مشخصات الکتروپمپ های لوارا LOWARA صنعتی

  • Share it:

LOWARA

مشخصات الکتروپمپ های لوارا LOWARA صنعتی

, پمپ های لوارا دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

ردیفعنوان پمپکاربردحداکثر آبدهیm3/hحداکثر ارتفاع mتوانkwحداکثر فشار Barدمای مایعانتقال اجسام جامدقطر ورودی (مکش)mmقطر خروجی(رانش)mmعمق نفوض در مایعmنوع حفاطت و عایقجنس بدنه پمپجنس پروانهجنس کاسه نمد 
1SHپمپ سانتر فیوژ تمام استیلشیمیایی، صنعتی، کشاورزي،ساختمانی، سیرکولهکردن24011075-0.7512110-10ندارد100-5080-32-IP55و کلاس Fاستیل 316استیل 316سرامیک/کربن/FPM
2FHپمپ های سانتریفوژآبرسانی,صنعتی,کشاورزی,سیرکوله کردن,ساختمانی5509555-0.7512120-20ندراد100-5080-32-IP55و کلاس Fچدنچدن و استیل 316سرلمیک/کربن/NBR
کربن اس.کEPDM
3COپمپ های پروانه باز تمام استیلسیر کوله روغن,شیمیایی,شستشوی مواد غذایی5424.53-0.378110-10تا 20mm40 تا 5032تا40-IP55وکلاس Fاستیل 316استیل 316کربن سرامیک FPM
س.کاس.ک/FPM
4CEAپمپ های تمام استیل رزوه دارصنعتی,ساختمانی,افزایش فشار,سیر کوله کردن31623-0.378110-10ندارد32تا5025تا32-IP55وکلاس Fاستیل 304استیل 304کربن/سرامیک/NBR
5FCپمپ های خطی سیر کولاسیونسیر کوله کردن آب داغ و سرد,سیستم تهویه,شستشو1909022-0.7512-20-130ندارد100-40100-40-IP55وکلاس Fچدناستیل 316سرلمیک / کربن/EPDM
6TLC,HFLCپمپ های خطی سیرکولاسیونسیر کوله کردن آب داغ و سرد,سیستم تهویه,شستشو4012.41.3-0.02710120 - 15 -ندارد25 - 6525 - 65- IP44 و کلاس F.Hاستیل304استیل 304,316 تکنوپلیمر (نوریل)سرامیک / کربن / EPDM
س.ک/کربن/EPDM
7e-HMپمپ های افقی و عمود طبقاتیتغذیه بوبلیر , صنعتی , آبیاری , تصفیه آب , پمپ مواد خورنده291605.5-0.310-16120-20ندارد50-2540-25-IP55 و کلاس Fاستیل 304استیل 304,316
تکنوپلیمر(نوریل)
سرامیک/کربن/EPDM
س.ک/کربن/EPDM
8e-SVپمپ های عمودی طبقاتیتغذیه بویلر,صنعتی,آبیاری,تصفیه آب,پمپ مواد خورنده2933055-0.3716-25- 30 - 120ندارد25 - 10025 - 100 - -IP55 و کلاس Fاستیلاستیلاستیل 304,316
9GSپمپ های شناور جهت چاه های 4 اینچآبرسانی - ابیاری - آتش نشانی213407.5-0.25-کمتر از 30 درجه150
g/m³
-30 تا 50150 متر- استیلپلیکربنات فایبرگلاس-
10Z6-Z8پمپ های شناور طبقلتی تمام استیلچاه های 6 اینچی عمیق - پمپ مواد فاسد شدنی - صنعتی7846030-3-کمتر از 40 درجه50
g/m³
-65 تا 80350 مترکلاس B تا Fاستیل316استیل 316-
11DOCپمپ های شناور کف کشتخلیه زیرزمینها و پس آب ها - تخلیه مخازن 13.5110.25-0.55-کمتر از 40 درجهتا 20 mm-325 مترIP68 و کلاس Bتکنوپلیمر (نوریل)تکنوپلیکر نوریل-
12DOMOپمپ های شناور لجن کشتخلیه زیرزمینها، مخازن - چاه های منازل4014.81.5-0.55-کمتر از 35 درجهتا 50 mm-40 تا 505 مترIP68 و کلاس Fاستیل304استیل 304 یا فلیبرگلاس-
13DIWAپمپهاي شناور لجنکش پروانه بازتخلیه آبانبار و پس آب، آبیاري25.2201.5-0.55-کمتر از 50 درجهتا 8 mm-407 مترIP68 و کلاس Fاستیل 304استیل 304س.ک/س.ک
14SCUBAپمپ های شناور 5 اینچیآبرسانی از طریق مخازن و
چاههاي 6 اینچی
775.51.1-0.55-کمتر از 40 درجهتا 2.5 mm-3220 مترکلاس Fاستیل 304 تکنوپلیمرنوریلس.ک/س.ک
15DNپمپ های شناور لجن کشتخلیه آبهاي گل آلود به همراه
خاك باطلاقی
17220.75-0.6-کمتر از 50درجهتا 7 mm-325 مترIP68چدن استیل لاستیک نوریلکربن / سرامیک / لاستیک نیتریل
16DLپمپ های شماور لجن کشتخلیه فاضلاب و زمینهاي
گل آلود
120214-0.6-کمتر از 50 درجهاز 45 تا 65 mm-50 تا 805 مترIP68چدناستیل یا چدنکربن / سرامیک / لاستیک نیتریل

لیست قیمت الکترو پمپ های استنلس استیل سری she مارک lowara ایتالیا

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهی
(m3/h)
دهانه ورودي
(mm)
دهانه خروجی
(mm)
قیمت ریال
SHE25-160/222.2334.624502528512000
SHE 25-200/303443.720.4502532725000
SHE 25-200/4045.553.524502535672000
SHE 25-250/555.57.558.624502546684000
SHE 25-250/757.5107424502555110000
SHE 32-125/11A1.11.521.624503223023000
SHE 32-160/15A1.5226.724503225751000
SHE 32-160/22A2.233524503228512000
SHE 32-200/303443.724503232725000
SHE 32-200/4045.553.524503235673000
SHE 32-250/555.57.558.624503246684000
SHE 32-250/757.5107424503255110000
SHE 32-250/11011158624503274173000
SHE 40-125/11A1.11.515.136654025575000
SHE 40-125/22A2.2324.242654023920000
SHE 40-160/303432.242654030635000
SHE 40-160/404553848654034716000
SHE 40-200/555.57.579.148654045694000
SHE 40-200/757.51058.248654049731000
SHE 40-250/929.212.56242654074272000
SHE40-250/110111574.742654073572000
SHE 50-125/303421.772655032725000
SHE 50-125/4045.525.784655037367000
SHE 50-160/555.57.534.184655068189000
SHE 50-160/757.51040.884655049621000
SHE 50-200/1101160.184655075658000
SHE50-250/150152070.272655098186000
SHE50-250/18518.520.580726550111144000
SHE65-160/4045.519.6108806550611000
SHE 65-160/757.51028.2120806555990000
SHE 65-160/110111542.9120806589969000
SHE 65-200/1501520531208065116677000
SHE65-200/2202230681208065126379000
SHE 80-160/150152039.621010080126808000
SHE 80-160/18518.52546.522810080132682000
SHE 80-200/22022305221010080137610000

she

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل سری SHSمارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت KWقدرت HPحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه ورودي mmدهانه خروجی mmقیمت به ریال
SHS32-125/111.11.521.624503228512000
SHS32-160/151.5226.724503232725000
SHS32-160/222.233524503235673000
SHS32-200/303443.724503246684000
SHS32-200/4045.553.524503255110000
SHS32-250/555.57.558.624503223023000
SHS32-250/757.5107424503225751000
SHS40-125/222.2324.242654028512000
SHS40-160/303432.242654032725000
SHS40-160/4045.53848654035673000
SHS40-200/555.57.549.148654045694000
SHS50-125/4045.525.784655049731000
SHS50-160/555.57.534.184655074272000
SHS50-160/757.51040.884655075372000
SHS50-200/110111560.184655032725000
SHS65-160/110111542.9120806537367000
SHS65-200/150152053108806546189000
SHS65-250/300304084.3120806549621000
SHS80-160/110111533.61991008075658000
SHS80-160/150152039.62101008098186000
SHS80-160/18518.52546.522810080111144000
SHS80-200/2202230522101008050611000
SHS80-200/3003040622281008058190000
SHS80-200/370375071.42421008089969000
SHS4-40-250/222.2321.526.16540116677000
SHS4-50-250/222.2319.443.56550126379000
SHS4-50-250/303421.9456550126808000
SHS4-65-250/4045.520.7738065132680000
SHS4-65-250/555.57.524788065137610000

shs

لیست قیمت پمپهای استنلس استیل بدون الکتروموتور سری  SHF مارک LOWARA ساخت ایتالیا(2900 RPM)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/h)دهانه ورودی mmدهانه خروجی mmقیمت ریال
SHF32-125/1361.11.521.524503228622000
SHF32-160/151.5227.624503228864000
SHF32-160/1642.233524503229040000
SHF32-200/20445.553.524503231592000
SHF32-200/20545.553.524503231900000
SHF32-250/2427.51074.124503242823000
SHF40-160/17145.53848654029612000
SHF40-200/2097.51058.248654032450000
SHF50-160/1747.51040.890655039985000
SHF50-200/209111560.184655032263000
SHF50-250/15015207072655050292000
SHF50-250/22415207072655050292000
SHF50-250/18518.5258072655053273000
SHF50-250/250223088.972655063800000
SHF65-200/222223088.972806573183000
SHF65-250/255375098120806576791000
SHF80-200/2153040622281008089298000
SHF80-200/30030406222810080207900000
SHF80-200/370375071.424010080233420000

shf

لیست قیمت الکترو پمپهای سری FHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900 RPM)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m³/h)ورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHE 32-160/151.5227.324503220680000
FHE 32-160/222.2334.724503221219000
FHE 32-200/303444.224503226499000
FHE 32-200/4045.5540430503229149000
2FHE 32-250/555.57.57924503242394000
2FHE 32-250/757.5109924503244308000
FHE 40-125/222.2324.58654020504000
FHE 40-160/303431.542654024761000
FHE 40-160/4045.53848654027665000
FHE 40-200/555.57.546.542654034254000
FHE 40-200/757.5105748654036025000
FHE 40-250/11011657248654057596000
FHE 40-250/15015208548654077110000
FHE 50-125/30342072655025542000
FHE 50-125/4045.52484655028226000
FHE 50-160/555.57.53284655035486000
FHE 50-160/757.5104084655037257000
FHE 50-200/11011155884655053273000
FHE 50-250/15015206884655076758000
FHE50-250/18518.5257790655082313000
FHE50-250/22022308490655086460000
FHE 65-125/4045.51996806532483000
FHE 65-125/555.57.523108806536696000
FHE 65-125/757.51027120806538577000
FHE 65-160/110111536120806558619000
FHE 65-160/150152042138806576406000
FHE 65-200/150152045120806577286000
FHE 65-200/18518.520.552120806581785000
FHE 65-200/220223059138806585437000
FHE65-250/220223062120806588264000
FHE 80-160/1501520332101008079728000
FHE 80-160/18518525392101008084436000
FHE 80-200/2202230482101008090145000

L5-FHE-&-FHS-4P

لیست قیمت الکتروپمپهای سری FHE4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450 rpm)

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hورودي mmخروجی mmقیمت
FHE4 32-200/051.5227.324503222000000
2FHE4 32-250/072.2334.724503239215000
2FHE4 32-250/113444.224503239347000
FHE4 40-160/0545.5540430503252558000
FHE4 40-200/075.57.57924503224860000
FHE4 40-200/117.5109924503227236000
FHE4 40-250/112.2324.548654034430000
FHE4 40-250/153431.542654035387000
FHE4 40-250/2245.53848654039424000
FHE4 50-160/115.57.546.542654028688000
FHE4 50-200/157.5105748654032098000
FHE4 50-250/2211157248654039424000
FHE4 50-250/3015208548654041338000
FHE4 65-160/15342072655036311000
FHE4 65-200/2245.52484655038852000
FHE4 65-200/305.57.53284655040128000
FHE4 65-250/407.5104084655047245000
FHE4 65-250/5511155854655056562000
FHE4 80-160/1515206884655040128000
FHE4 80-200/3018.5257790655045056000
FHE4 80-200/4022308690655048917000
FHE4 80-250/4045.51996806552558000
FHE4 80-250/555.57.523108806560247000
FHE4 80-250/757.51027120806538852000
FHE 65-160/110111536120806540128000
FHE 65-160/150152042138806547245000
FHE 65-200/150152045120806556562000
FHE 65-200/18518.52552120806540128000
FHE 65-200/220223059138806545056000
FHE65-250/220223062120806548917000
FHE 80-160/1501520332101008052558000
FHE 80-160/18518525392101008060247000
FHE 80-200/2202230482101008064185000

L5-FHE-&-FHS-4P
لیست قیمت الکتروپمپهای سری FHS4 , FHS مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2850,1450 rpm)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m³/hورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHS 40-250/15015208548654085074000
FHS 50-125/30342072655032626000
FHS 65-125/757.51027120806546431000
FHS 65-200/150152045120806585074000
FHS 65-200/220223059138806593929000
FHS 65-250/3003040761388065138633000
FHS 80-250/55055759221010080226512000
FHS 100-160/220223030300125100123904000
FHS4 40-200/070.75111.618654028402000
FHS4 50-200/151.5213.945655034716000
FHS4 50-250/222.2318.645655044627000
FHS4 65-315/757.51026.588065104313000
FHS4 65-315/110111594.81088065110968000
FHS4 80-250/757.51023.61081008073678000
FHS4 80-315/110111531.515010080116853000
FHS4 80-315/150152038.317410080127017000
FHS4 100-160/30348.215012510074063000
FHS4 100-200/555.57.514.815012510084579000
FHS4 100-250/757.5102117412510095953000
FHS4 100-250/110111527200125100101585000
FHS4 100-315/150152029.9200125100131120000
FHS4 100-315/18518.52534.8234125100144199000
FHS4 100-315/220223038.8264125100153868000
FHBS4 100-315/220223038.8264125100166584000
FHS4 125-250/150152023.2300150125130526000
FHS4 125-250/18518.52525.6300150125143066000
FHS4 125-315/220223030.63001501254196515000
FHS4 125-315/300304036.5300150125226798000
FHS4 150-250/18518.52521.3500200150203951000
FHS4 150-315/300304030.2400200150256047000

L5-FHE-&-FHS-4P

لیست قیمت پمپهای تک و الکتروپمپهای سری FHF,FHF 4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900,1450rpm)

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/hورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHF 32-160/1642.2335.724503222594000
FHF 32-200/20445.554.530503224442000
FHF 40-200/2097.5105748654025146000
FHF 40-250/25115208548654035134000
FHF 50-200/20911155884655027731000
FHF 50-250/21215206884655036938000
FHF 50-250/25022308696655035673000
FHF 65-250/258375090138806549269000
FHF 100-160/30018.52542.3350125100218438000
FHF 100-250/7507510091.8350125100343508000
FHF4 40-250/151.5217.527654063613000
FHF4 50-250/22A2.2316.542655071544000
FHF4 65-250/555.57.522.3848065123860000
FHF4 65-315/555.57.522.1728065150249000
FHF4 65-315/110A111530.6968065151635000
FHF4 80-160/222.238.51081008087945000
FHF4 80-315/150152036.815010080153758000
FHF4 100-315/150152029.9200125100155034000
FHF4 100-400/450456057.1250125100299156000
FHF4 125-270/150152022.6300150125168135000
FHF4 125-315/370375038.2400150125290972000
FHF4 150-315/450456037.7500200150312543000

L6-FHF

لیست قیمت الکتروپمپهای استنلس استیل سری CO و پروانه باز مارک LOWARA ساخت ایتالیا 2900

مدلولتاژ برققدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/h)دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
CO 350/07سه فاز0.7113.722.5 ½ 1 ¼ 11364000
CO 350/11سه فاز1.11.517.327 ½ 1 ¼ 114531000
CO 350/15سه فاز1.5220.330 ½ 1 ¼ 115433000
CO 500/15سه فاز1.5216422 ½ 115697000
CO 500/22سه فاز2.2319.6482 ½ 117281000
CO 500/30سه فاز3424.1542 ½ 120394000
COM 350/05تک فاز0.550.751221 ½ 1 ¼ 113145000
COM 350/07تک فاز0.75113.722.5 ½ 1 ¼ 113640000
COM 350/11تک فاز1.11.517.327 ½ 1 ¼ 114861000
COM 350/15تک فاز1.5220.330 ½ 1 ¼ 115664000
COM 500/15تک فاز1.5216422 ½ 115994000
COM 500/22تک فاز2.2319.6482 ½ 120196000
COM 350/07Kتک فاز0.7113.722.5 ½ 1 ¼ 115400000
COM 500/15Kتک فاز1.5216422 ½ 117743000
COM 500/22Kتک فاز2.2320.2482 ½ 121956000
CO 350/03Kسه فاز0.370.59.518 ½ 1 ¼ 114531000
CO 500/22Kسه فاز2.2319.6482 ½ 119008000
CO 500/30Kسه فاز3424.1542 ½ 122277000

لیست قیمت پمپهای بدون الکترو موتور استنلس استیل سری CEF و COF مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900 rpm)

مدلقدرت KWقدرت HPحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه ورودی اینچدهانه خروجی اینچقیمت ریال
COF 350/1030.670.911.9181 ½1 ¼19305000
COF 350/1100.821.113.5181 ½1 ¼19305000
COF 350/1281.11.516.8241 ½1 ¼19415000
COF 350/1351.5219.7301 ½1 ¼20163000
COF 500/1252.43.219.54821 ¼19613000
COF 500/1383.34.423.75621 ¼19569000
COF 350/103K0.670.911.9181 ½1 ¼21076000
COF 350/110K0.821.113.5181 ½1 ¼21076000
COF 350/128K1.11.516.8241 ½1 ¼21120000
COF 350/135K1.5219.7301 ½1 ¼21923000
COF 500/125K2.43.219.54821 ¼21296000
COF 500/138K3.34.423.75621 ¼21318000
CEF 70/50.75130.84.81 ¼116489000
CEF 120/51.11.531.39.61 ¼116522000
CEF 210/31.11.531.3181 ¼1 ¼17534000
CEF 210/52.082.627.5181 ¼1 ¼17655000
CEF 370/21.872.519.92721 ¼17919000
CEF 370/32.2322.93021 ¼18018000

cof-cef

لیست قیمت پمپ های جدید سری HM مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل قدرت kw حداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه
خروجی
(اینچ)
قیمت
(ریال)
3HM04P 05M0.545.54.21"9350000
3HM05P 07M0.7558.44.21"10307000
3HM06P 09M0.9570.24.21"11011000
3HM08S 07T0.7560.54.41"12650000
3HM09S 11T1.168.54.41"13530000
3HM17S 15T1.5128.34.41"19657000
3HM19S 22T2.2144.24.41"25432000
3HM21S 22T2.2159.14.41"28589000
5HM04P 07M0.7547.67.21"11055000
5HM05P 09M0.9559.47.21"12111000
5HM06P 11M1.1727.21"16225000
5HM06P 15T1.573.87.21"14058000
5HM08S 09M0.9558.88.51"20185000
5HM09S 11M1.166.98.51"20372000
5HM10S 15M1.574.78.51"20614000
5HM10S 15T1.575.58.51"16258000
5HM11S 15M1.5828.51"21505000
5HM11S 15T1.5838.51"17138000
10HM05S 22T2.260.6141 ¼"20647000
10HM06S 22T2.272.4141 ¼"21604000

sa

لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلتوان HPحداکثر فشار mآبدهی ( m³/h )
2.4
آبدهی ( m³/h )
1.5
آبدهی( m³/h )
0.7
ارتفاع عملکرد بهینه
m
ورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت
ریال
مدا مشابه قدیم
1SV22F11T1.5134.636.5118.1134.1109126653000
1SV30F15T2181.783.9160.1181.3146136674000
4.431.8
3SV06F05T0.754418.534.341.635116951000SV205
3SV07F07T15224.642.55042118601000SV206
3SV08F07T16027.548.15748119437000SV207
3SV09F11T1.56831.654.664.555120889000SV208
3SV10F11T1.57634.560.271.360121769000SV209
3SV11F11T1.58237.465.77865122836000SV209-211
3SV12F11T1.59040.171.184.571124123000SV211
3SV13F15T29845.679.29379128358000SV212
3SV16F15T212054.295.811396129788000SV214
3SV19F22T314567116137117132175000SV216-218
3SV21F22T316073.6128151.4128134672000SV220
3SV25F22T318984.8150179150139523000SV222
3SV27F30T420594.4164194163141206000SV224
3SV29F30T4219100.2175.7208176143340000
3SV31F30T4234106186222187145210000
3SV33F30T4248111197236198147025000
5SV05F07T13817.128.235.5301 ¼19987000
5SV06F11T1.545.320.333.942.8371 ¼21736000
5SV07F11T1.55323.139.149.5421 ¼23023000SV407
5SV08F11T1.56025.844.156.2471 ¼23870000SV408
5SV09F15T26830.250.664541 ¼28105000SV409
5SV11F15T28235.660.777.5651 ¼29238000SV411
5SV13F22T39843.572.692.8781 ¼31306000SV413
5SV14F22T310646.377.899.6831 ¼32208000SV414
5SV16F22T312051.887.8113.1951 ¼34925000SV416
5SV18F30T413659.599.91281081 ¼37059000SV418
5SV21F30T415867.6114.9148.31231 ¼38357000SV420
5SV23F40T5.517578.2129.6165.11381 ¼44792000SV422
5SV25F40T5.519084.1140.1178.91491 ¼45826000SV424
5SV28F40T5.521192.7155.5199.41651 ¼47993000
5SV30F55T7.5227101.5168.5214.81781 ¼53262000
5SV33F55T7.5250110.3184.2235.51941 ¼54626000

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلتوان HPحداکثر فشار mآبدهی( m³/h )
14
آبدهی( m³/h )
10.2
آبدهی( m³/h )
6
ارتفاع عملکرد بهینه mورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت ریالمدل مشابه قدیم
10SV05F22T3602944.954.7461 ½33858000
10SV06F22T37233.953.165551 ½35607000SV805
10SV07F30T483.339.462.176.2641 ½37807000SV806
10SV08F30T495.344.570.286.5701 ½39523000
10SV09F40T5.510952.18097.5841 ½42228100SV808
10SV10F40T5.512057.288.2107.9921 ½49577000SV809
10SV13F55T7.515774.3116.4142.71191 ½62381000SV811
10SV15F55T7.518083.9132.8163.41361 ½67298000SV812
10SV17F75T1020598.8154.7188.51591 ½81433000SV814
10SV18F75T10218104163.2199.11681 ½74370000SV816
10SV20F75T10240114.3180.2220.31871 ½87582000
10SV21F110T15253127.5195235.52031 ½100738000
2416.210.2
15SV04 F40T5.558.428.746.353.145239875000
15SV05F40T5.57234.957.165.858244209000SV1604
15SV06F55T7.59044.269.979.473253196000SV1605
15SV07F55T7.510350.580.691.984258653000SV1606
15SV08F75T1012060.694.910898264779000SV1607
15SV09F75T1013567.4106.1121110270763000SV1608
15SV11F110T1516584.7131.1148.5137287120000SV1610
15SV13F110T1519598.6153.7174.5161291685000SV1612
15SV15 F150T20222118.8181.7204.81772111056000
15SV17F150T20252133.6205231.42092113608000SV1614-1615

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت hpحداکثرر فشار mآبدهی (m³/h )
29
آبدهی (m³/h )
21
آبدهی (m³/h )
14
ورودی/خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
22SV05F55T7.57628.855.667.7254076000
22SV06F75T1093.242.672.485.7262964000
22SV07F75T10108.548..883.799.4267265000
22SV08F110T15124.658.297.7115.2281048000
22SV09F110T15140.164.8109.3129.2282951000
22SV10F110T15155.471.3120.9143.1284898000
22SV10N110T15155.471.3120.9143.1297603000
22SV14F150T20216.6100.6170.4200.92191104000
22SV17F185T25263.5123.2207.8244.72123607000
22SV17N185T25263.5123.2207.8244.72142164000
403018
33SV2G55T7.547.829.93944.1 ½266198000
33SV3/2AG55T7.557.729.64453.8 ½272006000
33SV3/2AN55T7.557.729.64453.8 ½288231000
33SV3G75T1071.544.65866 ½282665000
33SV4/2AG75T108247.26677 ½288484000
33SV4/1AG110T1588.955.17383 ½2105908000
33SV4G110T1595.963.18090 ½2105908000
33SV5/2AG110T151066385100 ½2113839000
33SV5/1AG110T15112.77092105 ½2113839000
33SV5G150T20120.480.5101113 ½2128150000
33SV6/2AG150T20131.281.2108125 ½2134134000
33SV6G150T20145.696.1121137 ½2134134000
33SV7/2AG150T2015698.2128147 ½2140052000
33SV7G185T25170.3113.3142160 ½2144752000
33SV7N185T25170.3113.3142160 ½2191697000
33SV8/1AG185T25187.4121.7156177 ½2163427000
33SV8G220T30194.1128161182 ½2178937000
33SV8N220T30194.1128161182 ½2216843000
33SV9G220T30216.8143.7181204 ½2184822000
33SV10/2AG220T30226.4143.9186213 ½2190740000
33SV10G300T40241.8162.2203228 ½2221661000
33SV10 N300T40241.8162.2203228 ½2249359000
33SV11/2AG300T40252163.7211240 ½2240009000
33SV11G300T40265.7176.9222250 ½2349789000
33SV13/1AN300T40306.9202.4274250 ½2301851000

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت hpحداکثر فشار mآبدهی (m³/h)
60
آبدهی (m³/h)
40
آبدهی (m³/h)
25
ورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
46SV2G75T1052.625.141.747.7380476000
46SV3G110T1580.840.765733106007000
46SV4G150T20107.355.287983132121000
46SV5G185T25134.571.51101233159071000
46SV6/2AN220T30143.773.41221383220847000
46SV8G300T40213.1112.61751963220209000
46SV8N300T40213.1112.61751963262922000
46SV13/2AG450T60332.51752773123334191000
46SV13/2AN450T60332.51752773123398266000
8560363
66SV1/1AN40T5.523.88.316.620.7485580000
66SV3/1AG150T2084.74465764128535000
66SV4/2AG185T25108.952.882974152801000
66SV4G220T30121.670.8961104171721000
1208554
92SV3G220T30102.246.369844173096000
92SV4G300T40133.162.5921124222332000
92SV7/2AN450T60216.896.71521844370887000

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

لیست قیمت سیرکولاتورهای تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت wحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی(m³/h)ورودی و خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
TLC25-427/32/354.22.814466000
TLC25-4L33/39/444.22.814466000
TLC25-543/63/775.23.214510000
TLC25-6L43/65/806.23.214664000
TLC32-6L43/65/806.23.2 ¼14664000
TLC32-7L54/76/897.13.9¼15225000
TLCH32-8L260/270/28688.4¼113750000
TLCH32-10L283/343/357109.6¼117787000
TLCH32-12L285/372/400129.6¼118909000
FLC50-8459/558/650/6848.525232725000
FLC50-10497/600/719/800925254054000
FLC50-13810/986/1176/130612.432.5253790000
FLC65-10624/725/826/9208.132.5 ½ 244044000
FLC65-12801/970/1159/129610.840 ½ 259180000

tlcb_noitt

سیرکولاتورهای آب گرم (130°C – 10 °C) پروانه استنلس استیل 316L مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل پمپقدرت kwقدرت hpحداکثر آبدهی(m3/h)حداکثر ارتفاع
(m)
دهانه ورودی و خروجی (mm)قیمت (ریال)
FCE4 40-125/020.250.3310.55.84020163000
FCE4 40-160/020.250.33127.14020922000
FCE4 40-160/030.370.5128.94021351000
FCE4 40-200/050.550.7510.512.44026983000
FCE4 40-200/070.75112154027874000
FCE4 40-250/111.11.51218.64032318000
FCE4 50-125/020.250.33216.25020757000
FCE4 50-125/030.250.332485021791000
FCE4 50-200/070.7512411.45029238000
FCE4 50-200/111.11.52413.65034166000
FCE4 50-250/151.5230175036388000
FCE4 50-250/222.233020.25040062000
FCE4 65-125/050.550.75396.76523870000
FCE4 65-250/222.2348196541085000
FCE4 65-250/30344821.46542185000
FCE4 80-125/070.751665.68032912000
FCE4 80-200/30347215.88043835000
FCE4 80-250/4045.58419.98048774000
FCE4 80-250/555.57.59023.28060753000
FCE4 100-250/4045.51201710051953000
FCE4 100-250/555.57.515020.510060753000
FCE4 100-250/757.5101622410064933000
FCE 50-125/151.523620.55023144000
FCEM 40-125/070.75117.1214022352000
FCE 50-160/222.2336265024002000
FCE 50-160/303448335025894000
FCE 50-160/4045.548385029568000
FCE 50-200/555.57.536475040590000
FCE 50-200/757.51036565042614000

fc

لیست قیمت الکتروپمپهای استیل سری SCUBA اسکوبا مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آّبدهی (m3/h)قیمت (ریال)
SC205 C L270.7547.74.511044000
SC205 C L400.7547.74.511440000
SC205 L27 QSM0.7547.74.511825000
SC205 L40 QSM0.7547.74.511880000
SC205 CG L270.7547.74.511781000
SC205 CG L400.7547.74.511880000
SC207 C L27161.24.511781000
SC207 C L40161.24.512100000
SC207 L27 QSM161.24.512562000
SC207 L40 QSM161.24.513090000
SC207 CG L27161.24.512562000
SC207 CG L40161.24.512870000
SC209 C L271.272.44.512221000
SC209 C L401.272.44.512870000
SC209 L27 QSM1.272.44.513332000
SC209 L40 QSM1.272.44.513970000
SC209 CG L271.272.44.513332000
SC209 CG L401.272.44.514080000
SC211 C L271.584.54.513244000
SC211 C L401.584.54.514190000
SC211 L27 QSM1.584.54.514410000
SC211 L40 QSM1.584.54.514850000
SC211 CG L271.584.54.514047000
SC211 CG L401.584.54.514850000
SC407 C L271497.511231000
SC407 C L401497.511770000
SC407 L27 QSM1497.512012000
SC407 L40 QSM1497.512650000
SC407 CG L271497.512012000
SC407 CG L401497.512760000
SC409 C L271.262.57.512078000
SC409 C L401.262.57.512430000
SC409 L27 QSM1.262.57.512837000
SC409 L40 QSM1.262.57.512870000
SC409 CG L271.262.57.512837000
SC409 CG L401.262.57.512980000
SC411 C L271.575.57.512529000
SC411 C L401.575.57.513750000
SC411 L27 QSM1.575.57.513607000
SC411 L40 QSM1.575.57.514300000
SC411 CG L271.575.57.513640000
SC411 CG L401.575.57.514520000

L17-Scuba

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل شناور GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا جهت چاه های 4 اینچ

         

L18-GS

لیست قیمت الکتروپمپهای لجنکش سری DOMO مارک LOWARA سات ایتالیا (پروانه دو کاتانه و Vortex)

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع(m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DOMO 7لجنکش تکفاز0.7510.719.7 ½ 110560000
DOMO 10لجن کش تکفاز110.130214201000
DOMO 10Tلجن کش سهفاز110.130212320000
DOMO 15Mلجن کش تکفاز1.512.736218260000
DOMO 15Tلجن کش سهفاز1.512.736214663000
DOMO 20Tلجن کش سه فاز214.842.2217006000
DOMO10VXTVortexلجن کش سه فاز - پروانه17.724213739000
DOMO10VXVortexلجن کش تکفاز-پروانه17.724211891000
DOMO15VXTVortex لجن کش سه فاز-پروانه1.59.127217710000
DOMO15VXVortex لجن کش سه فاز-پروانه1.59.127214234000
DOMO GRI 11لجنکش خرد کن دار تکفاز1.5256.6129700000
DOMO GRI 11 Tلجنکش خرد کن دار سه فاز1.5256.6125300000

domogri

لیست قیمتالکترو پمپهای کفکش سری DOC مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DOC 3کف کش تکفاز0.336.37.5 ¼ 15093000
DOC 7کف کش تکفاز0.7510.713.5 ¼ 15764000

لیست قیمتالکترو پمپهای کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)نوع ولتاژ حداکثر ارتفاع (m)حداکثز آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DIWA 050.75تکفاز10.915 ½ 117226000
DIWA 071تکفاز1418 ½ 118744000
DIWA 111.5تکفاز16.122.5 ½ 121516000
DIWA 05T0.75سه فاز10.915 ½ 116566000
DIWA 11T1.5سه فاز16.122.5 ½ 118469000
DIWA 15T2سه فاز20.625.2 ½ 121142000

مشخصات الکتروپمپ های STREAM خانگی

لیست قیمتالکترو پمپهای لجنکش سری DL و کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)نوع ولتاژحداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی (اینچ)جنس پروانه قیمت (ریال)
DL 1051.5لجن کش سه فاز14.1302استیل19184000
DL 1091.5لجن کش سه فاز18.3362استیل22088000
DL 1252لجن کش سه فاز21.9422استیل22946000
DNM 1201کفکش تکفاز2216.8¼ 1استیل+لاستیک نیتریل21483000
DNM 1150.8کفکش تکفاز16.215¼ 1استیل+لاستیک نیتریل18161000

لیست قیمت بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلشرح توان (kw)آبدهی (L/min)ارتفاع (m)قیمت واحد (ریال)
TKS/4HM9ZTبوستر پمپ دور متغیر تک پمپه سه فاز0.940-12023-5116918000
GTKS20/4HM9ZTبوستر پمپ دور متغیر دوپمپه سه فاز0.9 2x80-24023-5144418000
GMD20/2HM7Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز2x0.7540-14026-5330891000
GMD20/4HM9Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز2x0.980-24023-5131471000
GMD20/SV809F40Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز2x4160-46060-115159610000

لیست قیمت پمپهای تک و الکترو پمپ های شناور استنلس استیل ریخته گری سری Z8 مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل پمپتوان(kw)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)وضعیت الکتروموتورقیمت (ریال)
Z875 05-630145110دارد176000000
Z895 05-637141138ندارد113300000
Z895 06-845172138ندارد126500000
Z895 08/3A-860215129ندارد150700000
Z895 10-876287138دارد363000000
Z8125 05-637135180ندارد116600000
Z8125 06-845165180ندارد129800000
Z8125 08-860220180دارد325600000
Z8125 10-875275180دارد377300000
Z8125 13-10110361180دارد451000000
Z8125 15-10110414180دارد543400000

لیست قیمت ایستگاههای سپتیک پمپاژ فاضلاب مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلمدل پمپظریفت (لیتر)قیمت (ریال)
Single Box Domo7DOMO723025212000
Single Box Domo10DOMO1023028116000
Single Box Domo15DOMO1523026240000
Single Box DLF105DLF10523057970000
Single Box DL125DL12523058608000
Mini Box Doc7DOC78514344000

لیست قیمت سیستم های انتقال سوخت و روغن مارکPIUSI ساخت ایتالیا

مدلشرحتوان (W)نوع ولتاژحداکثر فشار (bar)حداکثر آبدهی(l/min)ورودی خروجی (inch)قیمت (ریال)
Carry 3000سیستم انتقال سوخت26012DC 1.5504191000
Carry 3000سیستم انتقال سوخت31024DC1.5504191000
Battery Kit 3000سیستم انتقال سوخت26412DC1386006000
Battery Kit 3000سیستم انتقال سوخت26424DC1386006000
Battery Kit Pantherسیستم انتقال سوخت35012DC156"17997000
Battery Kit Pantherسیستم انتقال سوخت50024DC170"19735000
Viscomat 60/2سیستم انتقال روغن30012DC4106985000
Viscomat 60/2سیستم انتقال روغن30024DC4106985000
Panther 56انتقال سوخت و روغن تکفاز370230AC1.662"14147000
Panther 72انتقال سوخت و روغن تکفاز500230AC1.882"15775000
ST E 80 Mانتقال سوخت و روغن تکفاز500230AC1.680"118832000
ST E 120 Mانتقال سوخت و روغن تکفاز700230AC1.795"122022000

1402258692_piusi-st-panther-56-k33

لیست قیمت سیستم های انتقال سوخت و روغن مارکPOUSI ساخت ایتالیا

مدلشرححداکثر آبدهی (l/min)ورودی خروجی (inch)قیمت (ریال)
K33 Meterنمراتور سه شماره"12750000
K44 Meterنمراتور چهار شماره"13300000
RUBBER HOSEشلنگ 5متري"11837000
Piston Hand pumpپمپ دستی پیستونی روغن60792000
Rotative cast iron Handپمپ دستی چرخشی روغن45880000
Aluminium Rotative Handپمپ دستی چرخشی روغن401474000
GPI Rotative Hand pumpپمپ دستی چرخشی روغن25"¾-"19680000
Self 2000تفنگ ساده120"1594000
Automatic Nozzle A60تفنگ اتوماتیک60"¾-"11980000
Automatic Nozzle A120تفنگ اتوماتیک120"12387000
Automatic Nozzle A280تفنگ اتوماتیک280"½ 110780000
Grease Gun 500 ccگریس پمپ
500cc/16oz
594000
Grease Gun 800 ccگریس پمپ
800cc/28oz
693000
Grease Gun 1000 ccگریس پمپ
1000cc/35oz
792000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.