبین نفت وبنزین۲۶۹۰۰۳۱۲۵۸۴۰۰۰موتور ROBIN ژاپن مونتاژ تایلند
SE-50EXروبین بنزین۳۰۶۰۰۲۸۶۲۴۰۰۰موتور ROBIN چین مئنتاژ ژاپن
SE-80EXروبین بنزین۲۶۹۳۰۳۹۸۱۲۰۰۰موتور ROBIN چین مئنتاژ ژاپن

Untitled-2

لیست قیمت موتورتک بنزینی ، موتورپمپ های بنزینی و نفت و بنزینی مارک LOBENساخت چین

موتور تک بنزینیموتور تک بنزینیموتور تک بنزینیموتور تک بنزینی
مدلقدرت (hp)RPMقیمت (ریال)
RB20-A۵ / ۳.۵۴۰۰۰ / ۳۶۰۰۳۵۰۹۰۰۰
RB28-A۷.۵ / ۵.۵۴۰۰۰ / ۳۶۰۰۷۷۰۰۰۰۰

مشخصات الکتروموتور های STREAM کشاورزی

موتورپمپ بنزینی و نفت و بنزینی

مدلشرح کالاقدرت (hp)مدل موتورارتفاع (m)آبدهی (لیتر در دقیقه)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
RBP- 205بنزینی۵RB20A۴۶۶۰۰۲۴۸۷۳۰۰۰
RBP- 305بنزینی۵RB20A۳۲۱۰۰۰۳۵۱۸۱۰۰۰
RBP- 205Kنفت و بنزینی۵RB20A۴۶۶۰۰۲۵۵۸۸۰۰۰
RBP- 305Kنفت و بنزینی۵RB20A۳۲۱۰۰۰۳۵۸۹۶۰۰۰
RBP- 205Dدیزل۳.۳۶RB170F۴۸۶۰۰۲۹۸۰۱۰۰۰
RBP- 305Dدیزل۵RB178F۳۲۱۰۰۰۳۱۱۳۷۴۰۰۰
RBP- 405Dدیزل۷.۳۴RB186F۲۸۱۳۳۳۴۱۳۹۷۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.