مشخصات موتوربرق بنزینی استریم

  • Share it:

مشخصات موتوربرق بنزینی

مشخصات موتوربرق بنزینی استریم

لیست قیمت موتورژنراتورهای هوندا دایشین ساخت ژاپن (جدید)

مدلقدرت (KVA)قیمت (ریال)
SEA3000Ha2.214410000
SEB3000Ha2.216060000
SEB7000Ha5.531900000
SEB7000HSa5.539600000

لیست قیمت موتورژنراتورهای (موتور برق) بنزینیSTREAM سریYM

مدلتوان دائم (W)توان اضطراری (w)قیمت (ریال)
YMG1000X85010004510000
YMG2500X200025006710000
YMG3000X250028007040000
YMG6000E5000600016500000
YMG6500E5500650016500000
YMG7000X6000700015400000
YMG7000E6000700017600000
YMD6700TA5500650029700000
YMD6700TA35500650030800000

ژنراتور های YMG6000E و YMG6500E و YMG7000E بصورت چرخدار و دارای استارتر برقی می باشند.

موتور ژنراتور های دیزل YMD6700TA تکفاز و YMD6700TA سه فاز ،استارتی با آمپرمتر دیجیتال و چرخدار میباشند

قیمت موتورژنراتورهای بنزینیSTREAM سریAH_HA

مدلتوان موتور (HP)توان دائم (W)توان اضطراری (W)قیمت (ریال)
AG-HA-950D2630700
AG-HA-25005.520002300
AG-HA-30006.525002800
AG-HA-65001350005500

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.