مشخصات الکتروپمپ های STREAM خانگی

  • Share it:

مشخصات الکتروپمپ های STREAM خانگی

, پمپ های استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

لیست قیمت الکتروپمپ های سانتریفیوژSTREAM ساخت چین

مدلنوع پمپقدرت HPقدرت KWحداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
( m³/h)
دهانه ورودی
(اینچ)
دهانه خروجی
(اینچ)
 
SPM16پمپ خانگی ۱ اینچ۰.۵۰.۳۳۴۳.۴۲.۲۱۱۱۳۰۹۰۰۰
PW-139EAبوسترپمپ خودمکش خانگی۰.۲۰.۱۵۳۵۲.۴۱۱۱۵۸۴۰۰۰
SDB 40پمپ ارتفاع بالا ۰.۳ اسب۰.۳۰.۲۲۳۵۲.۱۱۱۹۱۵۲۰۰
SDB60پمپ ارتفاع بالا نیم اسب۰.۵۰.۳۳۳۵۲.۱۱۱۸۵۹۱۰۰
SQB60پمپ ارتفاع بالا نیم اسب۰.۵۰.۳۳۳۵۲.۱۱۱۸۳۶۰۰۰
SQB70۱اینچ ارتفاع بالا۰.۷۵۰.۵۵۴۰۲.۷۱۱۱۲۵۰۷۰۰
SQB80۱اینچ ارتفاع بالا۱۰.۷۵۷۰۳½ ۱½ ۱۱۳۷۸۳۰۰
IDB 70۱اینچ ارتفاع بالا۱۰.۷۵۷۲۳۱۱۱۳۷۶۱۰۰
SJSW10Mجتی تک فاز ۱ اسب دبی بالا۱۰.۷۵۳۵۴.۸۱۱۱۱۵۶۱۰۰
SJSW10Hجتی تک فاز ۱اسب ارتفاع بالا۱۰.۷۵۳۸۳.۶۱۱۱۸۷۰۰۰۰
SJSW15Mجتی تک فاز ۱.۵ اسب دبی بالا۱.۵۱.۱۴۲۴.۲۱۱۱۱۹۲۴۰۰
SJSW15Hجتی تک فاز ۱.۵ اسب ارتفاع بالا۱.۵۱.۱۴۵۳.۸۱۱۱۱۹۲۴۰۰
SJET150Bجتی تکفاز۱.۵۱.۱۵۸۳.۶½ ۱ ¼ ۱۳۱۵۷۰۰۰
SJET200Bجتی تکفاز۲۱.۵۶۴۴.۲½ ۱ ¼ ۱۲۱۴۸۳۰۰
SJET80Lجتی تک فاز۰.۸ اسب۰.۷۵۰.۵۵۴۵۲.۷۱۱۱۰۵۲۷۰۰
SJEP-100جتی ۱ اسب۱۰.۷۵۴۵۳.۶۱۱۱۱۲۷۵۰۰
SJET100Lجتی ۱ اسب۱۰.۷۵۵۰۳.۱۱۱۲۲۰۰۰۰۰
SJETP100جتی بدنه باکالیت ۱ اسب۱۰.۷۵۵۴۳.۳۱۱۱۱۲۷۵۰۰
SJET100Bپمپ جتی ۱ اسب۱۰.۷۵۵۰۳۱۱۱۲۵۳۰۰
SJET150Bجتی تک فاز ۱.۵ اسب۱.۵۱.۱۵۸۳.۶½ ۱ ¼ ۱۳۱۵۷۰۰۰
SJET200Bجتی تک فاز ۲ اسب۲۱.۵۶۴۴.۲½ ۱ ¼ ۱۲۱۴۸۳۰۰
SCM22۰.۵ اسب بشقابی۰.۵۰.۳۷۱۸۵.۴۱۱۶۷۲۱۰۰
SCM100بشقابی ۱ اسب۱۰.۷۵۳۳۶.۳۱۱۲۰۳۰۶۰۰
SCP100بشقابی پروانھ برنجی۱۰.۷۵۳۰۷.۲۱۱۲۰۳۰۶۰۰
SCPM 130بشقابی۰.۵ اسب۰.۵۰.۳۷۲۰۶۱۱۱۱۴۴۰۰۰
SCPM-158بشقابی پروانھ باکالیت۱۰.۷۵۳۰۷.۵۱۱۱۰۱۲۰۰۰
SCPM-158بشقابی پروانھ برنجی۱۰.۷۵۳۰۷.۵۱۱۱۰۱۲۰۰۰
SCPM 180۱.۵ بشقابی اسب۱.۵۱.۱۳۶۷.۹۱۱۱۷۰۰۶۰۰
SCPM 200۲بشقابی اسب۲۱.۵۴۰۷.۹۱۱۱۸۱۵۰۰۰
SCPT180بشقابی ۱.۵ اسب سه فاز۱.۵۱.۱۳۷.۵۷.۲۱۱۱۴۱۵۷۰۰
SCPT200بشقابی ۲ اسب سه فاز۲۱.۵۴۲۸.۴۱۱۱۵۱۲۵۰۰
SCM2-52۱.۵ اسب ۲ پروانه۱.۵۱.۱۵۲۶ ¼ ۱۱۳۲۴۵۰۰۰
SCM2-55۲ اسب ۲ پروانھ۲۱.۵۵۵۷.۲ ¼ ۱۱۳۴۶۵۰۰۰
PH90پمپ فشار بالا۱۰.۷۵۸۵۲.۱ ¾¾۱۸۷۰۰۰۰

279099_mo

لیست قیمت الکتروپمپهای سانتریفوژ پروانه برنجی مارک Streamساخت چین

مدلقدرت HPقدرت KWحداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهیدهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SHF5A۱.۲۰.۹۲۱۴۲۷.۶۲۲۳۰۴۷۰۰۰
SHFm5BM۱.۵۱.۱۲۰۳۰۲۲۳۰۹۱۰۰۰
SHFm5AM۲۱.۵۲۴۳۰۲۲۳۵۳۱۰۰۰
SHFm6C۱.۵۱.۱۱۱۶۰۳۳۳۷۲۹۰۰۰
SHFm6B۲۱.۵۱۵۶۶۳۳۴۰۸۱۰۰۰
SHFm6A۳۲.۲۱۸۷۲۳۳۳۴۹۸۰۰۰
SHFm6BR۲۱.۵۱۴۸۴۴۴۴۱۰۷۰۰۰
SHFm6AR۳۲.۲۱۸۸۴۴۴۴۹۹۴۰۰۰
SCS10۱۰.۷۵۱۲.۵۱۸۲۲۲۵۹۶۰۰۰
SCS15۱.۵۱.۱۱۳۴۲۲۲۳۰۳۶۰۰۰
SCS20۲۱.۵۱۵۴۸۲۲۳۸۳۹۰۰۰
SCS30۳۲.۲۱۷۴۸۳۳۴۳۵۶۰۰۰
S1DK-20 (0.5HP)۰.۵۰.۳۳۲۸۵.۴۱۱۱۴۵۲۰۰۰
S1.5DK-20 (1HP)۱۰.۷۵۲۱۱۲½ ۱½ ۱۲۰۰۲۰۰۰
S2DK-20B(1.5HP)۱.۵۱.۱۲۰۲۷۲۲۲۴۲۰۰۰۰
S2DK-20A(2HP)۲۱.۵۲۸۲۷۲۲۴۹۳۰۰۰۰
S2DK-30۳۲.۲۳۴۳۹۲۲۳۰۶۲۴۰۰
S2DK-30A(2HP)۲۱.۵۲۸۴۰۲۲۳۰۴۷۰۰۰
S2DK-30B(3HP)۳۲.۲۳۴۴۲۲۲۳۸۲۸۰۰۰
YS200B۱۰.۷۵۱۳.۵۳۰۲۲۲۰۱۳۰۰۰
YS200A۱.۵۱.۱۱۴.۵۳۶۲۲۳۱۱۳۰۰۰
YS200BM۱.۵۱.۱۲۰۲۴۲۲۲۶۸۴۰۰۰

200971048909

لیست قیمت پمپ های استخری مارک Streamساخت چین

مدلنوع کالاقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع (m)حداکث آبدهی (m³/h)دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
EA350پمپ جکوزی تکفاز۱۱۱۲۱½ ۱۲۲۰۰۰۰۰
EA390پمپ جکوزی تکفاز۱.۲۱۵۲۳.۴½ ۱۲۲۰۰۰۰۰
FCP-750Sپمپ استخری تکفاز۱۱۷۱۷۲۳۰۸۷۰۰۰
FCP-1100S2پمپ استخری تکفاز۱.۵۱۹۲۰۲۳۷۲۹۰۰۰
FCP-1100Bپمپ استخری تکفاز۱.۵۱۶.۵۲۱½ ۲۵۲۹۱۰۰۰
FCP-1500Bپمپ استخری تکفاز۲۱۸۲۴½ ۲۵۶۹۸۰۰۰
FCP-2200Bپمپ استخری تکفاز۳۲۰۲۶½ ۲۵۹۱۸۰۰۰
FCP-2500Bپمپ استخری تکفاز۳.۵۲۳۳۰½ ۲۶۰۲۸۰۰۰

 

لیست قیمت پمپ های کولر مارک Streamساخت چین

مدلنوع پمپتوان (w)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (l/min)قیمت (ریال)
پمپ کولرStreamسانتریفوژ ۱۱w۲.۴۱۲۱۱۰۰۰۰
پمپ کولرNew Streamسانتریفوژ۱۱w۲.۴۱۲۱۱۰۰۰۰
پمپ کولرNew Stream2سانتریفوژ۱۲w۲.۴۱۲۱۱۰۰۰۰
پمپ کولرTelecسانتریفوژ۱۱w۲.۴۱۲۱۱۰۰۰۰
پمپ کولرNew Telecسانتریفوژ ۱۱w۲.۴۱۲۱۱۰۰۰۰

S19-Control-pump-stream

لیست قیمت سیستم ها و قطعات کنترلی مارک Streamساخت چین

مدلعنوان کالاحداکثر آمپرکنترل شونده Aحداکثر توان (kw)دامنه فشار کنترلی (bar)کابل برقمانومترپریزدارقابلیت تنظیمزاویه ورودی به خروجیقسمت (ریال)
PC-2کلید کنترل(۶) ۱۰۱.۵۱.۴-۵.۵ ___ ___ ___ ___۷۳۷۰۰
PC-2کلید کنترل(۶) ۱۰۱.۵۱.۴-۵.۵ ___ ___ ___ ___۶۳۸۰۰
S-K-8-A (PC-9)کلید کنترل توپیچ(۱۰) ۱۶۲.۲۱-۷ ___ ___ ___ ___۱۳۲۰۰۰
S-K-8-B (PC-9)کلید کنترل توپیچ(۱۰) ۱۶۲.۲۱-۷ ___ ___ ___ ___۱۳۲۰۰۰
PC-8فلوترتکفاز(۴) ۱۶۲.۲ ___۲m ___ ___ ___ ___۱۱۵۵۰۰
PC-8فلوترتکفاز(۴) ۱۶۲.۲ ___۳m ___ ___ ___ ___۱۳۹۷۰۰
PC-8فلوترتکفاز(۴) ۱۶۲.۲ ___۵m ___ ___ ___ ___۱۷۷۱۰۰
PC-13ست کنترل(۶)۱۰ ۱.۱۱.۵-۱۰ ___ ___ ___° ۹۰۵۱۲۶۰۰
PC-13Aست کنترل(۶)۱۰ ۱.۱۱.۵-۱۰ ___ ___° ۹۰۵۱۲۶۰۰
PC-12ست کنترل(۶)۱۰ ۱.۱۱.۵-۱۰ ___ ___ ___° ۹۰۵۱۲۶۰۰
PC-13Bست کنترل(۶)۱۰ ۱.۱۱.۵-۱۰۱m ___° ۹۰۵۷۵۳۰۰
PC-10ست کنترل(۶)۱۰ ۱.۱۱.۵-۱۰۰.۲m ___ ___° ۱۸۰۵۱۲۶۰۰
PC-10Pست کنترل(۱۶) ۳۰۲.۲۱.۵-۱۰ ___ ___ ___ ___° ۱۸۰۷۷۵۵۰۰
PC-19Aست کنترل(۶) ۱۰۱.۱۱.۵-۱۰۱m ___° ۱۸۰۵۷۵۳۰۰
PC-19Aست کنترل(۶) ۱۰۱.۱۱.۵-۱۰۰.۵m ___° ۱۸۰۵۱۲۶۰۰
PC-19Aست کنترل(۶) ۱۰۱.۱۱.۵-۱۰۰.۵m° ۱۸۰۴۹۹۴۰۰
PS-07ست کنترل(۱۶) ۳۰۲.۲۱.۵-۱۰۰.۵mx2° ۱۸۰۵۱۲۶۰۰

مشخصات الکتروپمپ های پنتاکی خانگی

 

لیست قیمت منابع تحت فشار مارک Streamساخت چین

مدل منبعظرفیت (لیتر)نوع منبعقیمت (ریال)
VT/4۴عمودی ایستاده۲۳۱۰۰۰
VT/8۸عمودی ایستاده۳۱۹۰۰۰
VT/19۱۹عمودی ایستاده۴۷۳۰۰۰
VT/24۲۴عمودی ایستاده۴۹۵۰۰۰
VT/36۳۶عمودی ایستاده۷۹۲۰۰۰
VT/50۵۰عمودی ایستاده۱۰۲۳۰۰۰
VT/60۶۰عمودی ایستاده۱۲۱۰۰۰۰
VT/80۸۰عمودی ایستاده۱۶۵۰۰۰۰
VT/100۱۰۰عمودی ایستاده۱۸۱۵۰۰۰
CF/19۱۹افقی۶۱۶۰۰۰
CF/24۲۴افقی۶۶۰۰۰۰
CF/36۳۶افقی۹۹۰۰۰۰
CF/50۵۰افقی۱۲۱۰۰۰۰
CF/60۶۰افقی۱۴۸۵۰۰۰
CF/80۸۰افقی۱۸۹۲۰۰۰
CF/100۱۰۰افقی۲۲۰۰۰۰۰

 

لیست قیمت تجهیزات و سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی مارک Stream

FT-1

مدلعنوانقیمت (ریال)
FT-1دستگاه تصفیھ آب خانگی تک مرحلھ ای۱۴۳۰۰۰
NT-2دستگاه تصفیھ آب خانگی دو مرحلھ ای۵۵۰۰۰۰
NT-3دستگاه تصفیھ آب خانگی سھ مرحلھ ای۸۲۵۰۰۰
RO-50G-N02دستگاه تصفیھ آب خانگی رومیزی لوکس۴۴۰۰۰۰۰
RO-50G-D02تصفیه اب خانگی RO کامل شش مرحله ای پایدار۳۸۵۰۰۰۰
BLUE 124-20هوزینگ کارتریجinch 4.5*20 ۸۲۵۰۰۰
BLUE 122-20هوزینگ کارتریجinch 4.5*20۲۶۴۰۰۰
PP-20B 5MICفیلترکارتریجinch 4.5*20 جنس pp 5 میکرون۱۲۱۰۰۰
PP-20-2فیلترکارتریجinch 4.5*20 پنج میکرون۳۸۵۰۰
PS-20Bفیلتر کارتریجinch 4.5*20 ۲۲۰۰۰۰
PS-20فیلتر کارتریجinch 4.5*20 ۶۶۰۰۰۰
۱۰G-UVسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعھ UV طرفیت: ۱۰GPM۲۵۳۰۰۰۰
۱۲G-UVسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعھ اشعھ UV طرفیت: ۱۲GPM۲۶۴۰۰۰۰
۲۴G-UVسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعھ اشعھ UV طرفیت: ۲۴GPM۶۴۹۰۰۰۰
۳۶G-UVسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعھ ۳۶GPM۸۸۰۰۰۰۰
۴۸G-UVسیستم گندزدایی و ضدعفونی آب با اشعھ ۴۸GPM۹۷۹۰۰۰۰
TDS-2TDS متر دستی۳۸۵۰۰۰
۴۰۴۰-۱پرشرسول ۴ اینچ تک المانه (۴*۱) با تحمل فشار ۳۰۰psi۲۳۱۰۰۰۰
۴۰۴۰-۲پرشرسول ۴ اینچ تک المانه (۴*۲) با تحمل فشار ۳۰۰psi۲۶۴۰۰۰۰
۴۰۴۰-۳پرشرسول ۴ اینچ تک المانه (۴*۳) با تحمل فشار ۳۰۰psi۳۵۲۰۰۰۰
۸۰۴۰-۱پرشرسول ۸ اینچ تک المانه (۸*۱) با تحمل فشار ۳۰۰psi۱۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۴۰-۲پرشرسول ۸ اینچ تک المانه (۸*۲) با تحمل فشار ۳۰۰psi۱۲۱۰۰۰۰۰
۸۰۴۰-۳پرشرسول ۸ اینچ تک المانه (۸*۳) با تحمل فشار ۳۰۰psi۱۳۲۰۰۰۰۰
۸۰۴۰-۴پرشرسول ۸ اینچ تک المانه (۸*۴) با تحمل فشار ۳۰۰psi۱۵۴۰۰۰۰۰
۸۰۴۰-۵پرشرسول ۸ اینچ تک المانه (۸*۵) با تحمل فشار ۳۰۰psi۱۹۸۰۰۰۰۰
FRP 36X72جنس مخزن FRP , سایز : ۹۰*۱۸۰ cm۲۴۲۰۰۰۰۰
FRP 30X72جنس مخزن FRP , سایز : ۷۰*۱۸۰ cm۱۷۶۰۰۰۰۰
FRP 24X72جنس مخزن FRP , سایز : ۶۰*۱۵۳ cm۱۳۲۰۰۰۰۰
FRP 21X62جنس مخزن FRP , سایز : ۵۳*۱۵۳cm۸۸۰۰۰۰۰
FRP 18X65جنس مخزن FRP , سایز : ۴۵*۱۶۳ cm۶۱۶۰۰۰۰
FRP 13X54جنس مخزن FRP , سایز : ۳۳*۱۳۵ cm۲۸۶۰۰۰۰
FRP 10X54جنس مخزن FRP , سایز : ۲۵*۱۳۵ cm۱۹۸۰۰۰۰

لیست قیمت تجهیزات و سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی مارک sTREAM

مدلعنوانقیمت (ریال)
TMF56Fشیرفیلتر شنی ۲ اینچ دستی۷۱۵۰۰۰
TMF56Dشیرفیلتر شنی ½ ۱ اینچ دستی۲۷۵۰۰۰۰
TMF64Fشیرفیلتر شنی ۲ اینچ اتوماتیک۳۳۰۰۰۰۰
TMF75Aاتصال مخزن ۶۲*۲۱ , ۷۲*۳۰ , ۷۲*۳۶۱۶۶۰۰۰۰۰
EC متر ON-LINE۲۷۵۰۰۰
CM-230TDS متر تابلویی ON-LINE۱۶۵۰۰۰
CM-230سیستم کنترل کامل دستگاه RO۸۸۰۰۰۰
ROC-2313سیستم کنترل کامل دستگاه RO۳۸۵۰۰۰۰
ROC-3313سیستم کنترل کامل دستگاه RO صنعتی دوبل۶۳۸۰۰۰۰
ROC-4313فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۵GPM۱۳۲۰۰۰۰۰
K3فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۱۰GPM۴۱۸۰۰۰
K4فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۱۰GPM۴۷۳۰۰۰
K5فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۱۴GPM۴۹۵۰۰۰
K6فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۲۰GPM۴۹۵۰۰۰
K7فلومتر تابلوئی ظرفیت: ۳۵GPM۵۰۶۰۰۰
Z-4004فلومتر استوانھ ای ظرفیت: ۲۰GPD۵۰۶۰۰۰
Z-4005فلومتر استوانھ ای ظرفیت: ۳۰GPD۷۱۵۰۰۰
Z-4006فلومتر استوانھ ای ظرفیت: ۶۰GPD۷۹۲۰۰۰
RO-400G-D01دستگاه تصفیھ آب نیمھ صنعتی ۴۰۰GPD۹۲۴۰۰۰
CFZY-3دستگاه ازن ژنراتور ۳ گرمی۱۰۳۴۰۰۰۰
CFY-6دستگاه ازن ژنراتور ۶ گرمی۱۳۷۵۰۰۰۰
CFY-12دستگاه ازن ژنراتور ۱۲ گرمی۱۴۵۲۰۰۰۰
CFY-24دستگاه ازن ژنراتور ۲۴ گرمی۲۶۶۲۰۰۰۰
فیلتر مرحلھ اولفیلتر مرحلھ اول دستگاه تصفیھ آب خانگی۳۸۹۴۰۰۰۰
فیلتر مرحلھ دومفیلتر مرحلھ دوم دستگاه تصفیھ آب خانگی۱۸۷۰۰
فیلتر مرحلھ سومفیلتر مرحلھ سوم دستگاه تصفیھ آب خانگی۳۹۶۰۰
ممبران خانگیممبران دستگاه تصفیھ آب خانگی۳۶۳۰۰۰
PP-33فیلتر مرحلھ اول دستگاه لوکس۶۶۰۰۰
GAC-33فیلتر مرحلھ دوم دستگاه لوکس۶۶۰۰۰
CTO-33فیلتر مرحلھ سوم دستگاه لوکس۶۶۰۰۰
BP-01-50Gپمپ تصفیھ آب۴۷۳۰۰۰

لیست قیمت هواده های مارکSTREAM ساخت چین

مدلنوع ولتاژقدرت (KW)وکیوم (- kPa)حداکثر دبی (m³/h)حداکثر فشار (kPa)سایز ورودی و خروجی (mm)قیمت (ریال)
HG-370Bتکفاز۰.۳۷۱۱۶۰۱۶۴۰۲۶۹۵۰۰۰
HG-370SBسھ فاز۰.۳۷۱۱۶۰۱۶۴۰۲۶۹۵۰۰۰
HG-550Bتکفاز۰.۵۵۱۶۱۱۰۲۰۴۷۳۵۲۰۰۰۰
HG-550SBسھ فاز۰.۵۵۱۶۱۱۰۲۰۴۷۳۵۲۰۰۰۰
HG-750Bتکفاز۰.۷۵۱۷۱۲۰۲۱۴۷۳۷۴۰۰۰۰
HG-750SBسھ فاز۰.۷۵۱۷۱۲۰۲۱۴۷۳۷۴۰۰۰۰
HG-1100Bتکفاز۱.۱۲۰۱۷۰۲۵۵۹۵۰۹۳۰۰۰
HG-1100SBسھ فاز۱.۱۲۰۱۷۰۲۵۵۹۴۹۵۰۰۰۰
HG-1500Bتکفاز۱.۵۲۱۱۸۰۲۶۵۹۵۵۰۰۰۰۰
HG-1500SBسھ فاز۱.۵۲۱۱۸۰۲۶۵۹۵۵۰۰۰۰۰
HG-2200SBسھ فاز۲.۲۲۶۲۱۰۳۶۵۹۷۹۹۷۰۰۰
HG-3000SBسھ فاز۳۲۷۲۳۰۳۷۵۹۱۶۴۰۰۰۰۰
HG-4000SBسھ فاز۴۲۸۲۵۰۳۸۵۹۱۰۸۴۲۰۰۰
HG-5500SBسھ فاز۵.۵۳۲۴۳۰۴۲۸۰۲۳۱۰۰۰۰۰
HG-7500SBسھ فاز۷.۵۳۵۴۵۰۴۵۸۰۲۸۱۲۷۰۰۰
HG-11000SBسھ فاز۱۱۴۰۵۵۰۵۱۱۰۳۵۸۹۷۱۰۰۰
HG-13000SBسھ فاز۱۳۴۰۶۰۰۵۳۱۰۳۶۶۱۹۸۰۰۰
HG-15000SBسھ فاز۱۵۴۱۶۱۰۵۶۱۰۳۷۱۹۷۳۰۰۰
HG-18000SBسھ فاز۱۸۴۳۶۲۰۵۶۱۰۳۷۹۴۲۰۰۰۰
HG-20000SBسھ فاز۲۰۴۴۶۳۰۶۰۱۰۳۸۶۶۸۰۰۰۰

لیست قیمت هواده های مارکSTREAM ساخت چین

مدلنوع ولتاژحداکثر فشار (MPa)قیمت (ریال)
HG-550PNتکفاز۰.۸۵۳۰۲۰۰۰
HG-550SPNسھ فاز۰.۸۵۳۰۲۰۰۰
HG-750PNتکفاز۰.۸۵۷۸۶۰۰۰
HG-750SPNسھ فاز۰.۸۵۷۸۶۰۰۰

1 3

 

 

 

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.