فروش موتور برق بنزینی آگرو

  • Share it:

موتور برق بنزینی آگرو

موتور برق بنزینی آگرو

ردیفمدلmax
(kw)
Rate
(kw)
نوع موتورنوع موتور
(hp)
چرخدستهقیمت مصرف کننده
( ریال )
۱AG1500X۱.۲۱بنزینی - هندلی--۶.۵۰۰.۰۰۰
۲AG3000x
Normal Type
۲.۷۲.۵بنزینی -هندلی
۱۷DF
۷.۰--۸.۰۰۰.۰۰
۳AG3800X
Ford Design
۳.۰۲.۸بنزینی -هندلی
۱۷DF
۷.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۴AG6500E
Normal type
۵.۵۵.۰بنزینی- استارتی
۱۹۰FE
۱۵.۰۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۵AG8000E
Normal type
۶.۵۶بنزینی- استارتی
۱۹۰FE
۱۵.۰۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۶AG9000E
Normal type
۷.۵۷بنزینی- استارتی
۱۹۲FE
۱۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۷AG6800E
Ford design
۵.۵۵.۰بنزینی- استارتی
۱۹۰FE
۱۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸AG6800E
Ford design
۷.۰۶.۵بنزینی- استارتی
۱۹۰FE
۱۶.۰۲۲.۰۰۰.۰۰۰

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.