لیست قیمت موتور برق دیزلی آگرو

  • Share it:

قیمت موتور برق دیزلی آگرو

موتور برق بنزینی آگرو

ردیفمدلMAX
(KW)
Rate
(KW)
نوع موتورتوان موتور
(hp)
چرخدستهقیمت مصرف کنندخ ( ریال )
۱AG1500X۱.۲۱بنزینی - هندلی--۶.۵۰۰۰.۰۰۰
۲AG3000X
Normal type
۲.۷۲.۵بنزینی - هندلی
۱۷۰F
۷.۰--۸.۰۰۰.۰۰۰
۳AG3800X۳.۰۲.۸بنزینی- هندلی
۱۷۰F
۷.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴AG6500E
Normal type
۵.۵۵.۰بنزینی - استارتی
۱۹۰FE
۱۵.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۵AG8000E Normal type۶.۵۶بنزینی - استارتی
۱۹۰FE
۱۵.۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۶AG9000E
Normal type
۷.۲۷بنزینی - استارتی
۱۹۲FE
۱۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۷AG6800E
Ford Design
۵.۵۵.۰بنزینی - استارتی
۱۹۰EF
۱۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸AG8800E
Ford Design
۷.۰۶.۵بنزینی -استارتی
۱۹۲ٍّ
۱۶.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰
۹AD6500E Normal Type۵.۰۴.۵دیزلی - استارتی
۱۸۶FAE
۹.۵۲۳،۵۰۰،۰۰۰
۱۰AD6500S Silent۵.۰۴.۵دیزلی - استارتی
۱۸۶FAE
۹.۵۲۷،۵۰۰،۰۰۰
۱۱AD7500SS۵.۰۴.۵دیزلی - استارتی
۱۸۶FAE
۹.۵۲۸،۵۰۰،۰۰۰

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.