مشخصات الکتروپمپ های STREAM صنعتی

  • Share it:

 مشخصات الکتروپمپ های STREAM صنعتی

مشخصات الکتروپمپ های STREAM صنعتی

, پمپ های استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

مشخصات الکتروپمپ های STREAM صنعتی

لیست قیمت الکتروپمپ های طبقاتی استینلس استیل مارک STREAM ساخت چین

مدلتوان KWتوان (اسب)نوع ولتاژحداکثر ار تفاع(m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (mm)قیمت (ریال)
BL2-91.11.5سه فاز893.5DN259570000
BL2-111.11.5سه فاز1073.5DN2510560000
BL2-131.52تکفاز1203.5DN2512650000
BL2-131.52سه فاز1203.5DN2510978000
BL2-151.52تکفاز1453.5DN2513750000
BL2-151.52سه فاز1453.5DN2511440000
BL2-182.23تکفاز1783.5DN2514630000
BL2-182.23سه فاز1783.5DN2512430000
BL2-222.23سه فاز2103.5DN2514080000
BL2-2634
سه فاز2513.5DN2515730000
BL4-40.751سه فاز388DN3213640000
BL4-81.52سه فاز748DN3210450000
BL4-102.23سه فاز968DN3211330000
BL4-122.23سه فاز1148DN3211704000
BL4-1434سه فاز1368DN3213640000
BL4-1634سه فاز1528DN3214190000
BL4-1945.5سه فاز1838DN3217600000
BL4-2245.5سه فاز2118DN3220020000
BL8-62.23سه فاز6212DN4013530000
BL8-834سه فاز8312DN4016280000
BL8-1045.5سه فاز10412DN4021109000
BL8-1245.5سه فاز12412DN4024640000
BL8-145.57.5سه فاز14612DN4026950000
BL8-165.57.5سه فاز16612DN4028391000
BL8-187.510سه فاز18712DN4030800000
BL8-207.510سه فاز20812DN4032230000

 

لیست قیمت پمپ های تک سریEAZ مارک STREAM ساخت چین

ردیفمدلتوان (KW)دور موتور
RPM
قطر پروانه
(mm)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع (m)قطر ورودی (mm)قطر خروجی (mm)قیمت (ریال)
1EAZ32/20-055025.52900195225450325767300
2EAZ32/20-075027.52900214246550325767300
3EAZ32/20-11002112900214267850326085200
4EAZ32/26-15002152900254349350327601000
5EAZ32/26-1850218.529002643610150327601000
6EAZ40/16-075027.52900174364065405151300
7EAZ40/20-055025.5290017529.14265405753000
8EAZ40/20-11002112900215366165405753000
9EAZ40/26-1850218.52900254419565407612000
10EAZ50/16-075027.52900160653665505533000
11EAZ50/16-11002112900174694165506033500
12EAZ50/20-11002112900192655565506402000
13EAZ50/26-22002222900230878065507650500
14EAZ65/16-150021529001641363880656105000
15EAZ65/20-220022229002021275980656946500
16EAZ32/16-005540.55145017413.51050324097500
17EAZ32/20-011041.1145021413.516.550325082000
18EAZ40/20-015041.5145021420.515.665405349300
19EAZ40/26-030043145026419.824.565406479000
20EAZ50/16-015041.5145017432.510.565504836700
21EAZ50/20-022042.214502143616.565505511000
22EAZ50/26-022042.21450215981865506644000
23EAZ50/32-0400441450285532865509394000
24EAZ65/16-022042.21450174661180655192000
25EAZ65/20-0400441450214811680655401000
26EAZ65/26-04004414502156016.580657573500
27EAZ65/26-075047.514502647222.580658629500
28EAZ80/20-040044145020030.514100806791400
29EAZ80/26-055045.5145023513020100809262000
30EAZ80/32-11004111450310126331008011880000
31EAZ100/20-0400441450190165141251007645000
32EAZ100/26-075047.51450220150181251009768000
33EAZ100/32-150041514502921603312510012386000

مشخصات پمپ های لوارا LOWARA صنعتی

لیست قیمت پمپ های تک سریEAZ مارک STREAM ساخت چین

ردیفمدلتوان (KW)دور موتور
RPM
قطر پروانه (mm)حداکثر آبدهی
(m³/h)
حداکثر ارتفاع (m)قطر ورودی
(mm)
قطر خروجی
(mm)
قیمت (ریال)
1EAZ32/20-055025.529001952254503210791000
2EAZ32/20-075027.529002142465503211082500
3EAZ32/20-110021129002142678503214124000
4EAZ32/26-150021529002543493503216230500
5EAZ32/26-1850218.5290026436101503217262300
6EAZ40/16-075027.529001743640654010465400
7EAZ40/20-055025.5290017529.142654010773400
8EAZ40/20-110021129002153661654014007400
9EAZ40/26-1850218.529002544195654017281000
10EAZ50/16-075027.529001606536655017281000
11EAZ50/16-110021129001746941655014069000
12EAZ50/20-110021129001926555655014440800
13EAZ50/26-220022229002308780655019990300
14EAZ50/26-3700237290026497100655026812500
15EAZ65/16-1500215290016413638806514740000
16EAZ65/20-2200222290020212759806519286300
17EAZ32/16-005540.55145017413.51050325526400
18EAZ32/20-011041.1145021413.516.550326241800
19EAZ40/20-015041.5145021420.515.665407353500
20EAZ40/26-030043145026419.824.565407509700
21EAZ50/16-015041.5145017432.510.565506842000
22EAZ50/20-022042.214502143616.565508184000
23EAZ50/26-022042.21450215981865509321400
24EAZ50/32-04004414502855328655013064700
25EAZ65/16-022042.21450174661180657865000
26EAZ65/20-0400441450214811680659064000
27EAZ65/26-04004414502156016.5806511245300
28EAZ65/26-075047.514502647222.5806514234000
29EAZ80/20-040044145020030.5141008010463200
30EAZ80/26-055045.51450235130201008014157000
31EAZ80/32-11004111450310126331008019954000
32EAZ100/20-04004414501901651412510011319000
33EAZ100/26-075047.514502201501812510015367000
34EAZ100/32-150041514502991603312510021571000

 

لیست قیمت سیرکولاتورهای سه دور مارک Streamساخت چین

مدلتوان (w)ارتفاع (m)دبی (L/min)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
WRS25/4-13068/45/324/3/245/34/281396000
WRS40/4-13068/45/324/3/252/41/32ر396000
WRS25/6-13093/67/466/5/356/42/281420200
WRS25/6-180115/91/676/4/370/45/271491700
WRS40/6-180115/91/676/4/380/52/35½ 1465300
WRS40/7-130118/92/667/5/480/65/40½ 1499400
WRS40/8-160205/160/1158/7/5.678/62/33½ 1660000
WRS50/9-180235/195/1409/8/6150/105/8521595000
WRS50/9-185305/245/1959/7/4175/132/752788700

 مشخصات کارواش خانگی

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور و کفکش مارکStream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QJD3-30/4-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز0.7545613696000
QJD2-40/7-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز0.7550413802700
QJD2-40/8-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز0.7550512855600
QJD4/10-0.75الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم1714.8¼ 12882000
QJD3-35/5-0.75الکتروپمپ شناور تکفاز150614268000
QJD2-60/10-0.75الکتروپمپ شناور تک فاز175414312000
QGD1.2-50-0.37الکتروپمپ شناور تک فاز0.5781.812372700
QGD1.2-100-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز0.751332.413586000
QGD1.8-100-0.75الکتروپمپ شناور تک فاز11552.713674000
QJD3-50/10-0.75Sالکتروپمپ شناور تک فاز1706½ 15672700
QGD2.5-50-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز0.751303.6½ 13413300
QG5-100-2.2الکتروپمپ شناور سه فاز31456.6210351000
QDX1.5-12-0.25کفکش تک فاز0.3712411367300
QDX1.5-17-0.37کفکش تک فاز0.517.5611591700
QDX1.5-25-0.55کفکش تک فاز0.7525.54.511975600
QDX1.5-32-0.75کفکش تک فاز132.5612226400
QDX3-30-1.1کفکش تک فاز1.5309.512772000
QDX3-18-0.55کفکش تک فاز0.7519.57.9¼ 11975600
QDX3-24-0.75کفکش تک فاز1259¼ 12226400
QDX3-24-0.75کفکش تک فاز0.7518.515½ 11975600
QDX8-18-0.75کفکش تک فاز12015½ 12226400
QDX15-7-0.55کفکش تک فاز0.7582221975600
QDX10-16-0.75کفکش تک فاز1201522226400
QDX15-10-0.75کفکش تک فاز11236½ 22226400
QDX25-6-0.75کفکش تک فاز19.53232163400
QDX40-6-1.1کفکش تک فاز1.5105222772000
QDX15-14-1.1کفکش تک فاز1.51728½ 22772000
QX6-25-1.1کفکش سه فاز1.5251623410000
QX10-34-2.2Tکفکش سه فاز3351526193000
QX12.5-50-4کفکش سه فاز5.5582029394000
QX12.5-60-5.5کفکش سه فاز7.58320210736000

bbbbb

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش های فلوتردار مارکSTream ساخت چین

مدلنوع الکترو پمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع(m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز0.524611722600
QDX1.5-25-0.55Fکفکش تک فاز0.75287.212105400
QDX1.5-32-0.75Fکفکش تک فاز1357.512357300
QDX3-30-1.1Fکفکش تک فاز1.533712904000
QDX3-38-1.1Fکفکش تک فاز1.540712904000
QDX3-18-0.55Fکفکش تک فاز0.75258¼ 12105400
QDX3-24-0.75Fکفکش تک فاز1309¼ 12357300
QDX10-12-0.55Fکفکش تک فاز0.751615½ 12105400
QDX8-18-0.75Fکفکش تک فاز12513½ 12357300
QDX10-16-0.75Fکفکش تک فاز1201522357300
QDX25-6-0.75Fکفکش تک فاز183032356200
QDX40-6-1.1Fکفکش تک فاز1.595532904000
QDX15-14-1.1Fکفکش تک فاز1.5232422904000

 

لیست قیمت کفکش های کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم(DC)مارک Streamساخت چین

مدلقدرت (وات)ولتاژ مورد نیاز
(ولت)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(l/min)
دهانه خروجی
(mm)
قیمت (ریال)
BL-2524N5024مستقیم57025589600
BL-2512N5012مستقیم57025589600

010101_copy

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش مارک Streamساخت چین

مدلنوع الکتروپمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
WQXD3-7-0.55لجنکش تک فازفلوتردار0.7510103027000
WQD6-16-0.75لجنکش تک فاز1212323036000
WQ12-15-1.5لجنکش تک فاز2151226369000
WQ15-9-1.1لجنکش تک فاز1.5201824554000
WQ7-15-1.1لجنکش تک فاز1.5212725359200
WQ9-22-2.2لجنکش تک فاز3253626149000
WQS15-15-2.2لجنکش تک فاز319272.56150900
WQ15-20-2.2لجنکش تک فاز328302.56512000
WQ15-30-3لجنکش تک فاز442362.58063000
WQS25-7-1.5لجنکش تک فاز2123635951000
WQ25-7-1.5لجنکش تک فاز2123635951000
WQAS25-7-1.5CBلجنکش تک فاز2132436809000
WQ18-15-1.5لجنکش تک فاز2151835412000
WQ27-15-2.2لجنکش تک فاز315272.56809000
WQAS25-10-2.2CBلجنکش تک فاز315362.57546000
WQ25-10-1.5لجنکش تک فاز216362.54730000
WQS25-10-2.2لجنکش تک فاز3173637546000
WQ45-22-7.5لجنکش تک فاز102654316434000
WQ20-22-4لجنکش تک فاز5.53236311748000
WQ30-30-5.5لجنکش تک فاز7.53848311253000
WQ60-10-4لجنکش تک فاز5.51672411330000
WQS35-10-3لجنکش تک فاز4164247810000
WQS50-10-4لجنکش تک فاز5.52048411088000
WQAS65-12-5.5CBلجنکش تک فاز7.52172417149000
WQ80-15-7.5لجنکش تک فاز102490519987000
WQ100-10-7.5لجنکش تک فاز1016108619987000
WQ130-15-11لجنکش تک فاز1523310634210000
WQ180-11-11لجنکش تک فاز1520300636648000
WQ180-15-15لجنکش تک فاز2025350636333000
WQ180-20-18.5لجنکش تک فاز2530400647729000
WQ250-11-15لجنکش تک فاز2019400838071000
WQ250-15-18.5لجنکش تک فاز2523430847597000

222

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک Streamساخت چین

مدلنوع الکترپمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (inch)قیمت (ریال)
SPA6-28/2-1.1کفکش بدنه چدن1.5301523520000
SPA6-28/2-1.1Fکفکشبدنه استیل فلوتردار1.5301523641000
SPA6-28/2-1.1Aکفکشبدنه استیل1.5301524796000
SPA6-28/2-1.1FSSکفکشبدنه استیل فلوتردار1.5301524939000
SPA6-39/3-1.5Aکفکشبدنه استیل24214.424345000
SPA6-39/3-1.5AFSSکفکشبدنه استیل فلوتردار24214.424477000
SPA6-32-1.5SSکفکشبدنه استیل23413½ 13421000
SPA6-32-1.5 FSSکفکشبدنه استیل فلوتردار23413½ 14939000
SPA1100کفکش چدن1.593533049200
SVS370Fکفکش تکفازفلوتردار استیل خروجی بالا0.5591321523500
V750لجن کش تمام استیل1121823096500
V750Fلجن کشبدنه استیل فلوتردار1121822921600
V1300Dلجن کش تمام استیل1.75121823160300
V1300DFلجن کشبدنه استیل فلوتردار1.75121823336300
V1500لجن کش تمام استیل22216½ 13348400
VN1500لجن کش تمام استیل22216½ 16699000
V2200کفکش بدنه استیل3174235841000
SPP- 370Fکفکش پلاستیکی0.588.4¼ 11523500
SPA-1.5-1000کفکش بدنه چدن خروجی بالا1.36258.124304300
SPA-1.5-1000Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار1.36258.124351600
SPA-2-1500کفکش بدنه چدن خروجی بالا22811.124590300
SPA-2-1500Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار22811.124714600
SPA-3-2200کفکش بدنه چدن خروجی بالا335724719000
SPA-3-2200Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار335725229400
SPA4-70/6-2.2شناور3821027909000
SPA7-37/4-2.2شناور3551226435000
SPA10-30/2-2.2شناور3491826021400

22

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا مارکStream ساخت چین

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SKQ90015کفکش بدنه استیل خروجی بالا1.236613025000
SVS20-11-1.5کفکش بدنه استیل خروجی بغل2182825225000
SPS8-40/3-2.2کفکش بدنه استیل خروجی بالا3442038272000
SPS5-60/4-2.2کفکش بدنه استیل خروجی بالا3641028657000
SPS5-30/3-1.1کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل1.5401024741000
SPS5-40/4-1.5کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل2501025346000
SPS5-50/5-2.2کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل3701027578000
SPS3-65/6-2.2کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل3906¼ 17898000

 

لیست قیمت الکتروپمپهای کفکش و فواره ای استینلس استیل مارکSTREAM ساخت چین

مدلنوع پمپتوان (W)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر اّبدهی (l/min)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
Q40054کفکش تکفاز استیل فلوتردار4006.5125¼ 1 ,11435500
Q55054کفکش تکفاز استیل فلوتردار5507.5142¼ 1 ,11515800
Q75054کفکش تکفاز استیل فلوتردار7508.5184¼ 1 ,11595000
Q90054کفکش تکفاز استیل فلوتردار9009217¼ 1 ,11768800
Q1100B54کفکش تکفاز استیل فلوتردار110011258½1 ,¼ 1 ,11949200
Q20040شناور دیافراگمی20045171/2924000
Q30040شناور دیافراگمی3005523.51/21133000
HYP15-028پمپ فواره پلاستیکی تکفاز281.6201/2578600
HYP36-050پمپ فواره پلاستیکی تکفاز502.5351/2744700
HYP80-120پمپ فواره پلاستیکی تکفاز1204.26011227600
HYP36-050Bپمپ فواره استیل تکفاز502.3301/2891000
HYP80-120Bپمپ فواره استیل تکفاز1204601/21342000
OP400AI01Tپمپ گازوئیل 24 ولت40015533/42662000
OP600BI01Tپمپ گازوئیل تکفاز600256011883200
نازل و شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگ3/4642400

لیست قیمت الکتروپمپهای کفکش ،شناورو لجن کش استیل مارک Stream

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SCM3کفکش شناور 5 اینچ0.75335.4¼ 14257000
SCM4کفکش شناور 5 اینچ1445.4¼ 14554000
SCM5کفکش شناور 5 اینچ1.25555.4¼ 14873000
SCM6کفکش شناور 5 اینچ1.5665.4¼ 15214000
SCM7کفکش شناور 5 اینچ1.75775.4¼ 15080300
SCM8کفکش شناور 5 اینچ2885.4¼ 15874000
SVM1001شناور 4 اینچ تک پروانه1442.713223000
SVM1002شناور 4 اینچ دو پروانه2902.714345000
SWSD55/35Tلجنکش تکفاز چدن فلوتردار0.7582023421000
SWSD55/35لجن کش تکفازاستیل فلوتردار0.758.51924047000
SWSD75/35Tلجنکش تکفاز چدن فلوتردار19.52423718000
SWSD75/35لجن کش تکفازاستیل فلوتردار1102424609000
SWVSD55Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار0.75101822904000
SWVSD75Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار1122123333000
SWVSD110Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار1.5132724158000

6SR_M

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استیل مارکStream ساخت چین

مدلمعادل lowaraنوع موتور قدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
4SDM4/94GS07Mتكفاز1654.8¼ 15250300
4SDM4/104GS07Mتكفاز1724.8¼ 15280000
4SDM4/134GS11Mتكفاز1.5944.8¼ 16325000
4SDM4/144GS11Mتكفاز1.51014.8¼ 16380000
4SDM4/174GS15Mتكفاز21234.8¼ 17615300
4SDM4/184GS15Mتكفاز21304.8¼ 17700000
4SDM4/244GS22Mتكفاز31744.8¼ 18734000
4SD4/304GS30Mسه فاز42174.8¼ 110010000
4SDM6/116GS11Mتكفاز1.5726½ 16624000
4SDM6/126GS11Mتكفاز1.5796½ 16501000
4SDM6/146GS15Mتكفاز2916½ 17590000
4SDM6/156GS15Mتكفاز2986½ 17964000
4SDM6/166GS15Mتكفاز21116½ 18635000
4SDM6/186GS22Mتكفاز31186½ 19746000
4SDM6/196GS22Mتكفاز31256½ 19823000
4SDM6/216GS22Mتكفاز31386½ 19900000
4SD6/246GS30Mسه فاز41616½ 111242000
4SDM10/68GS07Mتكفاز13210.829800000
4SD10/68GS07Tسه فاز13210.825346000
4SDM10/88GS11Mتكفاز1.54610.826655000
4SDM10/108GS15Mتكفاز25410.827711000
4SD10/128GS22Tسه فاز37210.8210054000
4SDM10/148GS22Mتكفاز37610.8210208000
4SDM10/188GS30Mتكفاز49710.828844000
4SD10/178GS30Tسه فاز49210.828063000
4SD10/188GS30Tسه فاز49710.828140000
4SD10/198GS30Tسه فاز411510.829394000
4SD10/218GS40Tسه فاز5.511410.829988000
4SD10/238GS22Tسه فاز7.515210.8211253000
4SD10/248GS55Tسه فاز7.515210.8211935000

 

لیست قیمت الکتروموتورهای موتورهای شناور روغنی قابل سیم پیچی 4 اینچ مارکStream ساخت چین

توان (HP)توان (KW)نوع ولتاژ برق قیمت (ریال)
10.75تکفاز2244000
1.51.1تکفاز2574000
21.5تکفاز2970000
32.2تکفاز4070000
1.51.1سه فاز2337500
21.5سه فاز2750000
32.2سه فاز3388000
43سه فاز4125000
5.54سه فاز5115000
7.55.5سه فاز6050000
107.5سه فاز7975000

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور 6 اینچ استیل مارک Stream

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
6SR18/4شناور 6 اینچ5.57227310945000
6SR18/5شناور 6 اینچ5.57227311539000
6SR18/6شناور 6 اینچ7.58627313024000
6SR18/7شناور 6 اینچ7.510127314366000
6SR18/9شناور 6 اینچ1013027315829000
6SR18/11شناور 6 اینچ12.515827317292000
6SR18/13شناور 6 اینچ1518727318843000
6SR18/14شناور 6 اینچ1518727320328000
6SR18/18شناور 6 اینچ2025927325476000
6SR18/19شناور 6 اینچ2026027325575000
6SR18/22شناور 6 اینچ2531627325630000
6SR30/6شناور 6 اینچ108640314850000
6SR30/8شناور 6 اینچ1011440316412000
6SR30/11شناور 6 اینچ1515740318480000
6SR30/13شناور 6 اینچ17.518640319800000
6SR30/15شناور 6 اینچ2021440318832000
6SR30/18شناور 6 اینچ2525740319778000
6SR30/21شناور 6 اینچ3030040324618000
6SR60/5شناور 6 اینچ157672414465000
6SR60/7شناور 6 اینچ2010772417490000
6SR60/9شناور 6 اینچ2513772420053000
6SR60/10شناور 6 اینچ3015372422902000
6SR60/13شناور 6 اینچ4019872428050000

لیست قیمت پمپهای کفکش شناور ارتفاع بالا مارک Streamساخت چین

مدلقدرت (HP)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QX10-70-45701029471000
QX15-60Z-5.57.5601529955000
QX12.5-80-5.57.58012.5210516000
QX20-80-7.5108020212859000
QX12.5-100-7.51010012.5214509000
QX40-40-7.5104040215444000
QX20-100-9.212.510020218337000
QX12.5-120-9.212.512012.5218337000
QXN20-99/3-111599202.519569000
QXN40-60/2-13186040225289000
QXN60-60/2-18.5256060227478000
QXN30-150/3-253415030328314000
QXN60-90/3-25349060431955000
QXN40-100/3-18.52510040327610000
QX12.5-55-4T5.56220210351000

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.