لیست قیمت موتور تک دیزلی و بنزینی آگرو

  • Share it:

لیست قیمت موتور تک دیزلی و بنزینی آگرو

موتور تک دیزلی و بنزینی آگرو

ردیفناممدلمشخصات فنیقیمت
۱موتور دیزلیAMD-188FEموتور دیزلی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۱۲hp ، توان کاری ۱۱hp۱۳.۷۰۰.۰۰۰
۲موتور دیزلیAMD-186FBEموتور دیزلی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۱۰hp ، توان کاری ۹.۵hp۱۲.۷۰۰.۰۰۰
۳موتور دیزلیAMD-178FEموتور بنزینی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۷hp ، توان کاری ۶.۵hp۱۱.۷۰۰.۰۰۰
۴موتور برقیAMG168FBموتور بنزینی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۶.۵hp ، توان کاری ۶hp۴.۶۰۰.۰۰۰
۵موتور برقیAMG-168FBموتور بنزینی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۶.۵hp ، توان کاری ۶hp۴.۰۰۰.۰۰۰
۶موتور برقی۱۶۸موتور بنزینی چهار زمانه هوا خنک استارتی ، ماکزیمم توان ۶.۵hp ، توان کاری ۶hp۳.۰۰۰.۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.