مشخصات الکتروپمپ های لوارا LOWARA صنعتی

  • Share it:

LOWARA

مشخصات الکتروپمپ های لوارا LOWARA صنعتی

, پمپ های لوارا دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

ردیفعنوان پمپکاربردحداکثر آبدهیm3/hحداکثر ارتفاع mتوانkwحداکثر فشار Barدمای مایعانتقال اجسام جامدقطر ورودی (مکش)mmقطر خروجی(رانش)mmعمق نفوض در مایعmنوع حفاطت و عایقجنس بدنه پمپجنس پروانهجنس کاسه نمد 
۱SHپمپ سانتر فیوژ تمام استیلشیمیایی، صنعتی، کشاورزی،ساختمانی، سیرکولهکردن۲۴۰۱۱۰۷۵-۰.۷۵۱۲۱۱۰-۱۰ندارد۱۰۰-۵۰۸۰-۳۲-IP55و کلاس Fاستیل ۳۱۶استیل ۳۱۶سرامیک/کربن/FPM
۲FHپمپ های سانتریفوژآبرسانی,صنعتی,کشاورزی,سیرکوله کردن,ساختمانی۵۵۰۹۵۵۵-۰.۷۵۱۲۱۲۰-۲۰ندراد۱۰۰-۵۰۸۰-۳۲-IP55و کلاس Fچدنچدن و استیل ۳۱۶سرلمیک/کربن/NBR
کربن اس.کEPDM
۳COپمپ های پروانه باز تمام استیلسیر کوله روغن,شیمیایی,شستشوی مواد غذایی۵۴۲۴.۵۳-۰.۳۷۸۱۱۰-۱۰تا ۲۰mm۴۰ تا ۵۰۳۲تا۴۰-IP55وکلاس Fاستیل ۳۱۶استیل ۳۱۶کربن سرامیک FPM
س.کاس.ک/FPM
۴CEAپمپ های تمام استیل رزوه دارصنعتی,ساختمانی,افزایش فشار,سیر کوله کردن۳۱۶۲۳-۰.۳۷۸۱۱۰-۱۰ندارد۳۲تا۵۰۲۵تا۳۲-IP55وکلاس Fاستیل ۳۰۴استیل ۳۰۴کربن/سرامیک/NBR
۵FCپمپ های خطی سیر کولاسیونسیر کوله کردن آب داغ و سرد,سیستم تهویه,شستشو۱۹۰۹۰۲۲-۰.۷۵۱۲-۲۰-۱۳۰ندارد۱۰۰-۴۰۱۰۰-۴۰-IP55وکلاس Fچدناستیل ۳۱۶سرلمیک / کربن/EPDM
۶TLC,HFLCپمپ های خطی سیرکولاسیونسیر کوله کردن آب داغ و سرد,سیستم تهویه,شستشو۴۰۱۲.۴۱.۳-۰.۰۲۷۱۰۱۲۰ - ۱۵ -ندارد۲۵ - ۶۵۲۵ - ۶۵- IP44 و کلاس F.Hاستیل۳۰۴استیل ۳۰۴,۳۱۶ تکنوپلیمر (نوریل)سرامیک / کربن / EPDM
س.ک/کربن/EPDM
۷e-HMپمپ های افقی و عمود طبقاتیتغذیه بوبلیر , صنعتی , آبیاری , تصفیه آب , پمپ مواد خورنده۲۹۱۶۰۵.۵-۰.۳۱۰-۱۶۱۲۰-۲۰ندارد۵۰-۲۵۴۰-۲۵-IP55 و کلاس Fاستیل ۳۰۴استیل ۳۰۴,۳۱۶
تکنوپلیمر(نوریل)
سرامیک/کربن/EPDM
س.ک/کربن/EPDM
۸e-SVپمپ های عمودی طبقاتیتغذیه بویلر,صنعتی,آبیاری,تصفیه آب,پمپ مواد خورنده۲۹۳۳۰۵۵-۰.۳۷۱۶-۲۵- ۳۰ - ۱۲۰ندارد۲۵ - ۱۰۰۲۵ - ۱۰۰ - -IP55 و کلاس Fاستیلاستیلاستیل ۳۰۴,۳۱۶
۹GSپمپ های شناور جهت چاه های ۴ اینچآبرسانی - ابیاری - آتش نشانی۲۱۳۴۰۷.۵-۰.۲۵-کمتر از ۳۰ درجه۱۵۰
g/m³
-۳۰ تا ۵۰۱۵۰ متر- استیلپلیکربنات فایبرگلاس-
۱۰Z6-Z8پمپ های شناور طبقلتی تمام استیلچاه های ۶ اینچی عمیق - پمپ مواد فاسد شدنی - صنعتی۷۸۴۶۰۳۰-۳-کمتر از ۴۰ درجه۵۰
g/m³
-۶۵ تا ۸۰۳۵۰ مترکلاس B تا Fاستیل۳۱۶استیل ۳۱۶-
۱۱DOCپمپ های شناور کف کشتخلیه زیرزمینها و پس آب ها - تخلیه مخازن ۱۳.۵۱۱۰.۲۵-۰.۵۵-کمتر از ۴۰ درجهتا ۲۰ mm-۳۲۵ مترIP68 و کلاس Bتکنوپلیمر (نوریل)تکنوپلیکر نوریل-
۱۲DOMOپمپ های شناور لجن کشتخلیه زیرزمینها، مخازن - چاه های منازل۴۰۱۴.۸۱.۵-۰.۵۵-کمتر از ۳۵ درجهتا ۵۰ mm-۴۰ تا ۵۰۵ مترIP68 و کلاس Fاستیل۳۰۴استیل ۳۰۴ یا فلیبرگلاس-
۱۳DIWAپمپهای شناور لجنکش پروانه بازتخلیه آبانبار و پس آب، آبیاری۲۵.۲۲۰۱.۵-۰.۵۵-کمتر از ۵۰ درجهتا ۸ mm-۴۰۷ مترIP68 و کلاس Fاستیل ۳۰۴استیل ۳۰۴س.ک/س.ک
۱۴SCUBAپمپ های شناور ۵ اینچیآبرسانی از طریق مخازن و
چاههای ۶ اینچی
۷۷۵.۵۱.۱-۰.۵۵-کمتر از ۴۰ درجهتا ۲.۵ mm-۳۲۲۰ مترکلاس Fاستیل ۳۰۴ تکنوپلیمرنوریلس.ک/س.ک
۱۵DNپمپ های شناور لجن کشتخلیه آبهای گل آلود به همراه
خاک باطلاقی
۱۷۲۲۰.۷۵-۰.۶-کمتر از ۵۰درجهتا ۷ mm-۳۲۵ مترIP68چدن استیل لاستیک نوریلکربن / سرامیک / لاستیک نیتریل
۱۶DLپمپ های شماور لجن کشتخلیه فاضلاب و زمینهای
گل آلود
۱۲۰۲۱۴-۰.۶-کمتر از ۵۰ درجهاز ۴۵ تا ۶۵ mm-۵۰ تا ۸۰۵ مترIP68چدناستیل یا چدنکربن / سرامیک / لاستیک نیتریل

لیست قیمت الکترو پمپ های استنلس استیل سری she مارک lowara ایتالیا

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهی
(m3/h)
دهانه ورودی
(mm)
دهانه خروجی
(mm)
قیمت ریال
SHE25-160/22۲.۲۳۳۴.۶۲۴۵۰۲۵۲۸۵۱۲۰۰۰
SHE 25-200/30۳۴۴۳.۷۲۰.۴۵۰۲۵۳۲۷۲۵۰۰۰
SHE 25-200/40۴۵.۵۵۳.۵۲۴۵۰۲۵۳۵۶۷۲۰۰۰
SHE 25-250/55۵.۵۷.۵۵۸.۶۲۴۵۰۲۵۴۶۶۸۴۰۰۰
SHE 25-250/75۷.۵۱۰۷۴۲۴۵۰۲۵۵۵۱۱۰۰۰۰
SHE 32-125/11A۱.۱۱.۵۲۱.۶۲۴۵۰۳۲۲۳۰۲۳۰۰۰
SHE 32-160/15A۱.۵۲۲۶.۷۲۴۵۰۳۲۲۵۷۵۱۰۰۰
SHE 32-160/22A۲.۲۳۳۵۲۴۵۰۳۲۲۸۵۱۲۰۰۰
SHE 32-200/30۳۴۴۳.۷۲۴۵۰۳۲۳۲۷۲۵۰۰۰
SHE 32-200/40۴۵.۵۵۳.۵۲۴۵۰۳۲۳۵۶۷۳۰۰۰
SHE 32-250/55۵.۵۷.۵۵۸.۶۲۴۵۰۳۲۴۶۶۸۴۰۰۰
SHE 32-250/75۷.۵۱۰۷۴۲۴۵۰۳۲۵۵۱۱۰۰۰۰
SHE 32-250/110۱۱۱۵۸۶۲۴۵۰۳۲۷۴۱۷۳۰۰۰
SHE 40-125/11A۱.۱۱.۵۱۵.۱۳۶۶۵۴۰۲۵۵۷۵۰۰۰
SHE 40-125/22A۲.۲۳۲۴.۲۴۲۶۵۴۰۲۳۹۲۰۰۰۰
SHE 40-160/30۳۴۳۲.۲۴۲۶۵۴۰۳۰۶۳۵۰۰۰
SHE 40-160/40۴۵۵۳۸۴۸۶۵۴۰۳۴۷۱۶۰۰۰
SHE 40-200/55۵.۵۷.۵۷۹.۱۴۸۶۵۴۰۴۵۶۹۴۰۰۰
SHE 40-200/75۷.۵۱۰۵۸.۲۴۸۶۵۴۰۴۹۷۳۱۰۰۰
SHE 40-250/92۹.۲۱۲.۵۶۲۴۲۶۵۴۰۷۴۲۷۲۰۰۰
SHE40-250/110۱۱۱۵۷۴.۷۴۲۶۵۴۰۷۳۵۷۲۰۰۰
SHE 50-125/30۳۴۲۱.۷۷۲۶۵۵۰۳۲۷۲۵۰۰۰
SHE 50-125/40۴۵.۵۲۵.۷۸۴۶۵۵۰۳۷۳۶۷۰۰۰
SHE 50-160/55۵.۵۷.۵۳۴.۱۸۴۶۵۵۰۶۸۱۸۹۰۰۰
SHE 50-160/75۷.۵۱۰۴۰.۸۸۴۶۵۵۰۴۹۶۲۱۰۰۰
SHE 50-200/110۱۱۶۰.۱۸۴۶۵۵۰۷۵۶۵۸۰۰۰
SHE50-250/150۱۵۲۰۷۰.۲۷۲۶۵۵۰۹۸۱۸۶۰۰۰
SHE50-250/185۱۸.۵۲۰.۵۸۰۷۲۶۵۵۰۱۱۱۱۴۴۰۰۰
SHE65-160/40۴۵.۵۱۹.۶۱۰۸۸۰۶۵۵۰۶۱۱۰۰۰
SHE 65-160/75۷.۵۱۰۲۸.۲۱۲۰۸۰۶۵۵۵۹۹۰۰۰۰
SHE 65-160/110۱۱۱۵۴۲.۹۱۲۰۸۰۶۵۸۹۹۶۹۰۰۰
SHE 65-200/150۱۵۲۰۵۳۱۲۰۸۰۶۵۱۱۶۶۷۷۰۰۰
SHE65-200/220۲۲۳۰۶۸۱۲۰۸۰۶۵۱۲۶۳۷۹۰۰۰
SHE 80-160/150۱۵۲۰۳۹.۶۲۱۰۱۰۰۸۰۱۲۶۸۰۸۰۰۰
SHE 80-160/185۱۸.۵۲۵۴۶.۵۲۲۸۱۰۰۸۰۱۳۲۶۸۲۰۰۰
SHE 80-200/220۲۲۳۰۵۲۲۱۰۱۰۰۸۰۱۳۷۶۱۰۰۰۰

she

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل سری SHSمارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت KWقدرت HPحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه ورودی mmدهانه خروجی mmقیمت به ریال
SHS32-125/11۱.۱۱.۵۲۱.۶۲۴۵۰۳۲۲۸۵۱۲۰۰۰
SHS32-160/15۱.۵۲۲۶.۷۲۴۵۰۳۲۳۲۷۲۵۰۰۰
SHS32-160/22۲.۲۳۳۵۲۴۵۰۳۲۳۵۶۷۳۰۰۰
SHS32-200/30۳۴۴۳.۷۲۴۵۰۳۲۴۶۶۸۴۰۰۰
SHS32-200/40۴۵.۵۵۳.۵۲۴۵۰۳۲۵۵۱۱۰۰۰۰
SHS32-250/55۵.۵۷.۵۵۸.۶۲۴۵۰۳۲۲۳۰۲۳۰۰۰
SHS32-250/75۷.۵۱۰۷۴۲۴۵۰۳۲۲۵۷۵۱۰۰۰
SHS40-125/22۲.۲۳۲۴.۲۴۲۶۵۴۰۲۸۵۱۲۰۰۰
SHS40-160/30۳۴۳۲.۲۴۲۶۵۴۰۳۲۷۲۵۰۰۰
SHS40-160/40۴۵.۵۳۸۴۸۶۵۴۰۳۵۶۷۳۰۰۰
SHS40-200/55۵.۵۷.۵۴۹.۱۴۸۶۵۴۰۴۵۶۹۴۰۰۰
SHS50-125/40۴۵.۵۲۵.۷۸۴۶۵۵۰۴۹۷۳۱۰۰۰
SHS50-160/55۵.۵۷.۵۳۴.۱۸۴۶۵۵۰۷۴۲۷۲۰۰۰
SHS50-160/75۷.۵۱۰۴۰.۸۸۴۶۵۵۰۷۵۳۷۲۰۰۰
SHS50-200/110۱۱۱۵۶۰.۱۸۴۶۵۵۰۳۲۷۲۵۰۰۰
SHS65-160/110۱۱۱۵۴۲.۹۱۲۰۸۰۶۵۳۷۳۶۷۰۰۰
SHS65-200/150۱۵۲۰۵۳۱۰۸۸۰۶۵۴۶۱۸۹۰۰۰
SHS65-250/300۳۰۴۰۸۴.۳۱۲۰۸۰۶۵۴۹۶۲۱۰۰۰
SHS80-160/110۱۱۱۵۳۳.۶۱۹۹۱۰۰۸۰۷۵۶۵۸۰۰۰
SHS80-160/150۱۵۲۰۳۹.۶۲۱۰۱۰۰۸۰۹۸۱۸۶۰۰۰
SHS80-160/185۱۸.۵۲۵۴۶.۵۲۲۸۱۰۰۸۰۱۱۱۱۴۴۰۰۰
SHS80-200/220۲۲۳۰۵۲۲۱۰۱۰۰۸۰۵۰۶۱۱۰۰۰
SHS80-200/300۳۰۴۰۶۲۲۲۸۱۰۰۸۰۵۸۱۹۰۰۰۰
SHS80-200/370۳۷۵۰۷۱.۴۲۴۲۱۰۰۸۰۸۹۹۶۹۰۰۰
SHS4-40-250/22۲.۲۳۲۱.۵۲۶.۱۶۵۴۰۱۱۶۶۷۷۰۰۰
SHS4-50-250/22۲.۲۳۱۹.۴۴۳.۵۶۵۵۰۱۲۶۳۷۹۰۰۰
SHS4-50-250/30۳۴۲۱.۹۴۵۶۵۵۰۱۲۶۸۰۸۰۰۰
SHS4-65-250/40۴۵.۵۲۰.۷۷۳۸۰۶۵۱۳۲۶۸۰۰۰۰
SHS4-65-250/55۵.۵۷.۵۲۴۷۸۸۰۶۵۱۳۷۶۱۰۰۰۰

shs

لیست قیمت پمپهای استنلس استیل بدون الکتروموتور سری  SHF مارک LOWARA ساخت ایتالیا(۲۹۰۰ RPM)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/h)دهانه ورودی mmدهانه خروجی mmقیمت ریال
SHF32-125/136۱.۱۱.۵۲۱.۵۲۴۵۰۳۲۲۸۶۲۲۰۰۰
SHF32-160/15۱.۵۲۲۷.۶۲۴۵۰۳۲۲۸۸۶۴۰۰۰
SHF32-160/164۲.۲۳۳۵۲۴۵۰۳۲۲۹۰۴۰۰۰۰
SHF32-200/204۴۵.۵۵۳.۵۲۴۵۰۳۲۳۱۵۹۲۰۰۰
SHF32-200/205۴۵.۵۵۳.۵۲۴۵۰۳۲۳۱۹۰۰۰۰۰
SHF32-250/242۷.۵۱۰۷۴.۱۲۴۵۰۳۲۴۲۸۲۳۰۰۰
SHF40-160/171۴۵.۵۳۸۴۸۶۵۴۰۲۹۶۱۲۰۰۰
SHF40-200/209۷.۵۱۰۵۸.۲۴۸۶۵۴۰۳۲۴۵۰۰۰۰
SHF50-160/174۷.۵۱۰۴۰.۸۹۰۶۵۵۰۳۹۹۸۵۰۰۰
SHF50-200/209۱۱۱۵۶۰.۱۸۴۶۵۵۰۳۲۲۶۳۰۰۰
SHF50-250/150۱۵۲۰۷۰۷۲۶۵۵۰۵۰۲۹۲۰۰۰
SHF50-250/224۱۵۲۰۷۰۷۲۶۵۵۰۵۰۲۹۲۰۰۰
SHF50-250/185۱۸.۵۲۵۸۰۷۲۶۵۵۰۵۳۲۷۳۰۰۰
SHF50-250/250۲۲۳۰۸۸.۹۷۲۶۵۵۰۶۳۸۰۰۰۰۰
SHF65-200/222۲۲۳۰۸۸.۹۷۲۸۰۶۵۷۳۱۸۳۰۰۰
SHF65-250/255۳۷۵۰۹۸۱۲۰۸۰۶۵۷۶۷۹۱۰۰۰
SHF80-200/215۳۰۴۰۶۲۲۲۸۱۰۰۸۰۸۹۲۹۸۰۰۰
SHF80-200/300۳۰۴۰۶۲۲۲۸۱۰۰۸۰۲۰۷۹۰۰۰۰۰
SHF80-200/370۳۷۵۰۷۱.۴۲۴۰۱۰۰۸۰۲۳۳۴۲۰۰۰۰

shf

لیست قیمت الکترو پمپهای سری FHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۲۹۰۰ RPM)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m³/h)ورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHE 32-160/15۱.۵۲۲۷.۳۲۴۵۰۳۲۲۰۶۸۰۰۰۰
FHE 32-160/22۲.۲۳۳۴.۷۲۴۵۰۳۲۲۱۲۱۹۰۰۰
FHE 32-200/30۳۴۴۴.۲۲۴۵۰۳۲۲۶۴۹۹۰۰۰
FHE 32-200/40۴۵.۵۵۴۰۴۳۰۵۰۳۲۲۹۱۴۹۰۰۰
۲FHE 32-250/55۵.۵۷.۵۷۹۲۴۵۰۳۲۴۲۳۹۴۰۰۰
۲FHE 32-250/75۷.۵۱۰۹۹۲۴۵۰۳۲۴۴۳۰۸۰۰۰
FHE 40-125/22۲.۲۳۲۴.۵۸۶۵۴۰۲۰۵۰۴۰۰۰
FHE 40-160/30۳۴۳۱.۵۴۲۶۵۴۰۲۴۷۶۱۰۰۰
FHE 40-160/40۴۵.۵۳۸۴۸۶۵۴۰۲۷۶۶۵۰۰۰
FHE 40-200/55۵.۵۷.۵۴۶.۵۴۲۶۵۴۰۳۴۲۵۴۰۰۰
FHE 40-200/75۷.۵۱۰۵۷۴۸۶۵۴۰۳۶۰۲۵۰۰۰
FHE 40-250/110۱۱۶۵۷۲۴۸۶۵۴۰۵۷۵۹۶۰۰۰
FHE 40-250/150۱۵۲۰۸۵۴۸۶۵۴۰۷۷۱۱۰۰۰۰
FHE 50-125/30۳۴۲۰۷۲۶۵۵۰۲۵۵۴۲۰۰۰
FHE 50-125/40۴۵.۵۲۴۸۴۶۵۵۰۲۸۲۲۶۰۰۰
FHE 50-160/55۵.۵۷.۵۳۲۸۴۶۵۵۰۳۵۴۸۶۰۰۰
FHE 50-160/75۷.۵۱۰۴۰۸۴۶۵۵۰۳۷۲۵۷۰۰۰
FHE 50-200/110۱۱۱۵۵۸۸۴۶۵۵۰۵۳۲۷۳۰۰۰
FHE 50-250/150۱۵۲۰۶۸۸۴۶۵۵۰۷۶۷۵۸۰۰۰
FHE50-250/185۱۸.۵۲۵۷۷۹۰۶۵۵۰۸۲۳۱۳۰۰۰
FHE50-250/220۲۲۳۰۸۴۹۰۶۵۵۰۸۶۴۶۰۰۰۰
FHE 65-125/40۴۵.۵۱۹۹۶۸۰۶۵۳۲۴۸۳۰۰۰
FHE 65-125/55۵.۵۷.۵۲۳۱۰۸۸۰۶۵۳۶۶۹۶۰۰۰
FHE 65-125/75۷.۵۱۰۲۷۱۲۰۸۰۶۵۳۸۵۷۷۰۰۰
FHE 65-160/110۱۱۱۵۳۶۱۲۰۸۰۶۵۵۸۶۱۹۰۰۰
FHE 65-160/150۱۵۲۰۴۲۱۳۸۸۰۶۵۷۶۴۰۶۰۰۰
FHE 65-200/150۱۵۲۰۴۵۱۲۰۸۰۶۵۷۷۲۸۶۰۰۰
FHE 65-200/185۱۸.۵۲۰.۵۵۲۱۲۰۸۰۶۵۸۱۷۸۵۰۰۰
FHE 65-200/220۲۲۳۰۵۹۱۳۸۸۰۶۵۸۵۴۳۷۰۰۰
FHE65-250/220۲۲۳۰۶۲۱۲۰۸۰۶۵۸۸۲۶۴۰۰۰
FHE 80-160/150۱۵۲۰۳۳۲۱۰۱۰۰۸۰۷۹۷۲۸۰۰۰
FHE 80-160/185۱۸۵۲۵۳۹۲۱۰۱۰۰۸۰۸۴۴۳۶۰۰۰
FHE 80-200/220۲۲۳۰۴۸۲۱۰۱۰۰۸۰۹۰۱۴۵۰۰۰

L5-FHE-&-FHS-4P

لیست قیمت الکتروپمپهای سری FHE4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۱۴۵۰ rpm)

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hورودی mmخروجی mmقیمت
FHE4 32-200/05۱.۵۲۲۷.۳۲۴۵۰۳۲۲۲۰۰۰۰۰۰
۲FHE4 32-250/07۲.۲۳۳۴.۷۲۴۵۰۳۲۳۹۲۱۵۰۰۰
۲FHE4 32-250/11۳۴۴۴.۲۲۴۵۰۳۲۳۹۳۴۷۰۰۰
FHE4 40-160/05۴۵.۵۵۴۰۴۳۰۵۰۳۲۵۲۵۵۸۰۰۰
FHE4 40-200/07۵.۵۷.۵۷۹۲۴۵۰۳۲۲۴۸۶۰۰۰۰
FHE4 40-200/11۷.۵۱۰۹۹۲۴۵۰۳۲۲۷۲۳۶۰۰۰
FHE4 40-250/11۲.۲۳۲۴.۵۴۸۶۵۴۰۳۴۴۳۰۰۰۰
FHE4 40-250/15۳۴۳۱.۵۴۲۶۵۴۰۳۵۳۸۷۰۰۰
FHE4 40-250/22۴۵.۵۳۸۴۸۶۵۴۰۳۹۴۲۴۰۰۰
FHE4 50-160/11۵.۵۷.۵۴۶.۵۴۲۶۵۴۰۲۸۶۸۸۰۰۰
FHE4 50-200/15۷.۵۱۰۵۷۴۸۶۵۴۰۳۲۰۹۸۰۰۰
FHE4 50-250/22۱۱۱۵۷۲۴۸۶۵۴۰۳۹۴۲۴۰۰۰
FHE4 50-250/30۱۵۲۰۸۵۴۸۶۵۴۰۴۱۳۳۸۰۰۰
FHE4 65-160/15۳۴۲۰۷۲۶۵۵۰۳۶۳۱۱۰۰۰
FHE4 65-200/22۴۵.۵۲۴۸۴۶۵۵۰۳۸۸۵۲۰۰۰
FHE4 65-200/30۵.۵۷.۵۳۲۸۴۶۵۵۰۴۰۱۲۸۰۰۰
FHE4 65-250/40۷.۵۱۰۴۰۸۴۶۵۵۰۴۷۲۴۵۰۰۰
FHE4 65-250/55۱۱۱۵۵۸۵۴۶۵۵۰۵۶۵۶۲۰۰۰
FHE4 80-160/15۱۵۲۰۶۸۸۴۶۵۵۰۴۰۱۲۸۰۰۰
FHE4 80-200/30۱۸.۵۲۵۷۷۹۰۶۵۵۰۴۵۰۵۶۰۰۰
FHE4 80-200/40۲۲۳۰۸۶۹۰۶۵۵۰۴۸۹۱۷۰۰۰
FHE4 80-250/40۴۵.۵۱۹۹۶۸۰۶۵۵۲۵۵۸۰۰۰
FHE4 80-250/55۵.۵۷.۵۲۳۱۰۸۸۰۶۵۶۰۲۴۷۰۰۰
FHE4 80-250/75۷.۵۱۰۲۷۱۲۰۸۰۶۵۳۸۸۵۲۰۰۰
FHE 65-160/110۱۱۱۵۳۶۱۲۰۸۰۶۵۴۰۱۲۸۰۰۰
FHE 65-160/150۱۵۲۰۴۲۱۳۸۸۰۶۵۴۷۲۴۵۰۰۰
FHE 65-200/150۱۵۲۰۴۵۱۲۰۸۰۶۵۵۶۵۶۲۰۰۰
FHE 65-200/185۱۸.۵۲۵۵۲۱۲۰۸۰۶۵۴۰۱۲۸۰۰۰
FHE 65-200/220۲۲۳۰۵۹۱۳۸۸۰۶۵۴۵۰۵۶۰۰۰
FHE65-250/220۲۲۳۰۶۲۱۲۰۸۰۶۵۴۸۹۱۷۰۰۰
FHE 80-160/150۱۵۲۰۳۳۲۱۰۱۰۰۸۰۵۲۵۵۸۰۰۰
FHE 80-160/185۱۸۵۲۵۳۹۲۱۰۱۰۰۸۰۶۰۲۴۷۰۰۰
FHE 80-200/220۲۲۳۰۴۸۲۱۰۱۰۰۸۰۶۴۱۸۵۰۰۰

L5-FHE-&-FHS-4P
لیست قیمت الکتروپمپهای سری FHS4 , FHS مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۲۸۵۰,۱۴۵۰ rpm)

مدلقدرت Kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m³/hورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHS 40-250/150۱۵۲۰۸۵۴۸۶۵۴۰۸۵۰۷۴۰۰۰
FHS 50-125/30۳۴۲۰۷۲۶۵۵۰۳۲۶۲۶۰۰۰
FHS 65-125/75۷.۵۱۰۲۷۱۲۰۸۰۶۵۴۶۴۳۱۰۰۰
FHS 65-200/150۱۵۲۰۴۵۱۲۰۸۰۶۵۸۵۰۷۴۰۰۰
FHS 65-200/220۲۲۳۰۵۹۱۳۸۸۰۶۵۹۳۹۲۹۰۰۰
FHS 65-250/300۳۰۴۰۷۶۱۳۸۸۰۶۵۱۳۸۶۳۳۰۰۰
FHS 80-250/550۵۵۷۵۹۲۲۱۰۱۰۰۸۰۲۲۶۵۱۲۰۰۰
FHS 100-160/220۲۲۳۰۳۰۳۰۰۱۲۵۱۰۰۱۲۳۹۰۴۰۰۰
FHS4 40-200/07۰.۷۵۱۱۱.۶۱۸۶۵۴۰۲۸۴۰۲۰۰۰
FHS4 50-200/15۱.۵۲۱۳.۹۴۵۶۵۵۰۳۴۷۱۶۰۰۰
FHS4 50-250/22۲.۲۳۱۸.۶۴۵۶۵۵۰۴۴۶۲۷۰۰۰
FHS4 65-315/75۷.۵۱۰۲۶.۵۸۸۰۶۵۱۰۴۳۱۳۰۰۰
FHS4 65-315/110۱۱۱۵۹۴.۸۱۰۸۸۰۶۵۱۱۰۹۶۸۰۰۰
FHS4 80-250/75۷.۵۱۰۲۳.۶۱۰۸۱۰۰۸۰۷۳۶۷۸۰۰۰
FHS4 80-315/110۱۱۱۵۳۱.۵۱۵۰۱۰۰۸۰۱۱۶۸۵۳۰۰۰
FHS4 80-315/150۱۵۲۰۳۸.۳۱۷۴۱۰۰۸۰۱۲۷۰۱۷۰۰۰
FHS4 100-160/30۳۴۸.۲۱۵۰۱۲۵۱۰۰۷۴۰۶۳۰۰۰
FHS4 100-200/55۵.۵۷.۵۱۴.۸۱۵۰۱۲۵۱۰۰۸۴۵۷۹۰۰۰
FHS4 100-250/75۷.۵۱۰۲۱۱۷۴۱۲۵۱۰۰۹۵۹۵۳۰۰۰
FHS4 100-250/110۱۱۱۵۲۷۲۰۰۱۲۵۱۰۰۱۰۱۵۸۵۰۰۰
FHS4 100-315/150۱۵۲۰۲۹.۹۲۰۰۱۲۵۱۰۰۱۳۱۱۲۰۰۰۰
FHS4 100-315/185۱۸.۵۲۵۳۴.۸۲۳۴۱۲۵۱۰۰۱۴۴۱۹۹۰۰۰
FHS4 100-315/220۲۲۳۰۳۸.۸۲۶۴۱۲۵۱۰۰۱۵۳۸۶۸۰۰۰
FHBS4 100-315/220۲۲۳۰۳۸.۸۲۶۴۱۲۵۱۰۰۱۶۶۵۸۴۰۰۰
FHS4 125-250/150۱۵۲۰۲۳.۲۳۰۰۱۵۰۱۲۵۱۳۰۵۲۶۰۰۰
FHS4 125-250/185۱۸.۵۲۵۲۵.۶۳۰۰۱۵۰۱۲۵۱۴۳۰۶۶۰۰۰
FHS4 125-315/220۲۲۳۰۳۰.۶۳۰۰۱۵۰۱۲۵۴۱۹۶۵۱۵۰۰۰
FHS4 125-315/300۳۰۴۰۳۶.۵۳۰۰۱۵۰۱۲۵۲۲۶۷۹۸۰۰۰
FHS4 150-250/185۱۸.۵۲۵۲۱.۳۵۰۰۲۰۰۱۵۰۲۰۳۹۵۱۰۰۰
FHS4 150-315/300۳۰۴۰۳۰.۲۴۰۰۲۰۰۱۵۰۲۵۶۰۴۷۰۰۰

L5-FHE-&-FHS-4P

لیست قیمت پمپهای تک و الکتروپمپهای سری FHF,FHF 4 مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۲۹۰۰,۱۴۵۰rpm)

مدلقدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/hورودی mmخروجی mmقیمت ریال
FHF 32-160/164۲.۲۳۳۵.۷۲۴۵۰۳۲۲۲۵۹۴۰۰۰
FHF 32-200/204۴۵.۵۵۴.۵۳۰۵۰۳۲۲۴۴۴۲۰۰۰
FHF 40-200/209۷.۵۱۰۵۷۴۸۶۵۴۰۲۵۱۴۶۰۰۰
FHF 40-250/251۱۵۲۰۸۵۴۸۶۵۴۰۳۵۱۳۴۰۰۰
FHF 50-200/209۱۱۱۵۵۸۸۴۶۵۵۰۲۷۷۳۱۰۰۰
FHF 50-250/212۱۵۲۰۶۸۸۴۶۵۵۰۳۶۹۳۸۰۰۰
FHF 50-250/250۲۲۳۰۸۶۹۶۶۵۵۰۳۵۶۷۳۰۰۰
FHF 65-250/258۳۷۵۰۹۰۱۳۸۸۰۶۵۴۹۲۶۹۰۰۰
FHF 100-160/300۱۸.۵۲۵۴۲.۳۳۵۰۱۲۵۱۰۰۲۱۸۴۳۸۰۰۰
FHF 100-250/750۷۵۱۰۰۹۱.۸۳۵۰۱۲۵۱۰۰۳۴۳۵۰۸۰۰۰
FHF4 40-250/15۱.۵۲۱۷.۵۲۷۶۵۴۰۶۳۶۱۳۰۰۰
FHF4 50-250/22A۲.۲۳۱۶.۵۴۲۶۵۵۰۷۱۵۴۴۰۰۰
FHF4 65-250/55۵.۵۷.۵۲۲.۳۸۴۸۰۶۵۱۲۳۸۶۰۰۰۰
FHF4 65-315/55۵.۵۷.۵۲۲.۱۷۲۸۰۶۵۱۵۰۲۴۹۰۰۰
FHF4 65-315/110A۱۱۱۵۳۰.۶۹۶۸۰۶۵۱۵۱۶۳۵۰۰۰
FHF4 80-160/22۲.۲۳۸.۵۱۰۸۱۰۰۸۰۸۷۹۴۵۰۰۰
FHF4 80-315/150۱۵۲۰۳۶.۸۱۵۰۱۰۰۸۰۱۵۳۷۵۸۰۰۰
FHF4 100-315/150۱۵۲۰۲۹.۹۲۰۰۱۲۵۱۰۰۱۵۵۰۳۴۰۰۰
FHF4 100-400/450۴۵۶۰۵۷.۱۲۵۰۱۲۵۱۰۰۲۹۹۱۵۶۰۰۰
FHF4 125-270/150۱۵۲۰۲۲.۶۳۰۰۱۵۰۱۲۵۱۶۸۱۳۵۰۰۰
FHF4 125-315/370۳۷۵۰۳۸.۲۴۰۰۱۵۰۱۲۵۲۹۰۹۷۲۰۰۰
FHF4 150-315/450۴۵۶۰۳۷.۷۵۰۰۲۰۰۱۵۰۳۱۲۵۴۳۰۰۰

L6-FHF

لیست قیمت الکتروپمپهای استنلس استیل سری CO و پروانه باز مارک LOWARA ساخت ایتالیا ۲۹۰۰

مدلولتاژ برققدرت kwقدرت hpحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی (m3/h)دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
CO 350/07سه فاز۰.۷۱۱۳.۷۲۲.۵ ½ ۱ ¼ ۱۱۳۶۴۰۰۰
CO 350/11سه فاز۱.۱۱.۵۱۷.۳۲۷ ½ ۱ ¼ ۱۱۴۵۳۱۰۰۰
CO 350/15سه فاز۱.۵۲۲۰.۳۳۰ ½ ۱ ¼ ۱۱۵۴۳۳۰۰۰
CO 500/15سه فاز۱.۵۲۱۶۴۲۲ ½ ۱۱۵۶۹۷۰۰۰
CO 500/22سه فاز۲.۲۳۱۹.۶۴۸۲ ½ ۱۱۷۲۸۱۰۰۰
CO 500/30سه فاز۳۴۲۴.۱۵۴۲ ½ ۱۲۰۳۹۴۰۰۰
COM 350/05تک فاز۰.۵۵۰.۷۵۱۲۲۱ ½ ۱ ¼ ۱۱۳۱۴۵۰۰۰
COM 350/07تک فاز۰.۷۵۱۱۳.۷۲۲.۵ ½ ۱ ¼ ۱۱۳۶۴۰۰۰۰
COM 350/11تک فاز۱.۱۱.۵۱۷.۳۲۷ ½ ۱ ¼ ۱۱۴۸۶۱۰۰۰
COM 350/15تک فاز۱.۵۲۲۰.۳۳۰ ½ ۱ ¼ ۱۱۵۶۶۴۰۰۰
COM 500/15تک فاز۱.۵۲۱۶۴۲۲ ½ ۱۱۵۹۹۴۰۰۰
COM 500/22تک فاز۲.۲۳۱۹.۶۴۸۲ ½ ۱۲۰۱۹۶۰۰۰
COM 350/07Kتک فاز۰.۷۱۱۳.۷۲۲.۵ ½ ۱ ¼ ۱۱۵۴۰۰۰۰۰
COM 500/15Kتک فاز۱.۵۲۱۶۴۲۲ ½ ۱۱۷۷۴۳۰۰۰
COM 500/22Kتک فاز۲.۲۳۲۰.۲۴۸۲ ½ ۱۲۱۹۵۶۰۰۰
CO 350/03Kسه فاز۰.۳۷۰.۵۹.۵۱۸ ½ ۱ ¼ ۱۱۴۵۳۱۰۰۰
CO 500/22Kسه فاز۲.۲۳۱۹.۶۴۸۲ ½ ۱۱۹۰۰۸۰۰۰
CO 500/30Kسه فاز۳۴۲۴.۱۵۴۲ ½ ۱۲۲۲۷۷۰۰۰

لیست قیمت پمپهای بدون الکترو موتور استنلس استیل سری CEF و COF مارک LOWARA ساخت ایتالیا (۲۹۰۰ rpm)

مدلقدرت KWقدرت HPحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه ورودی اینچدهانه خروجی اینچقیمت ریال
COF 350/103۰.۶۷۰.۹۱۱.۹۱۸۱ ½۱ ¼۱۹۳۰۵۰۰۰
COF 350/110۰.۸۲۱.۱۱۳.۵۱۸۱ ½۱ ¼۱۹۳۰۵۰۰۰
COF 350/128۱.۱۱.۵۱۶.۸۲۴۱ ½۱ ¼۱۹۴۱۵۰۰۰
COF 350/135۱.۵۲۱۹.۷۳۰۱ ½۱ ¼۲۰۱۶۳۰۰۰
COF 500/125۲.۴۳.۲۱۹.۵۴۸۲۱ ¼۱۹۶۱۳۰۰۰
COF 500/138۳.۳۴.۴۲۳.۷۵۶۲۱ ¼۱۹۵۶۹۰۰۰
COF 350/103K۰.۶۷۰.۹۱۱.۹۱۸۱ ½۱ ¼۲۱۰۷۶۰۰۰
COF 350/110K۰.۸۲۱.۱۱۳.۵۱۸۱ ½۱ ¼۲۱۰۷۶۰۰۰
COF 350/128K۱.۱۱.۵۱۶.۸۲۴۱ ½۱ ¼۲۱۱۲۰۰۰۰
COF 350/135K۱.۵۲۱۹.۷۳۰۱ ½۱ ¼۲۱۹۲۳۰۰۰
COF 500/125K۲.۴۳.۲۱۹.۵۴۸۲۱ ¼۲۱۲۹۶۰۰۰
COF 500/138K۳.۳۴.۴۲۳.۷۵۶۲۱ ¼۲۱۳۱۸۰۰۰
CEF 70/5۰.۷۵۱۳۰.۸۴.۸۱ ¼۱۱۶۴۸۹۰۰۰
CEF 120/5۱.۱۱.۵۳۱.۳۹.۶۱ ¼۱۱۶۵۲۲۰۰۰
CEF 210/3۱.۱۱.۵۳۱.۳۱۸۱ ¼۱ ¼۱۷۵۳۴۰۰۰
CEF 210/5۲.۰۸۲.۶۲۷.۵۱۸۱ ¼۱ ¼۱۷۶۵۵۰۰۰
CEF 370/2۱.۸۷۲.۵۱۹.۹۲۷۲۱ ¼۱۷۹۱۹۰۰۰
CEF 370/3۲.۲۳۲۲.۹۳۰۲۱ ¼۱۸۰۱۸۰۰۰

cof-cef

لیست قیمت پمپ های جدید سری HM مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل قدرت kw حداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی m³/hدهانه
خروجی
(اینچ)
قیمت
(ریال)
۳HM04P 05M۰.۵۴۵.۵۴.۲۱"۹۳۵۰۰۰۰
۳HM05P 07M۰.۷۵۵۸.۴۴.۲۱"۱۰۳۰۷۰۰۰
۳HM06P 09M۰.۹۵۷۰.۲۴.۲۱"۱۱۰۱۱۰۰۰
۳HM08S 07T۰.۷۵۶۰.۵۴.۴۱"۱۲۶۵۰۰۰۰
۳HM09S 11T۱.۱۶۸.۵۴.۴۱"۱۳۵۳۰۰۰۰
۳HM17S 15T۱.۵۱۲۸.۳۴.۴۱"۱۹۶۵۷۰۰۰
۳HM19S 22T۲.۲۱۴۴.۲۴.۴۱"۲۵۴۳۲۰۰۰
۳HM21S 22T۲.۲۱۵۹.۱۴.۴۱"۲۸۵۸۹۰۰۰
۵HM04P 07M۰.۷۵۴۷.۶۷.۲۱"۱۱۰۵۵۰۰۰
۵HM05P 09M۰.۹۵۵۹.۴۷.۲۱"۱۲۱۱۱۰۰۰
۵HM06P 11M۱.۱۷۲۷.۲۱"۱۶۲۲۵۰۰۰
۵HM06P 15T۱.۵۷۳.۸۷.۲۱"۱۴۰۵۸۰۰۰
۵HM08S 09M۰.۹۵۵۸.۸۸.۵۱"۲۰۱۸۵۰۰۰
۵HM09S 11M۱.۱۶۶.۹۸.۵۱"۲۰۳۷۲۰۰۰
۵HM10S 15M۱.۵۷۴.۷۸.۵۱"۲۰۶۱۴۰۰۰
۵HM10S 15T۱.۵۷۵.۵۸.۵۱"۱۶۲۵۸۰۰۰
۵HM11S 15M۱.۵۸۲۸.۵۱"۲۱۵۰۵۰۰۰
۵HM11S 15T۱.۵۸۳۸.۵۱"۱۷۱۳۸۰۰۰
۱۰HM05S 22T۲.۲۶۰.۶۱۴۱ ¼"۲۰۶۴۷۰۰۰
۱۰HM06S 22T۲.۲۷۲.۴۱۴۱ ¼"۲۱۶۰۴۰۰۰

sa

لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلتوان HPحداکثر فشار mآبدهی ( m³/h )
۲.۴
آبدهی ( m³/h )
۱.۵
آبدهی( m³/h )
۰.۷
ارتفاع عملکرد بهینه
m
ورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت
ریال
مدا مشابه قدیم
۱SV22F11T۱.۵۱۳۴.۶۳۶.۵۱۱۸.۱۱۳۴.۱۱۰۹۱۲۶۶۵۳۰۰۰
۱SV30F15T۲۱۸۱.۷۸۳.۹۱۶۰.۱۱۸۱.۳۱۴۶۱۳۶۶۷۴۰۰۰
۴.۴۳۱.۸
۳SV06F05T۰.۷۵۴۴۱۸.۵۳۴.۳۴۱.۶۳۵۱۱۶۹۵۱۰۰۰SV205
۳SV07F07T۱۵۲۲۴.۶۴۲.۵۵۰۴۲۱۱۸۶۰۱۰۰۰SV206
۳SV08F07T۱۶۰۲۷.۵۴۸.۱۵۷۴۸۱۱۹۴۳۷۰۰۰SV207
۳SV09F11T۱.۵۶۸۳۱.۶۵۴.۶۶۴.۵۵۵۱۲۰۸۸۹۰۰۰SV208
۳SV10F11T۱.۵۷۶۳۴.۵۶۰.۲۷۱.۳۶۰۱۲۱۷۶۹۰۰۰SV209
۳SV11F11T۱.۵۸۲۳۷.۴۶۵.۷۷۸۶۵۱۲۲۸۳۶۰۰۰SV209-211
۳SV12F11T۱.۵۹۰۴۰.۱۷۱.۱۸۴.۵۷۱۱۲۴۱۲۳۰۰۰SV211
۳SV13F15T۲۹۸۴۵.۶۷۹.۲۹۳۷۹۱۲۸۳۵۸۰۰۰SV212
۳SV16F15T۲۱۲۰۵۴.۲۹۵.۸۱۱۳۹۶۱۲۹۷۸۸۰۰۰SV214
۳SV19F22T۳۱۴۵۶۷۱۱۶۱۳۷۱۱۷۱۳۲۱۷۵۰۰۰SV216-218
۳SV21F22T۳۱۶۰۷۳.۶۱۲۸۱۵۱.۴۱۲۸۱۳۴۶۷۲۰۰۰SV220
۳SV25F22T۳۱۸۹۸۴.۸۱۵۰۱۷۹۱۵۰۱۳۹۵۲۳۰۰۰SV222
۳SV27F30T۴۲۰۵۹۴.۴۱۶۴۱۹۴۱۶۳۱۴۱۲۰۶۰۰۰SV224
۳SV29F30T۴۲۱۹۱۰۰.۲۱۷۵.۷۲۰۸۱۷۶۱۴۳۳۴۰۰۰۰
۳SV31F30T۴۲۳۴۱۰۶۱۸۶۲۲۲۱۸۷۱۴۵۲۱۰۰۰۰
۳SV33F30T۴۲۴۸۱۱۱۱۹۷۲۳۶۱۹۸۱۴۷۰۲۵۰۰۰
۵SV05F07T۱۳۸۱۷.۱۲۸.۲۳۵.۵۳۰۱ ¼۱۹۹۸۷۰۰۰
۵SV06F11T۱.۵۴۵.۳۲۰.۳۳۳.۹۴۲.۸۳۷۱ ¼۲۱۷۳۶۰۰۰
۵SV07F11T۱.۵۵۳۲۳.۱۳۹.۱۴۹.۵۴۲۱ ¼۲۳۰۲۳۰۰۰SV407
۵SV08F11T۱.۵۶۰۲۵.۸۴۴.۱۵۶.۲۴۷۱ ¼۲۳۸۷۰۰۰۰SV408
۵SV09F15T۲۶۸۳۰.۲۵۰.۶۶۴۵۴۱ ¼۲۸۱۰۵۰۰۰SV409
۵SV11F15T۲۸۲۳۵.۶۶۰.۷۷۷.۵۶۵۱ ¼۲۹۲۳۸۰۰۰SV411
۵SV13F22T۳۹۸۴۳.۵۷۲.۶۹۲.۸۷۸۱ ¼۳۱۳۰۶۰۰۰SV413
۵SV14F22T۳۱۰۶۴۶.۳۷۷.۸۹۹.۶۸۳۱ ¼۳۲۲۰۸۰۰۰SV414
۵SV16F22T۳۱۲۰۵۱.۸۸۷.۸۱۱۳.۱۹۵۱ ¼۳۴۹۲۵۰۰۰SV416
۵SV18F30T۴۱۳۶۵۹.۵۹۹.۹۱۲۸۱۰۸۱ ¼۳۷۰۵۹۰۰۰SV418
۵SV21F30T۴۱۵۸۶۷.۶۱۱۴.۹۱۴۸.۳۱۲۳۱ ¼۳۸۳۵۷۰۰۰SV420
۵SV23F40T۵.۵۱۷۵۷۸.۲۱۲۹.۶۱۶۵.۱۱۳۸۱ ¼۴۴۷۹۲۰۰۰SV422
۵SV25F40T۵.۵۱۹۰۸۴.۱۱۴۰.۱۱۷۸.۹۱۴۹۱ ¼۴۵۸۲۶۰۰۰SV424
۵SV28F40T۵.۵۲۱۱۹۲.۷۱۵۵.۵۱۹۹.۴۱۶۵۱ ¼۴۷۹۹۳۰۰۰
۵SV30F55T۷.۵۲۲۷۱۰۱.۵۱۶۸.۵۲۱۴.۸۱۷۸۱ ¼۵۳۲۶۲۰۰۰
۵SV33F55T۷.۵۲۵۰۱۱۰.۳۱۸۴.۲۲۳۵.۵۱۹۴۱ ¼۵۴۶۲۶۰۰۰

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلتوان HPحداکثر فشار mآبدهی( m³/h )
۱۴
آبدهی( m³/h )
۱۰.۲
آبدهی( m³/h )
۶
ارتفاع عملکرد بهینه mورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت ریالمدل مشابه قدیم
۱۰SV05F22T۳۶۰۲۹۴۴.۹۵۴.۷۴۶۱ ½۳۳۸۵۸۰۰۰
۱۰SV06F22T۳۷۲۳۳.۹۵۳.۱۶۵۵۵۱ ½۳۵۶۰۷۰۰۰SV805
۱۰SV07F30T۴۸۳.۳۳۹.۴۶۲.۱۷۶.۲۶۴۱ ½۳۷۸۰۷۰۰۰SV806
۱۰SV08F30T۴۹۵.۳۴۴.۵۷۰.۲۸۶.۵۷۰۱ ½۳۹۵۲۳۰۰۰
۱۰SV09F40T۵.۵۱۰۹۵۲.۱۸۰۹۷.۵۸۴۱ ½۴۲۲۲۸۱۰۰SV808
۱۰SV10F40T۵.۵۱۲۰۵۷.۲۸۸.۲۱۰۷.۹۹۲۱ ½۴۹۵۷۷۰۰۰SV809
۱۰SV13F55T۷.۵۱۵۷۷۴.۳۱۱۶.۴۱۴۲.۷۱۱۹۱ ½۶۲۳۸۱۰۰۰SV811
۱۰SV15F55T۷.۵۱۸۰۸۳.۹۱۳۲.۸۱۶۳.۴۱۳۶۱ ½۶۷۲۹۸۰۰۰SV812
۱۰SV17F75T۱۰۲۰۵۹۸.۸۱۵۴.۷۱۸۸.۵۱۵۹۱ ½۸۱۴۳۳۰۰۰SV814
۱۰SV18F75T۱۰۲۱۸۱۰۴۱۶۳.۲۱۹۹.۱۱۶۸۱ ½۷۴۳۷۰۰۰۰SV816
۱۰SV20F75T۱۰۲۴۰۱۱۴.۳۱۸۰.۲۲۲۰.۳۱۸۷۱ ½۸۷۵۸۲۰۰۰
۱۰SV21F110T۱۵۲۵۳۱۲۷.۵۱۹۵۲۳۵.۵۲۰۳۱ ½۱۰۰۷۳۸۰۰۰
۲۴۱۶.۲۱۰.۲
۱۵SV04 F40T۵.۵۵۸.۴۲۸.۷۴۶.۳۵۳.۱۴۵۲۳۹۸۷۵۰۰۰
۱۵SV05F40T۵.۵۷۲۳۴.۹۵۷.۱۶۵.۸۵۸۲۴۴۲۰۹۰۰۰SV1604
۱۵SV06F55T۷.۵۹۰۴۴.۲۶۹.۹۷۹.۴۷۳۲۵۳۱۹۶۰۰۰SV1605
۱۵SV07F55T۷.۵۱۰۳۵۰.۵۸۰.۶۹۱.۹۸۴۲۵۸۶۵۳۰۰۰SV1606
۱۵SV08F75T۱۰۱۲۰۶۰.۶۹۴.۹۱۰۸۹۸۲۶۴۷۷۹۰۰۰SV1607
۱۵SV09F75T۱۰۱۳۵۶۷.۴۱۰۶.۱۱۲۱۱۱۰۲۷۰۷۶۳۰۰۰SV1608
۱۵SV11F110T۱۵۱۶۵۸۴.۷۱۳۱.۱۱۴۸.۵۱۳۷۲۸۷۱۲۰۰۰۰SV1610
۱۵SV13F110T۱۵۱۹۵۹۸.۶۱۵۳.۷۱۷۴.۵۱۶۱۲۹۱۶۸۵۰۰۰SV1612
۱۵SV15 F150T۲۰۲۲۲۱۱۸.۸۱۸۱.۷۲۰۴.۸۱۷۷۲۱۱۱۰۵۶۰۰۰
۱۵SV17F150T۲۰۲۵۲۱۳۳.۶۲۰۵۲۳۱.۴۲۰۹۲۱۱۳۶۰۸۰۰۰SV1614-1615

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت hpحداکثرر فشار mآبدهی (m³/h )
۲۹
آبدهی (m³/h )
۲۱
آبدهی (m³/h )
۱۴
ورودی/خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
۲۲SV05F55T۷.۵۷۶۲۸.۸۵۵.۶۶۷.۷۲۵۴۰۷۶۰۰۰
۲۲SV06F75T۱۰۹۳.۲۴۲.۶۷۲.۴۸۵.۷۲۶۲۹۶۴۰۰۰
۲۲SV07F75T۱۰۱۰۸.۵۴۸..۸۸۳.۷۹۹.۴۲۶۷۲۶۵۰۰۰
۲۲SV08F110T۱۵۱۲۴.۶۵۸.۲۹۷.۷۱۱۵.۲۲۸۱۰۴۸۰۰۰
۲۲SV09F110T۱۵۱۴۰.۱۶۴.۸۱۰۹.۳۱۲۹.۲۲۸۲۹۵۱۰۰۰
۲۲SV10F110T۱۵۱۵۵.۴۷۱.۳۱۲۰.۹۱۴۳.۱۲۸۴۸۹۸۰۰۰
۲۲SV10N110T۱۵۱۵۵.۴۷۱.۳۱۲۰.۹۱۴۳.۱۲۹۷۶۰۳۰۰۰
۲۲SV14F150T۲۰۲۱۶.۶۱۰۰.۶۱۷۰.۴۲۰۰.۹۲۱۹۱۱۰۴۰۰۰
۲۲SV17F185T۲۵۲۶۳.۵۱۲۳.۲۲۰۷.۸۲۴۴.۷۲۱۲۳۶۰۷۰۰۰
۲۲SV17N185T۲۵۲۶۳.۵۱۲۳.۲۲۰۷.۸۲۴۴.۷۲۱۴۲۱۶۴۰۰۰
۴۰۳۰۱۸
۳۳SV2G55T۷.۵۴۷.۸۲۹.۹۳۹۴۴.۱ ½۲۶۶۱۹۸۰۰۰
۳۳SV3/2AG55T۷.۵۵۷.۷۲۹.۶۴۴۵۳.۸ ½۲۷۲۰۰۶۰۰۰
۳۳SV3/2AN55T۷.۵۵۷.۷۲۹.۶۴۴۵۳.۸ ½۲۸۸۲۳۱۰۰۰
۳۳SV3G75T۱۰۷۱.۵۴۴.۶۵۸۶۶ ½۲۸۲۶۶۵۰۰۰
۳۳SV4/2AG75T۱۰۸۲۴۷.۲۶۶۷۷ ½۲۸۸۴۸۴۰۰۰
۳۳SV4/1AG110T۱۵۸۸.۹۵۵.۱۷۳۸۳ ½۲۱۰۵۹۰۸۰۰۰
۳۳SV4G110T۱۵۹۵.۹۶۳.۱۸۰۹۰ ½۲۱۰۵۹۰۸۰۰۰
۳۳SV5/2AG110T۱۵۱۰۶۶۳۸۵۱۰۰ ½۲۱۱۳۸۳۹۰۰۰
۳۳SV5/1AG110T۱۵۱۱۲.۷۷۰۹۲۱۰۵ ½۲۱۱۳۸۳۹۰۰۰
۳۳SV5G150T۲۰۱۲۰.۴۸۰.۵۱۰۱۱۱۳ ½۲۱۲۸۱۵۰۰۰۰
۳۳SV6/2AG150T۲۰۱۳۱.۲۸۱.۲۱۰۸۱۲۵ ½۲۱۳۴۱۳۴۰۰۰
۳۳SV6G150T۲۰۱۴۵.۶۹۶.۱۱۲۱۱۳۷ ½۲۱۳۴۱۳۴۰۰۰
۳۳SV7/2AG150T۲۰۱۵۶۹۸.۲۱۲۸۱۴۷ ½۲۱۴۰۰۵۲۰۰۰
۳۳SV7G185T۲۵۱۷۰.۳۱۱۳.۳۱۴۲۱۶۰ ½۲۱۴۴۷۵۲۰۰۰
۳۳SV7N185T۲۵۱۷۰.۳۱۱۳.۳۱۴۲۱۶۰ ½۲۱۹۱۶۹۷۰۰۰
۳۳SV8/1AG185T۲۵۱۸۷.۴۱۲۱.۷۱۵۶۱۷۷ ½۲۱۶۳۴۲۷۰۰۰
۳۳SV8G220T۳۰۱۹۴.۱۱۲۸۱۶۱۱۸۲ ½۲۱۷۸۹۳۷۰۰۰
۳۳SV8N220T۳۰۱۹۴.۱۱۲۸۱۶۱۱۸۲ ½۲۲۱۶۸۴۳۰۰۰
۳۳SV9G220T۳۰۲۱۶.۸۱۴۳.۷۱۸۱۲۰۴ ½۲۱۸۴۸۲۲۰۰۰
۳۳SV10/2AG220T۳۰۲۲۶.۴۱۴۳.۹۱۸۶۲۱۳ ½۲۱۹۰۷۴۰۰۰۰
۳۳SV10G300T۴۰۲۴۱.۸۱۶۲.۲۲۰۳۲۲۸ ½۲۲۲۱۶۶۱۰۰۰
۳۳SV10 N300T۴۰۲۴۱.۸۱۶۲.۲۲۰۳۲۲۸ ½۲۲۴۹۳۵۹۰۰۰
۳۳SV11/2AG300T۴۰۲۵۲۱۶۳.۷۲۱۱۲۴۰ ½۲۲۴۰۰۰۹۰۰۰
۳۳SV11G300T۴۰۲۶۵.۷۱۷۶.۹۲۲۲۲۵۰ ½۲۳۴۹۷۸۹۰۰۰
۳۳SV13/1AN300T۴۰۳۰۶.۹۲۰۲.۴۲۷۴۲۵۰ ½۲۳۰۱۸۵۱۰۰۰

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

 لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت hpحداکثر فشار mآبدهی (m³/h)
۶۰
آبدهی (m³/h)
۴۰
آبدهی (m³/h)
۲۵
ورودی/خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
۴۶SV2G75T۱۰۵۲.۶۲۵.۱۴۱.۷۴۷.۷۳۸۰۴۷۶۰۰۰
۴۶SV3G110T۱۵۸۰.۸۴۰.۷۶۵۷۳۳۱۰۶۰۰۷۰۰۰
۴۶SV4G150T۲۰۱۰۷.۳۵۵.۲۸۷۹۸۳۱۳۲۱۲۱۰۰۰
۴۶SV5G185T۲۵۱۳۴.۵۷۱.۵۱۱۰۱۲۳۳۱۵۹۰۷۱۰۰۰
۴۶SV6/2AN220T۳۰۱۴۳.۷۷۳.۴۱۲۲۱۳۸۳۲۲۰۸۴۷۰۰۰
۴۶SV8G300T۴۰۲۱۳.۱۱۱۲.۶۱۷۵۱۹۶۳۲۲۰۲۰۹۰۰۰
۴۶SV8N300T۴۰۲۱۳.۱۱۱۲.۶۱۷۵۱۹۶۳۲۶۲۹۲۲۰۰۰
۴۶SV13/2AG450T۶۰۳۳۲.۵۱۷۵۲۷۷۳۱۲۳۳۳۴۱۹۱۰۰۰
۴۶SV13/2AN450T۶۰۳۳۲.۵۱۷۵۲۷۷۳۱۲۳۳۹۸۲۶۶۰۰۰
۸۵۶۰۳۶۳
۶۶SV1/1AN40T۵.۵۲۳.۸۸.۳۱۶.۶۲۰.۷۴۸۵۵۸۰۰۰۰
۶۶SV3/1AG150T۲۰۸۴.۷۴۴۶۵۷۶۴۱۲۸۵۳۵۰۰۰
۶۶SV4/2AG185T۲۵۱۰۸.۹۵۲.۸۸۲۹۷۴۱۵۲۸۰۱۰۰۰
۶۶SV4G220T۳۰۱۲۱.۶۷۰.۸۹۶۱۱۰۴۱۷۱۷۲۱۰۰۰
۱۲۰۸۵۵۴
۹۲SV3G220T۳۰۱۰۲.۲۴۶.۳۶۹۸۴۴۱۷۳۰۹۶۰۰۰
۹۲SV4G300T۴۰۱۳۳.۱۶۲.۵۹۲۱۱۲۴۲۲۲۳۳۲۰۰۰
۹۲SV7/2AN450T۶۰۲۱۶.۸۹۶.۷۱۵۲۱۸۴۴۳۷۰۸۸۷۰۰۰

خلاصه مشخصات پمپ های لوارا LOWARA

لیست قیمت سیرکولاتورهای تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت wحداکثر ارتفاع mحداکثر آبدهی(m³/h)ورودی و خروجی
(اینچ)
قیمت (ریال)
TLC25-4۲۷/۳۲/۳۵۴.۲۲.۸۱۴۴۶۶۰۰۰
TLC25-4L۳۳/۳۹/۴۴۴.۲۲.۸۱۴۴۶۶۰۰۰
TLC25-5۴۳/۶۳/۷۷۵.۲۳.۲۱۴۵۱۰۰۰۰
TLC25-6L۴۳/۶۵/۸۰۶.۲۳.۲۱۴۶۶۴۰۰۰
TLC32-6L۴۳/۶۵/۸۰۶.۲۳.۲ ¼۱۴۶۶۴۰۰۰
TLC32-7L۵۴/۷۶/۸۹۷.۱۳.۹¼۱۵۲۲۵۰۰۰
TLCH32-8L۲۶۰/۲۷۰/۲۸۶۸۸.۴¼۱۱۳۷۵۰۰۰۰
TLCH32-10L۲۸۳/۳۴۳/۳۵۷۱۰۹.۶¼۱۱۷۷۸۷۰۰۰
TLCH32-12L۲۸۵/۳۷۲/۴۰۰۱۲۹.۶¼۱۱۸۹۰۹۰۰۰
FLC50-8۴۵۹/۵۵۸/۶۵۰/۶۸۴۸.۵۲۵۲۳۲۷۲۵۰۰۰
FLC50-10۴۹۷/۶۰۰/۷۱۹/۸۰۰۹۲۵۲۵۴۰۵۴۰۰۰
FLC50-13۸۱۰/۹۸۶/۱۱۷۶/۱۳۰۶۱۲.۴۳۲.۵۲۵۳۷۹۰۰۰۰
FLC65-10۶۲۴/۷۲۵/۸۲۶/۹۲۰۸.۱۳۲.۵ ½ ۲۴۴۰۴۴۰۰۰
FLC65-12۸۰۱/۹۷۰/۱۱۵۹/۱۲۹۶۱۰.۸۴۰ ½ ۲۵۹۱۸۰۰۰۰

tlcb_noitt

سیرکولاتورهای آب گرم (۱۳۰°C – 10 °C) پروانه استنلس استیل ۳۱۶L مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل پمپقدرت kwقدرت hpحداکثر آبدهی(m3/h)حداکثر ارتفاع
(m)
دهانه ورودی و خروجی (mm)قیمت (ریال)
FCE4 40-125/02۰.۲۵۰.۳۳۱۰.۵۵.۸۴۰۲۰۱۶۳۰۰۰
FCE4 40-160/02۰.۲۵۰.۳۳۱۲۷.۱۴۰۲۰۹۲۲۰۰۰
FCE4 40-160/03۰.۳۷۰.۵۱۲۸.۹۴۰۲۱۳۵۱۰۰۰
FCE4 40-200/05۰.۵۵۰.۷۵۱۰.۵۱۲.۴۴۰۲۶۹۸۳۰۰۰
FCE4 40-200/07۰.۷۵۱۱۲۱۵۴۰۲۷۸۷۴۰۰۰
FCE4 40-250/11۱.۱۱.۵۱۲۱۸.۶۴۰۳۲۳۱۸۰۰۰
FCE4 50-125/02۰.۲۵۰.۳۳۲۱۶.۲۵۰۲۰۷۵۷۰۰۰
FCE4 50-125/03۰.۲۵۰.۳۳۲۴۸۵۰۲۱۷۹۱۰۰۰
FCE4 50-200/07۰.۷۵۱۲۴۱۱.۴۵۰۲۹۲۳۸۰۰۰
FCE4 50-200/11۱.۱۱.۵۲۴۱۳.۶۵۰۳۴۱۶۶۰۰۰
FCE4 50-250/15۱.۵۲۳۰۱۷۵۰۳۶۳۸۸۰۰۰
FCE4 50-250/22۲.۲۳۳۰۲۰.۲۵۰۴۰۰۶۲۰۰۰
FCE4 65-125/05۰.۵۵۰.۷۵۳۹۶.۷۶۵۲۳۸۷۰۰۰۰
FCE4 65-250/22۲.۲۳۴۸۱۹۶۵۴۱۰۸۵۰۰۰
FCE4 65-250/30۳۴۴۸۲۱.۴۶۵۴۲۱۸۵۰۰۰
FCE4 80-125/07۰.۷۵۱۶۶۵.۶۸۰۳۲۹۱۲۰۰۰
FCE4 80-200/30۳۴۷۲۱۵.۸۸۰۴۳۸۳۵۰۰۰
FCE4 80-250/40۴۵.۵۸۴۱۹.۹۸۰۴۸۷۷۴۰۰۰
FCE4 80-250/55۵.۵۷.۵۹۰۲۳.۲۸۰۶۰۷۵۳۰۰۰
FCE4 100-250/40۴۵.۵۱۲۰۱۷۱۰۰۵۱۹۵۳۰۰۰
FCE4 100-250/55۵.۵۷.۵۱۵۰۲۰.۵۱۰۰۶۰۷۵۳۰۰۰
FCE4 100-250/75۷.۵۱۰۱۶۲۲۴۱۰۰۶۴۹۳۳۰۰۰
FCE 50-125/15۱.۵۲۳۶۲۰.۵۵۰۲۳۱۴۴۰۰۰
FCEM 40-125/07۰.۷۵۱۱۷.۱۲۱۴۰۲۲۳۵۲۰۰۰
FCE 50-160/22۲.۲۳۳۶۲۶۵۰۲۴۰۰۲۰۰۰
FCE 50-160/30۳۴۴۸۳۳۵۰۲۵۸۹۴۰۰۰
FCE 50-160/40۴۵.۵۴۸۳۸۵۰۲۹۵۶۸۰۰۰
FCE 50-200/55۵.۵۷.۵۳۶۴۷۵۰۴۰۵۹۰۰۰۰
FCE 50-200/75۷.۵۱۰۳۶۵۶۵۰۴۲۶۱۴۰۰۰

fc

لیست قیمت الکتروپمپهای استیل سری SCUBA اسکوبا مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آّبدهی (m3/h)قیمت (ریال)
SC205 C L27۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۰۴۴۰۰۰
SC205 C L40۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۴۴۰۰۰۰
SC205 L27 QSM۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۸۲۵۰۰۰
SC205 L40 QSM۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۸۸۰۰۰۰
SC205 CG L27۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۷۸۱۰۰۰
SC205 CG L40۰.۷۵۴۷.۷۴.۵۱۱۸۸۰۰۰۰
SC207 C L27۱۶۱.۲۴.۵۱۱۷۸۱۰۰۰
SC207 C L40۱۶۱.۲۴.۵۱۲۱۰۰۰۰۰
SC207 L27 QSM۱۶۱.۲۴.۵۱۲۵۶۲۰۰۰
SC207 L40 QSM۱۶۱.۲۴.۵۱۳۰۹۰۰۰۰
SC207 CG L27۱۶۱.۲۴.۵۱۲۵۶۲۰۰۰
SC207 CG L40۱۶۱.۲۴.۵۱۲۸۷۰۰۰۰
SC209 C L27۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۲۲۲۱۰۰۰
SC209 C L40۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۲۸۷۰۰۰۰
SC209 L27 QSM۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۳۳۳۲۰۰۰
SC209 L40 QSM۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۳۹۷۰۰۰۰
SC209 CG L27۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۳۳۳۲۰۰۰
SC209 CG L40۱.۲۷۲.۴۴.۵۱۴۰۸۰۰۰۰
SC211 C L27۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۳۲۴۴۰۰۰
SC211 C L40۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۴۱۹۰۰۰۰
SC211 L27 QSM۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۴۴۱۰۰۰۰
SC211 L40 QSM۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۴۸۵۰۰۰۰
SC211 CG L27۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۴۰۴۷۰۰۰
SC211 CG L40۱.۵۸۴.۵۴.۵۱۴۸۵۰۰۰۰
SC407 C L27۱۴۹۷.۵۱۱۲۳۱۰۰۰
SC407 C L40۱۴۹۷.۵۱۱۷۷۰۰۰۰
SC407 L27 QSM۱۴۹۷.۵۱۲۰۱۲۰۰۰
SC407 L40 QSM۱۴۹۷.۵۱۲۶۵۰۰۰۰
SC407 CG L27۱۴۹۷.۵۱۲۰۱۲۰۰۰
SC407 CG L40۱۴۹۷.۵۱۲۷۶۰۰۰۰
SC409 C L27۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۰۷۸۰۰۰
SC409 C L40۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۴۳۰۰۰۰
SC409 L27 QSM۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۸۳۷۰۰۰
SC409 L40 QSM۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۸۷۰۰۰۰
SC409 CG L27۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۸۳۷۰۰۰
SC409 CG L40۱.۲۶۲.۵۷.۵۱۲۹۸۰۰۰۰
SC411 C L27۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۲۵۲۹۰۰۰
SC411 C L40۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۳۷۵۰۰۰۰
SC411 L27 QSM۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۳۶۰۷۰۰۰
SC411 L40 QSM۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۴۳۰۰۰۰۰
SC411 CG L27۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۳۶۴۰۰۰۰
SC411 CG L40۱.۵۷۵.۵۷.۵۱۴۵۲۰۰۰۰

L17-Scuba

لیست قیمت الکتروپمپ های استنلس استیل شناور GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا جهت چاه های ۴ اینچ

         

L18-GS

لیست قیمت الکتروپمپهای لجنکش سری DOMO مارک LOWARA سات ایتالیا (پروانه دو کاتانه و Vortex)

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع(m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DOMO 7لجنکش تکفاز۰.۷۵۱۰.۷۱۹.۷ ½ ۱۱۰۵۶۰۰۰۰
DOMO 10لجن کش تکفاز۱۱۰.۱۳۰۲۱۴۲۰۱۰۰۰
DOMO 10Tلجن کش سهفاز۱۱۰.۱۳۰۲۱۲۳۲۰۰۰۰
DOMO 15Mلجن کش تکفاز۱.۵۱۲.۷۳۶۲۱۸۲۶۰۰۰۰
DOMO 15Tلجن کش سهفاز۱.۵۱۲.۷۳۶۲۱۴۶۶۳۰۰۰
DOMO 20Tلجن کش سه فاز۲۱۴.۸۴۲.۲۲۱۷۰۰۶۰۰۰
DOMO10VXTVortexلجن کش سه فاز - پروانه۱۷.۷۲۴۲۱۳۷۳۹۰۰۰
DOMO10VXVortexلجن کش تکفاز-پروانه۱۷.۷۲۴۲۱۱۸۹۱۰۰۰
DOMO15VXTVortex لجن کش سه فاز-پروانه۱.۵۹.۱۲۷۲۱۷۷۱۰۰۰۰
DOMO15VXVortex لجن کش سه فاز-پروانه۱.۵۹.۱۲۷۲۱۴۲۳۴۰۰۰
DOMO GRI 11لجنکش خرد کن دار تکفاز۱.۵۲۵۶.۶۱۲۹۷۰۰۰۰۰
DOMO GRI 11 Tلجنکش خرد کن دار سه فاز۱.۵۲۵۶.۶۱۲۵۳۰۰۰۰۰

domogri

لیست قیمتالکترو پمپهای کفکش سری DOC مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DOC 3کف کش تکفاز۰.۳۳۶.۳۷.۵ ¼ ۱۵۰۹۳۰۰۰
DOC 7کف کش تکفاز۰.۷۵۱۰.۷۱۳.۵ ¼ ۱۵۷۶۴۰۰۰

لیست قیمتالکترو پمپهای کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)نوع ولتاژ حداکثر ارتفاع (m)حداکثز آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
DIWA 05۰.۷۵تکفاز۱۰.۹۱۵ ½ ۱۱۷۲۲۶۰۰۰
DIWA 07۱تکفاز۱۴۱۸ ½ ۱۱۸۷۴۴۰۰۰
DIWA 11۱.۵تکفاز۱۶.۱۲۲.۵ ½ ۱۲۱۵۱۶۰۰۰
DIWA 05T۰.۷۵سه فاز۱۰.۹۱۵ ½ ۱۱۶۵۶۶۰۰۰
DIWA 11T۱.۵سه فاز۱۶.۱۲۲.۵ ½ ۱۱۸۴۶۹۰۰۰
DIWA 15T۲سه فاز۲۰.۶۲۵.۲ ½ ۱۲۱۱۴۲۰۰۰

مشخصات الکتروپمپ های STREAM خانگی

لیست قیمتالکترو پمپهای لجنکش سری DL و کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلقدرت (hp)نوع ولتاژحداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی (اینچ)جنس پروانه قیمت (ریال)
DL 105۱.۵لجن کش سه فاز۱۴.۱۳۰۲استیل۱۹۱۸۴۰۰۰
DL 109۱.۵لجن کش سه فاز۱۸.۳۳۶۲استیل۲۲۰۸۸۰۰۰
DL 125۲لجن کش سه فاز۲۱.۹۴۲۲استیل۲۲۹۴۶۰۰۰
DNM 120۱کفکش تکفاز۲۲۱۶.۸¼ ۱استیل+لاستیک نیتریل۲۱۴۸۳۰۰۰
DNM 115۰.۸کفکش تکفاز۱۶.۲۱۵¼ ۱استیل+لاستیک نیتریل۱۸۱۶۱۰۰۰

لیست قیمت بوستر ست های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلشرح توان (kw)آبدهی (L/min)ارتفاع (m)قیمت واحد (ریال)
TKS/4HM9ZTبوستر پمپ دور متغیر تک پمپه سه فاز۰.۹۴۰-۱۲۰۲۳-۵۱۱۶۹۱۸۰۰۰
GTKS20/4HM9ZTبوستر پمپ دور متغیر دوپمپه سه فاز۰.۹ ۲x۸۰-۲۴۰۲۳-۵۱۴۴۴۱۸۰۰۰
GMD20/2HM7Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز۲x0.75۴۰-۱۴۰۲۶-۵۳۳۰۸۹۱۰۰۰
GMD20/4HM9Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز۲x0.9۸۰-۲۴۰۲۳-۵۱۳۱۴۷۱۰۰۰
GMD20/SV809F40Tبوستر پمپ دور ثابت دوپمپه سه فاز۲x4۱۶۰-۴۶۰۶۰-۱۱۵۱۵۹۶۱۰۰۰۰

لیست قیمت پمپهای تک و الکترو پمپ های شناور استنلس استیل ریخته گری سری Z8 مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل پمپتوان(kw)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)وضعیت الکتروموتورقیمت (ریال)
Z875 05-6۳۰۱۴۵۱۱۰دارد۱۷۶۰۰۰۰۰۰
Z895 05-6۳۷۱۴۱۱۳۸ندارد۱۱۳۳۰۰۰۰۰
Z895 06-8۴۵۱۷۲۱۳۸ندارد۱۲۶۵۰۰۰۰۰
Z895 08/3A-8۶۰۲۱۵۱۲۹ندارد۱۵۰۷۰۰۰۰۰
Z895 10-8۷۶۲۸۷۱۳۸دارد۳۶۳۰۰۰۰۰۰
Z8125 05-6۳۷۱۳۵۱۸۰ندارد۱۱۶۶۰۰۰۰۰
Z8125 06-8۴۵۱۶۵۱۸۰ندارد۱۲۹۸۰۰۰۰۰
Z8125 08-8۶۰۲۲۰۱۸۰دارد۳۲۵۶۰۰۰۰۰
Z8125 10-8۷۵۲۷۵۱۸۰دارد۳۷۷۳۰۰۰۰۰
Z8125 13-10۱۱۰۳۶۱۱۸۰دارد۴۵۱۰۰۰۰۰۰
Z8125 15-10۱۱۰۴۱۴۱۸۰دارد۵۴۳۴۰۰۰۰۰

لیست قیمت ایستگاههای سپتیک پمپاژ فاضلاب مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدلمدل پمپظریفت (لیتر)قیمت (ریال)
Single Box Domo7DOMO7۲۳۰۲۵۲۱۲۰۰۰
Single Box Domo10DOMO10۲۳۰۲۸۱۱۶۰۰۰
Single Box Domo15DOMO15۲۳۰۲۶۲۴۰۰۰۰
Single Box DLF105DLF105۲۳۰۵۷۹۷۰۰۰۰
Single Box DL125DL125۲۳۰۵۸۶۰۸۰۰۰
Mini Box Doc7DOC7۸۵۱۴۳۴۴۰۰۰

لیست قیمت سیستم های انتقال سوخت و روغن مارکPIUSI ساخت ایتالیا

مدلشرحتوان (W)نوع ولتاژحداکثر فشار (bar)حداکثر آبدهی(l/min)ورودی خروجی (inch)قیمت (ریال)
Carry 3000سیستم انتقال سوخت۲۶۰۱۲DC ۱.۵۵۰۴۱۹۱۰۰۰
Carry 3000سیستم انتقال سوخت۳۱۰۲۴DC۱.۵۵۰۴۱۹۱۰۰۰
Battery Kit 3000سیستم انتقال سوخت۲۶۴۱۲DC۱۳۸۶۰۰۶۰۰۰
Battery Kit 3000سیستم انتقال سوخت۲۶۴۲۴DC۱۳۸۶۰۰۶۰۰۰
Battery Kit Pantherسیستم انتقال سوخت۳۵۰۱۲DC۱۵۶۷۹۹۷۰۰۰
Battery Kit Pantherسیستم انتقال سوخت۵۰۰۲۴DC۱۷۰۹۷۳۵۰۰۰
Viscomat 60/2سیستم انتقال روغن۳۰۰۱۲DC۴۱۰۶۹۸۵۰۰۰
Viscomat 60/2سیستم انتقال روغن۳۰۰۲۴DC۴۱۰۶۹۸۵۰۰۰
Panther 56انتقال سوخت و روغن تکفاز۳۷۰۲۳۰AC۱.۶۶۲۴۱۴۷۰۰۰
Panther 72انتقال سوخت و روغن تکفاز۵۰۰۲۳۰AC۱.۸۸۲۵۷۷۵۰۰۰
ST E 80 Mانتقال سوخت و روغن تکفاز۵۰۰۲۳۰AC۱.۶۸۰۱۸۸۳۲۰۰۰
ST E 120 Mانتقال سوخت و روغن تکفاز۷۰۰۲۳۰AC۱.۷۹۵۲۲۰۲۲۰۰۰

1402258692_piusi-st-panther-56-k33

لیست قیمت سیستم های انتقال سوخت و روغن مارکPOUSI ساخت ایتالیا

مدلشرححداکثر آبدهی (l/min)ورودی خروجی (inch)قیمت (ریال)
K33 Meterنمراتور سه شماره۲۷۵۰۰۰۰
K44 Meterنمراتور چهار شماره۳۳۰۰۰۰۰
RUBBER HOSEشلنگ ۵متری۱۸۳۷۰۰۰
Piston Hand pumpپمپ دستی پیستونی روغن۶۰۷۹۲۰۰۰
Rotative cast iron Handپمپ دستی چرخشی روغن۴۵۸۸۰۰۰۰
Aluminium Rotative Handپمپ دستی چرخشی روغن۴۰۱۴۷۴۰۰۰
GPI Rotative Hand pumpپمپ دستی چرخشی روغن۲۵"¾-"۱۹۶۸۰۰۰۰
Self 2000تفنگ ساده۱۲۰۵۹۴۰۰۰
Automatic Nozzle A60تفنگ اتوماتیک۶۰"¾-"۱۱۹۸۰۰۰۰
Automatic Nozzle A120تفنگ اتوماتیک۱۲۰۲۳۸۷۰۰۰
Automatic Nozzle A280تفنگ اتوماتیک۲۸۰"½ ۱۱۰۷۸۰۰۰۰
Grease Gun 500 ccگریس پمپ
۵۰۰cc/16oz
۵۹۴۰۰۰
Grease Gun 800 ccگریس پمپ
۸۰۰cc/28oz
۶۹۳۰۰۰
Grease Gun 1000 ccگریس پمپ
۱۰۰۰cc/35oz
۷۹۲۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.