مقایسه کمپرسورهای پیچشی با کمپرسورهای رفت و برگشتی

  • Share it:

screw compressors and reciprocating compressors

کمپرسورهای پیچشی به عنوان یک دسته از کمپرسورها در کارهای زیر با کمپرسورهای رفت و برگشتی مقایسه می‌ شوند.

برتری‌ها کمپرسورهای پیچشی

  1. هزینه کمتری در کاربردهای ۰ تا ۲hp دارند.
  2. دارای بازده مکانیکی بیشتری نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی  می باشند.
  3. نیاز به پایه کوچکتری نسبت به کمپرسورهای رفت و برگشتی دارند.
  4.  مدت زمان کارکرد بدون وقفه در آنها بیشتر است.
  5.   هزینه تعمیرات کمتری دارند.

مشکلات کمپرسورهای رفت و برگشتی

  1. بازده تراکم کمتری دارند.
  2. برای کنترل جریان فقط مجبور به محدود کردن سرعت و بای پس کردن هستیم.
  3. رای فشار خروجی کمتری هستند.
  4. کمپرسور نزدیک به حالتهای طراحی کار می‌کند و برای حالت‌های دورتر از طراحیشان دارای کاربرد کمتری هستند.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.