مشخصات الکتروپمپ های مارک PENTAX صنعتی

  • Share it:

pentax-electric-pump-spare-parts

مشخصات پمپ پنتاکس

پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.این نوع پمپ ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد . در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

لیست قیمت پمپ پنتاکس

 

لیست قیمت پپمپ پنتاکس ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
CH150یک و نیم اسب ارتفاع بالا تکفاز۱.۵۲۴.۵۳۰۷۶۷۸۰۰۰
CH200دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا تکفاز۲۲۸۳۰۸۶۵۱۵۰۰
CH300سه اسب ارتفاع بالا تکفاز۳۳۳.۵۳۰۱۳۲۰۰۰۰۰
CHT200دو اینچ دو اسب ارتفاع بالا سه فاز۲۲۸۳۰۷۵۴۶۰۰۰
CHT300دو اینچ سه اسب ارتفاع بالا سه فاز۳۳۳.۵۳۰۸۴۳۷۰۰۰
CHT400چهار اسب ارتفاع بالا سه فاز۴۳۱.۸۴۲۱۴۶۷۴۰۰۰
CHT550پنج و نیم اسب ارتفاع بالا سه فاز۵.۵۳۷۴۲۱۶۱۴۸۰۰۰
CS100/2دو اینچ یک اسب تکفاز۱۱۲.۶۱۸۴۸۸۴۰۰۰۰
CS150/2دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز۱.۵۱۲.۳۴۸۶۴۰۲۰۰۰
CSB100/2دو اینچ یک اسب تکفاز۱۱۷.۵۱۸۶۱۹۳۰۰۰
CSB150/2دو اینچ یک و نیم اسب تکفاز۱.۵۲۱.۵۲۴۶۳۳۶۰۰۰
CS200/2دو اینچ دو اسب تکفاز۲۱۳.۸۵۴۶۵۱۲۰۰۰
CS200/3سه اینچ دو اسب تکفاز۲۱۴.۲۵۴۱۰۶۴۸۰۰۰
CS300/3سه اینچ سه اسب تکفاز۳۱۷.۵۶۰۱۱۴۰۷۰۰۰
CS450/4چهار اینچ چهار و نیم اسب تکفاز۴.۵۱۳.۵۹۶۱۳۴۴۲۰۰۰
CST150/2دو اینچ یک و نیم اسب سه فاز۱.۵۱۲.۳۴۸۶۲۴۸۰۰۰
CST200/2دو اینچ دو اسب سه فاز۲۱۳.۸۵۴۶۲۸۱۰۰۰
CST200/3سه اینچ دو اسب سه فاز۲۱۴.۲۵۴۱۰۶۴۸۰۰۰
CST300/3سه اسب سه اینچ سه فاز۳۱۷.۵۶۰۱۰۸۲۴۰۰۰
CST400/3چهار اسب سه اینچ سه فاز۴۲۱.۵۷۲۱۱۲۶۴۰۰۰
CST450/4چهار اسب چهار اینچ سه فاز۴۱۳.۵۹۶۱۲۶۱۷۰۰۰
CST550/4پنج ونیم اسب چهار اینچ سه فاز۵.۵۱۷۹۶۱۳۰۰۲۰۰۰

PentaxCS

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس سه فاز مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدلقدرت (kw)قدرت(hp)حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه ورودی (mm)دهانه خروجی (mm)قیمت (ریال)
CM32-160A۳۴۳۶.۸۲۷۵۰۳۲۱۳۸۷۱۰۰۰
CM32-200C۴۵.۵۴۱۲۷۵۰۳۲۱۷۵۰۱۰۰۰
CM32-200B۵.۵۷.۵۵۳۳۶۵۰۳۲۲۳۱۷۷۰۰۰
CM32-200A۷.۵۱۰۶۱۳۶۵۰۳۲۲۴۴۲۰۰۰۰
CM32-250C۹.۲۱۲.۵۷۰۳۰۵۰۳۲۲۹۷۸۸۰۰۰
CM32-250B۱۱۱۵۸۲۳۰۵۰۳۲۳۱۲۵۱۰۰۰
CM32-250A۱۵۲۰۹۳۳۰۵۰۳۲۴۷۷۶۲۰۰۰
CM40-125C۱.۵۲۱۷.۴۳۰۶۵۴۰۱۳۷۳۹۰۰
CM40-125B۲.۲۳۲۰.۷۳۳۶۵۴۰۱۴۰۵۸۰۰۰
CM40-160B۳۴۳۰۳۶۶۵۴۰۱۶۷۵۳۰۰۰
CM40-160A۴۵.۵۳۵.۴۳۹۶۵۴۰۱۶۹۷۳۰۰۰
CM40-200B۵.۵۷.۵۴۷۳۹۶۵۴۰۲۳۲۵۴۰۰۰
CM40-200A۷.۵۱۰۵۶.۴۴۲۶۵۴۰۲۴۴۸۶۰۰۰
CM40-250B۱۱۱۵۷۵.۵۴۲۶۵۴۰۳۰۸۰۰۰۰۰
CM50-125A۴۵.۵۲۴.۵۷۲۶۵۵۰۱۶۹۴۰۰۰۰
CM50-160B۵.۵۷.۵۳۰.۲۷۸۶۵۵۰۲۳۱۳۳۰۰۰
CM50-160A۷.۵۱۰۳۶.۳۷۸۶۵۵۰۲۴۳۶۵۰۰۰
CM50-200C۹.۲۱۲.۵۴۷۷۲۶۵۵۰۲۸۱۰۵۰۰۰
CM50-200B۱۱۱۵۵۲۷۲۶۵۵۰۲۹۵۵۷۰۰۰
CM50-200A۱۵۲۰۵۸۷۸۶۵۵۰۴۶۴۸۶۰۰۰
CM65-125B۵.۵۷.۵۱۹.۸۱۲۰۸۰۶۵۲۳۷۷۱۰۰۰
CM65-125A۷.۵۱۰۲۴.۲۱۳۲۸۰۶۵۲۴۹۹۲۰۰۰
CM65-160C۹.۲۱۲.۵۲۹.۸۱۴۴۸۰۶۵۲۸۵۲۳۰۰۰
CM65-160B۱۱۱۵۳۴۱۴۴۸۰۶۵۲۹۶۰۱۰۰۰
CM65-160A۱۵۲۰۳۹۱۴۴۸۰۶۵۴۷۰۲۵۰۰۰
CM65-200C۱۵۲۰۴۳۱۳۲۸۰۶۵۴۸۴۶۶۰۰۰
CM65-200B۱۸.۵۲۵۴۷.۵۱۳۲۸۰۶۵۵۴۲۵۲۰۰۰
CM65-200A۲۲۳۰۵۴۱۴۴۸۰۶۵۵۷۳۵۴۰۰۰
CM80-160D۱۱۱۵۲۴۱۸۰۱۰۰۸۰۳۰۸۸۰۰۰۰
CM80-160C۱۵۲۰۲۹۱۹۵۱۰۰۸۰۴۷۸۰۶۰۰۰
CM80-160B۱۸.۵۲۵۳۳.۵۲۱۰۱۰۰۸۰۵۳۶۳۶۰۰۰
CM80-160A۲۲۳۰۳۷۲۲۵۱۰۰۸۰۵۶۶۷۲۰۰۰
CM80-200B۳۰۴۰۴۹۲۲۵۱۰۰۸۰۱۲۰۴۶۱۰۰۰
CM80-200A۳۷۵۰۵۸۲۴۰۱۰۰۸۰۱۱۹۹۹۱۰۰۰

images00124578__86018_std

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر (m³/h)دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
U 3-90/4الکتروپمپ طبقاتی افقی۰.۹۴۰.۸۴.۸۱۵۰۶۰۰۰۰
U 5-150/5الکتروپمپ طبقاتی افقی۱.۵۵۶.۸۸.۴۱۱۸۶۳۵۰۰۰
U 5-150/5Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۱.۵۵۶.۸۸.۴۱۱۸۴۳۷۰۰۰
U 5-180/6الکتروپمپ طبقاتی افقی۱.۸۶۹.۳۸.۴۱۱۸۸۶۶۰۰۰
U 5-180/6Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۱.۸۶۹.۳۸.۴۱۱۸۴۷۰۰۰۰
U 5-200/7الکتروپمپ طبقاتی افقی۲۸۰.۳۸.۴۱۱۹۹۲۲۰۰۰
U 5-200/7Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۲۸۰.۳۸.۴۱۱۹۵۲۶۰۰۰
U 7-250/5الکتروپمپ طبقاتی افقی۲.۵۶۲۹.۶¼ ۱۱۸۹۸۷۰۰۰
U 7-250/5Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۲.۵۶۲۹.۶¼ ۱۱۸۴۸۱۰۰۰
U 7-300/6الکتروپمپ طبقاتی افقی۳۷۴.۳۹.۶¼ ۱۱۱۱۶۰۵۰۰۰
U 7-300/6Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۳۷۴.۳۹.۶¼ ۱۱۹۰۵۳۰۰۰
U 7-350/7Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۳.۵۸۵.۹۹.۶¼ ۱۱۱۲۰۲۳۰۰۰
U 9-200/4Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۲۴۷.۱۱۴.۴½ ۱¼ ۱۸۲۹۴۰۰۰
U 9-250/5Tالکتروپمپ طبقاتی افقی۲.۵۵۹.۲۱۴.۴½ ۱¼ ۱۸۹۴۳۰۰۰
U5V-180/6Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۱.۸۶۹.۳۸.۴¼ ۱¼ ۱۹۹۱۱۰۰۰
U 5V-200/7الکتروپمپ طبقاتی عمودی۲۸۰.۳۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۱۲۲۰۰۰۰
U 5V-250/8الکتروپمپ طبقاتی عمودی۲.۵۹۱.۴۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۱۸۴۷۰۰۰
U 5V-250/8Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۲.۵۹۱.۴۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۱۳۸۵۰۰۰
U 5V-280/9الکتروپمپ طبقاتی عمودی۲.۸۱۰۲.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۳۹۵۹۰۰۰
U 5V-280/9Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۲.۸۱۰۲.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۱۶۷۱۰۰۰
U 5V-300/10الکتروپمپ طبقاتی عمودی۳۱۱۲.۷۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۴۲۴۵۰۰۰
U 5V-300/10Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۳۱۱۲.۷۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۲۱۶۶۰۰۰
U 5V-350/11الکتروپمپ طبقاتی عمودی۳.۵۱۲۲۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۵۶۸۶۰۰۰
U 5V-350/11Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۳.۵۱۲۲۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۴۶۹۶۰۰۰
U7V-400/8Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۴۹۹.۵۱۰.۲¼ ۱¼ ۱۱۴۷۰۷۰۰۰
U7V-450/9Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۴.۵۱۱۳.۲۱۰.۲¼ ۱¼ ۱۱۹۱۰۷۰۰۰
U9V-200/4Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی۲۴۷.۱۱۵.۶½ ۱¼ ۱۹۸۳۴۰۰۰

U7

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
U 3S-70/3الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۰.۷۳۲.۷۴.۸۱۱۶۱۷۱۰۰۰
U 3S-90/4الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۰.۹۴۴.۳۴.۸۱۱۶۹۵۲۰۰۰
U 3S-100/5الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۱۵۵.۳۴.۸۱۱۸۱۴۰۰۰۰
U 3S-120/6الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۱.۲۶۶.۶۴.۸۱۱۹۱۷۴۰۰۰
U 5S-200/7الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۲۸۱۸.۴۱۱۱۳۹۱۴۰۰۰
U 7S-120/3الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۱.۲۳۵.۶۱۰.۸¼ ۱۱۹۰۴۲۰۰۰
U 7S-120/3Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۱.۲۳۵.۶۱۰.۸¼ ۱۱۷۴۱۴۰۰۰
U 7S-300/6الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۳۷۲.۵۱۰.۸¼ ۱۱۱۵۷۴۱۰۰۰
U 7S-300/6Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۳۷۲.۵۱۰.۸¼ ۱۱۱۲۸۵۹۰۰۰
U 9S-200/4الکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۲۴۷.۶۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۱۹۵۷۰۰۰
U 9S-200/4Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۲۴۷.۶۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۱۵۳۹۰۰۰
U 18S-180/2Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۱.۸۲۳.۷۲۵.۲۲½ ۱۱۱۹۰۲۰۰۰
U 18S-250/3Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۲.۵۳۵.۷۲۵.۲۲½ ۱۱۳۱۵۶۰۰۰
U 18S-400/4Tالکتروپمپ طبقاتی افقی با پروانه استینلس استیل۴۴۷.۹۲۵.۲۲½ ۱۱۸۳۸۱۰۰۰

U7

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس طبقاتی مدل U مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
U 5SV-180/6الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۱.۸۶۸.۹۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۳۹۵۹۰۰۰
U 5SV-180/6Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۱.۸۶۸.۹۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۳۵۵۲۰۰۰
U 5SV-200/7الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲۸۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۶۶۵۴۰۰۰
U 5SV-200/7Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲۸۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۶۲۴۷۰۰۰
U 5SV-250/8الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۹۲.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۷۷۷۶۰۰۰
U 5SV-250/8Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۹۲.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۷۲۴۸۰۰۰
U 5SV-280/9الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۸۱۰۳.۴۸.۴¼ ۱¼ ۱۲۱۵۹۳۰۰۰
U 5SV-280/9Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۸۱۰۳.۴۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۷۹۹۶۰۰۰
U 5SV-300/10الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۱۱۴.۲۸.۴¼ ۱¼ ۱۲۲۳۷۴۰۰۰
U 5SV-300/10T الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۱۱۴.۲۸.۴¼ ۱¼ ۱۱۸۹۶۴۰۰۰
U 5SV-350/11الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳.۵۱۲۵.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۲۴۵۰۸۰۰۰
U 5SV-350/11Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳.۵۱۲۵.۱۸.۴¼ ۱¼ ۱۲۳۵۹۵۰۰۰
U 7SV-180/4الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۱.۸۴۸۱۰.۸¼ ۱۱۱۳۰۱۳۰۰۰
U 7SV-180/4Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۱.۸۴۸۱۰.۸¼ ۱۱۱۲۵۸۴۰۰۰
U 7SV-250/5الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۶۰.۳۱۰.۸¼ ۱۱۱۴۱۲۴۰۰۰
U 7SV-250/5Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۶۰.۳۱۰.۸¼ ۱۱۱۳۵۹۶۰۰۰
U 7SV-300/6الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۷۱.۸۱۰.۸¼ ۱۱۱۷۶۹۹۰۰۰
U 7SV-300/6Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۷۱.۸۱۰.۸¼ ۱۱۱۴۶۹۶۰۰۰
U 7SV-350/7Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳.۵۸۳.۵۱۰.۸¼ ۱۱۲۰۵۴۸۰۰۰
U 7SV-400/8Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴۹۵.۶۱۰.۸¼ ۱۱۲۲۲۳۱۰۰۰
U 7SV-450/9Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴.۵۱۰۸.۵۱۰.۸¼ ۱۱۲۶۴۶۶۰۰۰
U 7SV-550/10Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۵.۵۱۲۱.۵۱۰.۸¼ ۱۱۲۸۳۹۱۰۰۰
U 9SV-200/4Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲۴۷.۶۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۳۲۴۴۰۰۰
U 9SV-250/5الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۶۰۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۵۰۲۶۰۰۰
U 9SV-250/5Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۶۰۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۴۴۸۷۰۰۰
U 9SV-300/6الکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۷۱.۸۱۴.۴½ ۱¼ ۱۲۰۷۱۳۰۰۰
U 9SV-300/6Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۳۷۱.۸۱۴.۴½ ۱¼ ۱۱۷۴۶۸۰۰۰
U 9SV-400/7Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴۸۳.۳۱۴.۴½ ۱¼ ۱۲۲۶۳۸۰۰۰
U 9SV-450/8Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴.۵۹۷.۳۱۴.۴½ ۱¼ ۱۲۷۲۰۳۰۰۰
U 9SV-500/9Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۵۱۰۹۱۴.۴½ ۱¼ ۱۲۸۵۸۹۰۰۰
U 9SV-550/10Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۵.۵۱۲۲۱۴.۴½ ۱¼ ۱۳۰۸۶۶۰۰۰
U 18SV-250/3Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۲.۵۳۵.۷۲۶.۴۲½ ۱۱۴۶۹۶۰۰۰
U 18SV-400/4Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴۴۷.۹۲۶.۴۲½ ۱۲۰۷۱۳۰۰۰
U 18SV-450/5Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۴.۵۵۸.۱۲۶.۴۲½ ۱۲۶۷۳۰۰۰۰
U 18SV-550/6Tالکتروپمپ طبقاتی عمودی با پروانه استینلس استیل۵.۵۷۰.۵۲۶.۴۲½ ۱۲۹۲۲۷۰۰۰

2014_10_1496578235_ilkhani_b_130419_130855_cma-b-c-d---cmr

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس شناور استاینلس استیل سری ۵PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m3/h)قیمت (ریال)
۵PES3/4۰.۷۵۴۵۴.۶۱۱۴۹۵۰۰۰
۵PES3/4G۰.۷۵۴۵۴.۶۱۲۶۹۴۰۰۰
۵PES3/5۱۵۶۴.۶۱۱۹۵۷۰۰۰
۵PES3/5G۱۵۶۴.۶۱۳۱۴۵۰۰۰
۵PES3/7۱.۲۷۸۴.۶۱۳۵۷۴۰۰۰
۵PES3/7G۱.۲۷۸۴.۶۱۴۷۲۹۰۰۰
۵PES3/8۱.۵۹۰۴.۶۱۴۷۲۹۰۰۰
۵PES3/8G۱.۵۹۰۴.۶۱۵۹۱۷۰۰۰
۵PES5/4۱۴۵۷.۶۱۱۸۳۶۰۰۰
۵PES5/4G۱۴۵۷.۶۱۳۰۲۴۰۰۰
۵PES5/5۱.۲۵۶۷.۶۱۲۴۴۱۰۰۰
۵PES5/5G۱.۲۵۶۷.۶۱۳۶۲۹۰۰۰
۵PES5/6۱.۵۶۸۷.۶۱۳۵۷۴۰۰۰
۵PES5/6G۱.۵۶۸۷.۶۱۴۷۲۹۰۰۰

L17-Scuba

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس شناور استنلس استیل۴ اینچ مارکPentax ایتالیا

مدل معادل پمپهای
لوارا
نوع ولتاژ
برق
توان (HP)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت پمپ تک بدون موتورقیمت الکتروموتورهای شناور PENTAXقیمت الکترپمپ با موتور PENTAX
۴S100/09
۴S100/09
۴S100/14
۴S100/14
۴S100/18
۴S100/18
۴S100/27
۴S100/27
۴S100/35
۴S100/48
۴S140/14
۴S140/14
۴S140/20
۴S140/20
۴S200/04
۴S200/04
۴S200/06
۴S200/06
۴S200/08
۴S200/08
۴S200/13
۴S200/13
۴S200/17
۴S200/23
۴S200/32۸GS55
۴S240/14۱۲GS2
۴S240/14۱۲GS2
۴S240/24۱۲GS4
۴S240/32۱۲GS5
۴S260/10۱۲GS2
۴S260/10۱۲GS2
۴S260/14۱۲GS3
۴S260/19۱۲GS4
۴S260/26۱۲GS5
۴S400/08۱۶GS2
۴S400/08۱۶GS2
۴S400/11۱۶GS3
۴S400/13۱۶GS4
۴S400/15۱۶GS4
۴S400/20۱۶GS5

 

لیست قیمت موتورهای شناور روغنی قابل سیم پیچی۴ اینچ مارکPentax ساخت ایتالیا

مدلتوان (HP)توان (KW)نوع ولتاژ
برق
قیمت (ریال)
MPE 10۱۰.۷۵تک فاز۴۲۱۳۰۰۰
MPE 15۱.۵۱.۱تک فاز۴۷۱۹۰۰۰
MPE 20۲۱.۵تک فاز۵۶۴۳۰۰۰
MPE 30۳۲.۲تک فاز۷۱۸۳۰۰۰
MPET 10۱۰.۷۵سه فاز۴۴۶۶۰۰۰
MPET 15۱.۵۱.۱سه فاز۴۶۴۲۰۰۰
MPET 20۲۱.۵سه فاز۵۲۰۳۰۰۰
MPET 30۳۲.۲سه فاز۶۱۳۸۰۰۰
MPET 40۴۳سه فاز۸۵۳۶۰۰۰
MPET 55۵.۵۴سه فاز۱۰۸۰۲۰۰۰
MPET 75۷.۵۵.۵سه فاز۱۲۱۳۳۰۰۰
MPET 100۱۰۷.۵سه فاز۱۶۱۵۹۰۰۰

L24-4OS

 

لیست قیمت پمپهای شناور استینلس استیل سریSPX مارک Pentax ایتالیا با الکترموتور های شناور دیزل ساز ایران

مدل الکتروپمپقطر خارجی پمپ
(اینچ)
توان
(hp)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت پمپ تک بدون موتور
(ریال)
قیمت الکتروپمپ
(ریال)
۴SPX40/8۶۱۰۹۲۴۰۳۱۴۶۳۰۰۰۰۳۰۸۰۰۰۰۰
۶SPX40/20۶۲۵۲۳۰۴۰۳۳۱۱۳۰۰۰۰۵۸۸۵۰۰۰۰
۶SPX40/31۶۴۰۳۵۴۴۰۳۴۶۳۵۴۰۰۰۸۱۱۵۸۰۰۰
۶SPX80/6۶۱۵۸۳۸۰۴۱۷۵۵۶۰۰۰۳۹۳۴۷۰۰۰
۶SPX80/8۶۲۰۱۱۲۸۰۴۲۱۱۷۵۰۰۰۴۶۳۵۴۰۰۰
۶SPX80/10۶۲۵۱۴۰۸۰۴۲۴۷۹۴۰۰۰۵۲۵۱۴۰۰۰
۶SPX80/12۶۳۰۱۶۷۸۰۴۲۸۴۳۵۰۰۰۵۸۹۲۷۰۰۰
۶SPX80/15۶۳۵۲۰۹۸۰۴۳۳۹۵۷۰۰۰۶۸۷۶۱۰۰۰
۶SPX80/17۶۴۰۲۳۷۸۰۴۳۷۵۷۶۰۰۰۷۲۳۸۰۰۰۰
۶SPX100/4۸۲۰۸۰۱۰۰۵۲۶۰۷۰۰۰۰۵۱۲۴۹۰۰۰
۶SPX100/6۸۳۰۱۲۰۱۰۰۵۳۱۸۴۵۰۰۰۶۲۳۳۷۰۰۰
۶SPX100/8۸۴۰۱۶۰۱۰۰۵۳۷۵۷۶۰۰۰۷۲۳۸۰۰۰۰
۶SPX120/5AB۸۲۵۹۲۱۲۰۵۳۰۶۴۶۰۰۰۵۸۳۶۶۰۰۰
۸SPX120/7۸۴۰۱۴۶۱۲۰۵۳۶۷۴۰۰۰۰۷۱۵۴۴۰۰۰
۸SPX120/9۸۶۰۱۸۷۱۲۰۵۴۲۷۹۰۰۰۰۸۹۸۳۷۰۰۰
۸SPX120/13۸۷۵۲۷۵۱۲۰۵۵۴۸۹۰۰۰۰۱۰۶۳۲۶۰۰۰
۶SPX160/3۱۰۴۰۸۸۱۶۰۶۳۵۸۸۲۰۰۰۷۰۶۸۶۰۰۰
۸SPX160/8۱۰۱۰۰۲۱۶۱۶۰۶۷۵۳۵۰۰۰۰۱۳۶۱۰۳۰۰۰

 

 

لیست قیمت پمپ پنتاکس لجنکش مارکPentax ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپتوان
(hp)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
DX 80Gلجنکش بدنه استیل۱.۵۷.۴۱۲½ ۱۸۱۷۳۰۰۰
DX 80/2Gلجنکش بدنه استیل۱.۵۷.۴۱۲۲۸۲۱۷۰۰۰
DX 100Gلجنکش بدنه استیل۲۹.۸۱۸½ ۱۸۲۵۰۰۰۰
DX 100/2Gلجنکش بدنه استیل۲۹.۸۱۸۲۸۳۹۳۰۰۰
DX 100/2لجنکش بدنه استیل۲۹.۸۱۸۲۸۲۱۷۰۰۰
DG 80Gلجنکش بدنه چدن۱.۵۸.۳۱۵½ ۱۷۴۳۶۰۰۰
DG 80/2Gلجنکش بدنه چدن۱.۵۸.۳۱۵۲۷۴۳۶۰۰۰
DG 100Gلجنکش بدنه چدن۲۱۰.۴۱۸½ ۱۷۶۱۲۰۰۰
DG 100/2Gلجنکش بدنه چدن۲۱۰.۴۱۸۲۷۶۱۲۰۰۰
DG 100/2لجنکش بدنه چدن۲۱۰.۴۱۸۲۷۶۰۱۰۰۰

bom_dx

 

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش بدنه پلاستیک مارک Pentaxساخت ایتالیا

مدلتوان
(hp)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی
(اینچ)
قیمت
(ریال)
DP 100۱.۵۱۳.۳۱۵¼ ۱۴۳۷۸۰۰۰
DP 100G۱.۵۱۳.۳۱۵¼ ۱۴۵۳۲۰۰۰
DP 80۱.۱۵۱۰.۳۱۲¼ ۱۴۱۸۰۰۰۰
DP 80G۱.۱۵۱۰.۳۱۲¼ ۱۴۳۳۴۰۰۰
DP 60۰.۵۳۸.۵۷.۲۱۳۱۰۲۰۰۰
DP 60G۰.۵۳۸.۵۷.۲۱۳۲۵۶۰۰۰
DP 40۰.۲۷۶.۱۴.۸۱۲۹۷۰۰۰۰
DP 40G۰.۲۷۶.۱۴.۸۱۳۰۸۸۰۰۰

bom_dp_40_60

لیست قیمت پمپ پنتاکس لجنکش مارک Pentaxساخت ایتالیا

مدلتوان
(hp)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی
(mm)
قیمت
(ریال)
DMT 210۲۱۹۵۴DN 65۲۰۹۹۹۰۰۰
DMT 310۳۲۳۶۰DN 65۲۱۱۰۹۰۰۰
DMT 550۵.۵۲۷۷۸DN 80۲۹۱۷۲۰۰۰
DMT 1000۱۰۳۴۱۴۴DN 80۳۹۷۶۵۰۰۰
DCT 210۲۲۳۳۹۵۰ رزوه ای۲۰۰۴۲۰۰۰
DCT 310۳۲۶.۴۴۵۵۰ رزوه ای۲۶۰۳۷۰۰۰
DCT 410۴۳۴.۴۳۹DN 50۳۰۶۱۳۰۰۰
DCT 560۵.۵۳۸.۱۴۵DN 50۳۱۱۸۵۰۰۰
DCT 750۷.۵۴۶۵۴DN 65۴۰۶۷۸۰۰۰
DCT 1000۱۰۵۳۵۴DN 65۴۰۸۳۲۰۰۰
DTRT 200۲۲۲۱۸۵۰ رزوه ای۲۲۴۸۴۰۰۰
DTRT 300۳۲۶۱۸۵۰ رزوه ای۲۲۵۵۰۰۰۰
DTRT 400۴۳۳۱۸DN 50۳۱۷۱۳۰۰۰
DTRT 550۵.۵۳۸۱۸DN 50۳۲۱۵۳۰۰۰
DTRT 750۷.۵۴۷۲۱DN 65۴۰۷۰۰۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.