لوازم جانبی پمپ چینی

  • Share it:

لیست لوازم جانبی پمپ چینی

لوازم جانبی پمپ

ردیفمدلمشخصاتقیمت مصرف کننده
۱DSK-2کلید اتوماتیک دیجیتال طرح مارکویس۵۰۰۰۰۰
۲DSK-12کلید اتوماتیک دیجیتال قابل تنظیم ۱۶ آمپر۵۶۰۰۰۰
۳DSK-9کلید اتوماتیک دیجیتال طرح ایتالیایی۷۸۰۰۰۰
۴SK_9.1کلید اتوماتیک به همراه ماتومتر و پنج راهی۱۷۰۰۰۰
۵PS-02کلید اتوماتیک تکفاز ۱ الی ۴ بار چینی مخصوص پمپ آب۹۰۰۰۰
۶ELT-5کلید اتوماتیک تکفاز ۱ الی ۶ بار ترکیه ای مخصوص پمپ آب۱۹۰۰۰۰
۷ELT-6کلید اتوماتیک تکفاز ۲ الی ۱۱ بار ترکیه ای مخصوص کمپر سور باد۲۸۰۰۰۰
۸ELT-4کلید اتوماتیک تکفاز ۴ الی ۱۶ بار ترکیه ای مخصوص کمپر سور باد۳۳۰۰۰۰
۹ELT-36کلید اتوماتیک سه فاز ۵ الی ۱۶ بار ترکیه ای مخصوص کمپر پوستر پمپ۷۲۰۰۰۰
۱۰YDM-50Rمانو متر فلزی ۵ سانتی ۱۰ بار کروم۶۰۰۰۰
۱۱YD-A05-90پنج راهی برنزی ۲۲۰گرمی MM90۱۱۰۰۰۰
۱۲FTE-200فلوتر ترکیه ای ۱۶ آمپر با وزنه و ۲ متر کابل۱۹۰۰۰۰
۱۳SK12Aسوپاپ برنجی ۱ اینچ۱۲۰۰۰۰
۱۴۱۴۵Gسوپاپ برنجی ۱,۱/۲ اینچ۷۰۰۰۰
۱۵۲۶۰Gسوپاپ برنجی ۱,۱/۲ اینچ۱۴۰۰۰۰
۱۶۳۴۵Gسوپاپ برنجی ۱,۱/۲ اینچ۱۷۰۰۰۰
۱۷۵۷۰Gسوپاپ برنجی ۱,۱/۲ اینچ۲۳۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.