لجن کش پدرولا

  • Share it:

لجن کش پدرولا

لجن کش پدرولا - سری VX

لجن کش پدرولا – سری VX

لجن کش استنلس استیل (پروانه ورتکس) VX-I

بدنه : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱VXm 10/50-IVX 10/50-I۰.۷۵۱۵۰-۴۰۰۷-۱.۵۲

 

لجن کش  (پروانه دو کاناله) MC-I 

بدنه : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱MCm 10/50-IMC 10/50-I۰.۷۵۱۵۰-۵۰۰۱۰.۷-۲۲
۲-MC 15/50-I۱.۱۱.۵۵۰-۸۰۰۱۴-۱۲

 

لجن کش  (پروانه ورتکس ) VX 

بدنه : چدن – بدنه موتور : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱VXm 10/50VX 10/50۰.۷۵۱۵۰-۴۰۰۷-۱.۵۲
۲VXm 15/50VX 15/50۱.۱۱.۵۵۰-۵۰۰۱۰.۵-۴۲

 

لجن کش  (پروانه ورتکس ) VXC

بدنه : چدن – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱VXCm 10/45VXC 10/45۰.۷۵۱۵۰-۴۰۰۷-۱.۵۲
۲VXCm 15/45VXC 15/45۱.۱۱.۵۵۰-۵۰۰۱۰.۵-۴۲
۳VXCm 20/45VXC 20/45۱.۵۲۲۰۰-۱۰۰۰۷.۴-۱۳
۴VXCm 30/45VXC 30/45۲.۲۳۲۰۰-۱۲۰۰۹.۷-۱.۵۳

 

لجن کش  (پروانه یک کاناله) MC

بدنه : چدن – بدنه موتور : استنلس استیل – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱MCm 10/50MC 10/50۰.۷۵۱۵۰-۵۰۰۱۰.۷-۲۲
۲MCm 12/50MC 12/50۱.۱۱.۵۵۰-۸۰۰۱۴-۱۲

 

لجن کش  (پروانه یک کاناله) MC

بدنه : چدن – – پروانه : استنلس استیل – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ (تک فاز)مدل پمپ (سه فاز)قدرت (کیلو وات)قدرت (اسب بخار)آبدهی (لیتر بر دقیقه)ارتفاع (متر)خروجی (اینچ)
۱MCm 10/45MC 10/45۰.۷۵۱۵۰-۵۰۰۱۰.۷-۲۲
۲MCm 15/45MC 15/45۱.۱۱.۵۵۰-۸۰۰۱۴-۱۲
۳MCm 15/50MC 15/50۱.۱۱.۵۱۰۰-۸۰۰۱۴-۱۱/۲ ۲
۴MCm 20/50MC 20/50۱.۵۲۱۰۰-۹۰۰۱۶-۱۱/۲ ۲
۵MCm 30/50MC 30/50۲.۲۳۱۰۰-۱۱۰۰۲۲-۲۱/۲ ۲
۶MCm 30/70MC 30/70۲.۲۳۲۰۰-۱۵۰۰۱۲-۲۳
۷-MC 40/70۳۴۲۰۰-۱۶۰۰۱۵-۴۳

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع لجن کش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.