مشخصات ادوات و ابزار آلات ساختمانی

  • Share it:
مشخصات ادوارات و ابزار آلات ساختمانی

مشخصات ادوات و ابزار آلات ساختمانی

مشخصات ادوات و ابزار آلات ساختمانی

مشخصات ادوات و ابزار آلات ساختمانی

,ادوارات و ابزار آلات ساختمانی دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و در این پست به معرفی مدل هایی از این ادوارات و ابزار آلات ساختمانی در زمینه ساختمانی می پردازیم تا شما نیز بتوانید به استفاده از این جدول ها و مشخصات خاص هر مدل بهترین نمونه را برای استفاده خود انتخاب کنید..در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع ادوارات و ابزار آلات ساختمانی را به نصبت مشخصات فنی آن در زمینه های کشاورزی آماده کرده ایم.

لیست قیمت موتور پمپ بنزینی با شفت قابل انعطاف(بدون موتور) مارک LOBENساخت چین

مدلشرح کالاقدرت (hp)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
RBFP50بنزینی۵۸۲۵۲۲۰۷۹۰۰۰
RBFP80بنزینی۵۱۲۴۰۳۲۱۵۶۰۰۰

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین کامپکتور

مدلقدرت (hp)مدل موتورابعاد صفحه (cm)سرعت حرکت (m/min)وزن (kg)قیمت (ریال)
RBC-90۵RB20A۵۵x42۲۰-۲۵۸۸۱۰۱۲۰۰۰۰

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین آسفالت بر(کاتر)

مدلقدرت (hp)مدل موتورنوع سوختحداکثر عمق برش (cm)ظرفیت مخزن آب (lit)قیمت (ریال)
RBCT-2۱۳RB390بنزین۱۷۴۰۲۰۰۰۹۰۰۰
RBCT-2D۷.۵RB186گازوئیل۱۷۴۰۲۲۵۹۴۰۰۰

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین تیغه آسفالت بر (کاتر)

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین تیغه آسفالت بر (کاتر)

مدلقطر (cm)قیمت (ریال)
Blade 400۴۰۱۲۹۰۳۰۰

1.jpg

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارک LOBENساخت چین ویبراتور موتوری و برقی

مدلشرح کالاقدرت (hp)مدل موتوردامنه ویبره (v/m)خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
RBV-38بنزینی۵RB20A۹۸۰۰-۱۲۰۰۰۱.۵۵۹۷۳۰۰۰
RBV-45بنزینی۵RB20A۹۰۰-۱۲۰۰۰۲۶۰۸۳۰۰۰
ZN35Cبرقی۰.۸تکفاز۱۲۰۰۰-۱۳۰۰۰باشیلنگ ۱.۵ متری۱۲۷۶۰۰۰
ZN25Cبرقی۰.۸تکفاز۱۳۰۰۰-۱۶۰۰۰باشیلنگ ۱.۵ متری۱۲۷۶۰۰۰
ZNAبرقی۲تکفاز۱۲۰۰۰-۱۶۰۰۰بدون شیلنگ۲۸۴۹۰۰۰

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین شیلنگ ویبراتور

مدلخروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SHAFT- 38۱.۵۱۵۱۱۴۰۰
SHAFT- 45۲۱۶۱۱۵۰۰
SHAFT- 60۱.۵۱۸۳۷۰۰۰

لیست قیمت محصولات ساختمانی مارکLOBEN ساخت چین ماله موتوری،پروانه ای

مدلقدرت (hp)مدل موتورقطر صفحه (cm)دامنه سرعت دوران(rpm)وزن (kg)قیمت (ریال) 
RBT-36A۵RB20A۹۱.۵۵۰-۱۳۰۷۵۱۵۴۸۸۰۰۰

لیست قیمت بالابر های ساختمانی مارک CRKساخت ایتالیا

مدلتوان (kw)نوع موتورطول کابل (m)قطر کابل (mm)سرعت حرکت (m/min)قدرت کشش (kg)قیمت (ریال)
CRK1000F1H۴.۴دیزلی با موتور
لمباردینی
۶LD360
۴۰ دوبل۷۲۰۱۰۰۰۱۰۳۳۵۶۰۰۰
CRK1000F1R۴.۴دیزلی(بدون موتور)۴۰ دوبل۷۲۰۱۰۰۰۴۶۹۲۶۰۰۰
CRK800M1H۱.۵الکتریکی تک فاز۳۵۷۱۱۸۰۰۲۶۷۳۰۰۰۰
CRK325M1H۱.۵الکتریکی تک فاز۶۰۶۲۴۳۲۵۲۶۷۳۰۰۰۰
CRK300M1H۱.۱الکتریکی تک فاز۳۵۶۲۳۳۰۰۱۹۶۰۲۰۰۰

EIMA096_500

لیست قیمت جرثقیل و وینچھای SPC


<table id="tablepress-254" class="tablepress tablepress-id-254">
<thead>
<tr class="row-1 odd">
	<th class="column-1">مدل</th><th class="column-2">ولتاژ(v)</th><th class="column-3">قدرت(KW)</th><th class="column-4">قدرت جابجایی (kg)(دوقلاب - یک قلاب)</th><th class="column-5">نوع جابجایی</th><th class="column-6">سرعت بالا برنده (m/min)</th><th class="column-7">طول سیم بکسل (m) </th><th class="column-8">قیمت (ریال)</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="row-hover">
<tr class="row-2 even">
	<td class="column-1">PA250A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.5</td><td class="column-4">125-250</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12-6</td><td class="column-8">2,340,000</td>
</tr>
<tr class="row-3 odd">
	<td class="column-1">PA400A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.75</td><td class="column-4">200-400</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">3,210,000</td>
</tr>
<tr class="row-4 even">
	<td class="column-1">PA600A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.05</td><td class="column-4">300-600</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">3,690,000</td>
</tr>
<tr class="row-5 odd">
	<td class="column-1">PA800A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.35</td><td class="column-4">400-800</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">8- 4</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">4,320,000</td>
</tr>
<tr class="row-6 even">
	<td class="column-1">PA990A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.6</td><td class="column-4">500-1000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">8- 4</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">7,470,000</td>
</tr>
<tr class="row-7 odd">
	<td class="column-1">PA 990B</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.8</td><td class="column-4">600-1000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">8- 4</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">7,840,000</td>
</tr>
<tr class="row-8 even">
	<td class="column-1">PA 1000A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.6</td><td class="column-4">500-1000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">8- 4</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">7,470,000</td>
</tr>
<tr class="row-9 odd">
	<td class="column-1">PA 1200A</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.8</td><td class="column-4">600-1000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">8- 4</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">7,840,000</td>
</tr>
<tr class="row-10 even">
	<td class="column-1">KX-500C</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.02</td><td class="column-4">250-500</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">7,860,000</td>
</tr>
<tr class="row-11 odd">
	<td class="column-1">KX-800C</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.3</td><td class="column-4">400-800</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">9,840,000</td>
</tr>
<tr class="row-12 even">
	<td class="column-1">KX-990C</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.8</td><td class="column-4">500-1000</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">10-5</td><td class="column-7">12- 6</td><td class="column-8">12,060,000</td>
</tr>
<tr class="row-13 odd">
	<td class="column-1">HHDD-K1</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">7</td><td class="column-7">6</td><td class="column-8">31,080,000</td>
</tr>
<tr class="row-14 even">
	<td class="column-1">HHDD-K3-3</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">3000</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">2.5</td><td class="column-7">3</td><td class="column-8">39,700,000</td>
</tr>
<tr class="row-15 odd">
	<td class="column-1">HHDD-K3-6</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">3000</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">2.5</td><td class="column-7">5</td><td class="column-8">41,580,000</td>
</tr>
<tr class="row-16 even">
	<td class="column-1">HSG-B300E</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.1</td><td class="column-4">300</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">21</td><td class="column-7">24</td><td class="column-8">18,870,000</td>
</tr>
<tr class="row-17 odd">
	<td class="column-1">HSG-B300E1</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">300</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">28</td><td class="column-7">24</td><td class="column-8">18,870,000</td>
</tr>
<tr class="row-18 even">
	<td class="column-1">HSG-B400E1</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">400</td><td class="column-5">عمودی - افقی</td><td class="column-6">21</td><td class="column-7">24</td><td class="column-8">20,770,000</td>
</tr>
<tr class="row-19 odd">
	<td class="column-1">HXS-250F</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">1.2</td><td class="column-4">250</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">16</td><td class="column-7">20</td><td class="column-8">8,010,000</td>
</tr>
<tr class="row-20 even">
	<td class="column-1">HHXG-H1</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.85</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">3.6</td><td class="column-7">3</td><td class="column-8">21,000,000</td>
</tr>
<tr class="row-21 odd">
	<td class="column-1">HHXG-K3</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">1.5</td><td class="column-4">3000</td><td class="column-5">عمودی</td><td class="column-6">2.4</td><td class="column-7">3</td><td class="column-8">27,300,000</td>
</tr>
<tr class="row-22 even">
	<td class="column-1">TD 0.5</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.06</td><td class="column-4">500</td><td class="column-5">افقی</td><td class="column-6">13</td><td class="column-7">--</td><td class="column-8">2,930,000</td>
</tr>
<tr class="row-23 odd">
	<td class="column-1">TD1</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.12</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">افقی</td><td class="column-6">13</td><td class="column-7">--</td><td class="column-8">3,660,000</td>
</tr>
<tr class="row-24 even">
	<td class="column-1">TD1-B</td><td class="column-2">220</td><td class="column-3">0.45</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">افقی</td><td class="column-6">20</td><td class="column-7">--</td><td class="column-8">10,800,000</td>
</tr>
<tr class="row-25 odd">
	<td class="column-1">TD3-B</td><td class="column-2">380</td><td class="column-3">0.6</td><td class="column-4">3000</td><td class="column-5">افقی</td><td class="column-6">20</td><td class="column-7">--</td><td class="column-8">10,920,000</td>
</tr>
<tr class="row-26 even">
	<td class="column-1">HST 600-750</td><td class="column-2">--</td><td class="column-3">--</td><td class="column-4">600</td><td class="column-5">افقی - چرخشی</td><td class="column-6">--</td><td class="column-7">0.75</td><td class="column-8">1,140,000</td>
</tr>
<tr class="row-27 odd">
	<td class="column-1">HST 1000-750</td><td class="column-2">--</td><td class="column-3">--</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">افقی - چرخشی</td><td class="column-6">--</td><td class="column-7">0.75</td><td class="column-8">1,310,000</td>
</tr>
<tr class="row-28 even">
	<td class="column-1">HST 250-1100</td><td class="column-2">--</td><td class="column-3">--</td><td class="column-4">1000</td><td class="column-5">افقی - چرخشی</td><td class="column-6">--</td><td class="column-7">1.1</td><td class="column-8">1,310,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- #tablepress-254 from cache -->

مدلولتاژ(v)قدرت(KW)قدرت جابجایی (kg)(دوقلاب - یک قلاب)نوع جابجاییسرعت بالا برنده (m/min)طول سیم بکسل (m) قیمت (ریال)
PA250A۲۲۰۰.۵۱۲۵-۲۵۰عمودی۱۰-۵۱۲-۶۲,۳۴۰,۰۰۰
PA400A۲۲۰۰.۷۵۲۰۰-۴۰۰عمودی۱۰-۵۱۲- ۶۳,۲۱۰,۰۰۰
PA600A۲۲۰۱.۰۵۳۰۰-۶۰۰عمودی۱۰-۵۱۲- ۶۳,۶۹۰,۰۰۰
PA800A۲۲۰۱.۳۵۴۰۰-۸۰۰عمودی۸- ۴۱۲- ۶۴,۳۲۰,۰۰۰
PA990A۲۲۰۱.۶۵۰۰-۱۰۰۰عمودی۸- ۴۱۲- ۶۷,۴۷۰,۰۰۰
PA 990B۲۲۰۱.۸۶۰۰-۱۰۰۰عمودی۸- ۴۱۲- ۶۷,۸۴۰,۰۰۰
PA 1000A۲۲۰۱.۶۵۰۰-۱۰۰۰عمودی۸- ۴۱۲- ۶۷,۴۷۰,۰۰۰
PA 1200A۲۲۰۱.۸۶۰۰-۱۰۰۰عمودی۸- ۴۱۲- ۶۷,۸۴۰,۰۰۰
KX-500C۲۲۰۱.۰۲۲۵۰-۵۰۰عمودی - افقی۱۰-۵۱۲- ۶۷,۸۶۰,۰۰۰
KX-800C۲۲۰۱.۳۴۰۰-۸۰۰عمودی - افقی۱۰-۵۱۲- ۶۹,۸۴۰,۰۰۰
KX-990C۲۲۰۱.۸۵۰۰-۱۰۰۰عمودی - افقی۱۰-۵۱۲- ۶۱۲,۰۶۰,۰۰۰
HHDD-K1۳۸۰۱.۵۱۰۰۰عمودی - افقی۷۶۳۱,۰۸۰,۰۰۰
HHDD-K3-3۳۸۰۱.۵۳۰۰۰عمودی - افقی۲.۵۳۳۹,۷۰۰,۰۰۰
HHDD-K3-6۳۸۰۱.۵۳۰۰۰عمودی - افقی۲.۵۵۴۱,۵۸۰,۰۰۰
HSG-B300E۲۲۰۱.۱۳۰۰عمودی - افقی۲۱۲۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰
HSG-B300E1۳۸۰۱.۵۳۰۰عمودی - افقی۲۸۲۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰
HSG-B400E1۳۸۰۱.۵۴۰۰عمودی - افقی۲۱۲۴۲۰,۷۷۰,۰۰۰
HXS-250F۲۲۰۱.۲۲۵۰عمودی۱۶۲۰۸,۰۱۰,۰۰۰
HHXG-H1۲۲۰۰.۸۵۱۰۰۰عمودی۳.۶۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰
HHXG-K3۳۸۰۱.۵۳۰۰۰عمودی۲.۴۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰
TD 0.5۲۲۰۰.۰۶۵۰۰افقی۱۳--۲,۹۳۰,۰۰۰
TD1۲۲۰۰.۱۲۱۰۰۰افقی۱۳--۳,۶۶۰,۰۰۰
TD1-B۲۲۰۰.۴۵۱۰۰۰افقی۲۰--۱۰,۸۰۰,۰۰۰
TD3-B۳۸۰۰.۶۳۰۰۰افقی۲۰--۱۰,۹۲۰,۰۰۰
HST 600-750----۶۰۰افقی - چرخشی--۰.۷۵۱,۱۴۰,۰۰۰
HST 1000-750----۱۰۰۰افقی - چرخشی--۰.۷۵۱,۳۱۰,۰۰۰
HST 250-1100----۱۰۰۰افقی - چرخشی--۱.۱۱,۳۱۰,۰۰۰

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.