ژنراتور استریم ساخت چین

  • Share it:

لیست قیمت آلترناتورهای چینی مارکSTREAM آلترناتورهای تکفازسری ST

ژنراتور استریم

توان (KW)توان (KVA)قیمت واحد (ریال)
۳۳.۷۵۵۰۶۰۰۰۰
۵۶.۲۵۷۷۰۰۰۰۰
۷.۵۹.۴۸۰۳۰۰۰۰
۱۰۱۲.۵۹۳۵۰۰۰۰
۱۲۱۵۱۰۱۲۰۰۰۰
۱۵۱۸.۷۵۱۳۰۹۰۰۰۰

لیست قیمت آلترناتورهای چینی مارکSTREAM آلترناتورهای سه فاز سری STC

توان (kW)توان (KVA)قیمت (ریال)
۳۳.۷۵۵۳۹۰۰۰۰
۵۶.۲۵۸۰۳۰۰۰۰
۷.۵۹.۵۸۳۶۰۰۰۰
۱۰۱۲.۵۹۷۹۰۰۰۰
۱۲۱۵۱۰۵۶۰۰۰۰
۱۵۱۸.۷۵۱۳۷۵۰۰۰۰
۲۰۲۵۱۴۳۰۰۰۰۰
۲۴۳۰۱۴۸۵۰۰۰۰
۳۰۳۷.۵۲۲۵۵۰۰۰۰
۴۰۵۰۲۳۶۵۰۰۰۰
۵۰۶۲.۵۲۶۴۰۰۰۰۰
۶۰۷۵۲۸۰۵۰۰۰۰

تمامی آلترناتورهای فوقالذکر دارای کنترل پانل و ولتمتر بوده و آلترناتورهای بالاتر از ۱۰KW دارای AVR (رگولاتور ولتاژ اتوماتیک) می باشد.همچنین این ژنراتور استمفورد شفت دار می باشند(جفت بلبرینگ)که از کوپلینگ مناسب جهت کوپل با موتور دیزلی استفاده می شود.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.