اینورتر دانفوس ،سافت استارتردانفوس

  • Share it:

Soft starters Danfoss

اینورتر دانفوس ،سافت استارتر دانفوس

 

کلیه قیمت ها به دلار می باشد

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت سافت استارترهای دانفوس (MCD100(ANALOG

 

Part No.DescriptionKWPRICE LIST
(USD)
۱۷۵G4001MCD100-001 / 400-415 V /3A/ 1.5KW۱.۵۲۰۴.۸۸
۱۷۵G4005MCD100-007 / 400-480 V /15A/ 7.5KW۷.۵۲۸۱.۶۵
۱۷۵G4008MCD100-011 / 400-4180 V /25A/ 11KW۱۱۴۲۲.۴۶

 

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت سافت استارترهای دانفوس (MCD201(ANALOG

 

PART NODESCRIPTIONKWPRICE LIST
(USD)
۱۷۵G5165MCD201007T4CV3۷.۵۴۳۱.۱۷
۱۷۵G5186MCD201015T4CV3۱۵۴۷۴.۳۲
۱۷۵G5167MCD201018T4CV3۱۸.۵۵۰۵.۸۴
۱۷۵G5168MCD201022T4CV3۲۲۵۴۹.۱۳
۱۷۵G5169MCD201030T4CV3۳۰۶۴۲.۰۴
۱۷۵G5170MCD201037T4CV3۳۷۷۷۲.۷۶
۱۷۵G5171MCD201045T4CV3۴۵۹۵۳.۴۴
۱۷۵G5172MCD201055T4CV3۵۵۹۸۰.۳۰
۱۷۵G5173MCD201075T4CV3۷۵۱,۲۲۸.۵۰
۱۷۵G5174MCD201090T4CV3۹۰۱,۶۲۲.۵۰
۱۷۵G5175MCD201110T4CV3۱۱۰۱,۷۶۴.۶۸

 

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت سافت استارترهای دانفوس (MCD202(ANALOG+PROTECTION

 

PART NODESCRIPTIONKWPRICE LIST
۱۷۵G5209MCD202007T4CV3۷.۵۶۷۹.۷۰
۱۷۵G5210MCD202015T4CV3۱۵۷۲۵.۳۱
۱۷۵G5211MCD202018T4CV3۱۸.۵۷۵۳.۵۲
۱۷۵G5212MCD202022T4CV3۲۲۸۰۷.۴۴
۱۷۵G5213MCD202030T4CV3۳۰۸۹۸.۱۸
۱۷۵G5214MCD202037T4CV3۳۷۱,۰۰۲.۳۷
۱۷۵G5215MCD202045T4CV3۴۵۱,۲۲۴.۵۰
۱۷۵G5216MCD202055T4CV3۵۵۱,۲۹۵.۰۳
۱۷۵G5217MCD202075T4CV3۷۵۱,۵۰۶.۳۸
۱۷۵G5218MCD202090T4CV3۹۰۲,۳۰۱.۹۵
۱۷۵G5219MCD202110T4CV3۱۱۰۲,۲۰۰.۰۱

 

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت سافت استارترهای دانفوس DIGITAL MSD500 SOFT STARTER 

 

PART NODESCRIPTIONKWPRICE LIST
۱۷۵G5525MCD50021BT5G1X20CV2۷.۵۸۳۷۰۴
۱۷۵G5526MCD50037BT5G1X20CV2۱۵۹۵۰.۲۲
۱۷۵G5527MCD50043BT5G1X20CV2۱۸.۵۹۶۰.۱۰
۱۷۵G5528MCD50053BT5G1X20CV2۲۲۹۷۴.۲۳
۱۷۵G5529MCD50068BT5G1X20CV2۳۰۱.۰۶۱.۱۸
۱۷۵G5530MCD50084BT5G1X20CV2۳۷۱,۱۵۹.۱۸
۱۷۵G5531MCD50099BT5G1X20CV2۴۵۱,۴۱۱.۹۲
۱۷۵G5532MCD50105BT5G1X20CV2۵۵۱,۴۵۲.۸۷
۱۷۵G5533MCD50131BT5G2X00CV2۶۰۱,۵۴۴.۶۳
۱۷۵G5534MCD50141BT5G2X00CV2۷۵۱,۶۶۶.۶۶
۱۷۵G5535MCD50195BT5G2X00CV2۹۰۲,۲۵۶.۲۵
۱۷۵G5536MCD50215BT5G2X00CV2۱۱۰۲,۴۴۵.۴۴
۱۷۵G5537MCD50245CT5G3X00CV2۱۳۲۲,۵۱۶.۰۴
۱۷۵G5538MCD50360CT5G4X00CV2۱۶۰۲,۸۳۷.۹۵
۱۷۵G5539MCD50380CT5G4X00CV2۱۸۵۲,۹۸۴.۸۰
۱۷۵G5540MCD50426CT5G4X00CV2۲۲۰۳,۲۵۵.۸۹
۱۷۵G5541MCD50595CT5G4X00CV2۳۰۰۳,۹۸۸.۶۷
۱۷۵G5542MCD50619CT5G4X00CV2۳۱۵۴,۴۸۰.۰۲
۱۷۵G5543MCD50790CT5G4X00CV2۴۰۰۵,۳۹۷.۷۷
۱۷۵G5544MCD50927CT5G4X00CV2۵۰۰۷,۷۴۷.۲۰
۱۷۵G5545MCD51200CT5G5X00CV2۶۰۰۱۰,۵۸۳.۷۵
۱۷۵G5546MCD51410CT5G5X00CV2۷۰۰۱۲,۸۸۳.۷۷

 

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت اینورترهای دانفوس مدل Micro Drive FC 51

ردیفورودی برقKW PRICE
(USD)
۱تکفاز۰.۱۸$۱۰۹
۲تکفاز۰.۳۷$۱۱۶
۳تکفاز۰.۷۵$۱۳۱
۴تکفاز۱.۵$۱۷۰
۵تکفاز۲.۲$۲۰۸
۶سه فاز۰.۳۷$۱۶۲
۷سه فاز۰.۷۵$۱۸۲
۸سه فاز۱.۵$۲۴۱
۹سه فاز۲.۲$۲۹۷
۱۰سه فاز۳.۰$۳۳۵
۱۱سه فاز۴.۰$۳۶۱
۱۲سه فاز۵.۵$۴۱۸
۱۳سه فاز۷.۵$۴۷۲
۱۴سه فاز۱۱.۰$۶۷۴
۱۵سه فاز۱۵.۰$۷۷۵
۱۶سه فاز۱۸.۰$۹۵۴
۱۷سه فاز۲۲.۰$۱.۱۱۸

 

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت اینورترهای سری VLT AQUA DRIVE FC 202
۴۰۰ (۳۸۰ – ۴۸۰V)

ردیفورودی برقKWPRICE
(USD)
۱سه فاز۰.۳۷$۲۶۳
۲سه فاز۰.۵۵$۲۷۱
۳سه فاز۰.۷۵$۲۹۳
۴سه فاز۱.۱$۳۳۱
۵سه فاز۱.۵$۳۸۴
۶سه فاز۲.۲$۴۶۹
۷سه فاز۳$۵۲۶
۸سه فاز۴$۵۶۲
۹سه فاز۵.۵$۶۵۲
۱۰سه فاز۷.۵$۷۳۴
۱۱سه فاز۱۱$۹۴۶
۱۲سه فاز۱۵$۱,۰۸۴
۱۳سه فاز۱۸.۵$۱,۳۷۱
۱۴سه فاز۲۲$۱,۶۱۰
۱۵سه فاز۳۰$۱,۸۷۶
۱۶سه فاز۳۷$۲,۳۰۳
۱۷سه فاز۴۵$۲,۸۲۴
۱۸سه فاز۵۵$۳,۳۸۹
۱۹سه فاز۷۵$۳,۸۵۳
۲۰سه فاز۹۰$۴,۵۳۸
۲۱سه فاز۱۱۰$۶,۳۰۰

سافت استارترهای دانفوس-لیست قیمت اینورترهای سری VLT AQUA DRIVE FC 302
۴۰۰ (۳۸۰ – ۵۰۰V)

ردیفورودی برقKWPRICE
(USD)
۱سه فاز۰.۳۷$۳۰۳
۲سه فاز۰.۵۵$۳۱۳
۳سه فاز۰.۷۵$۳۴۱
۴سه فاز۱.۱$۳۸۷
۵سه فاز۱.۵$۴۴۷
۶سه فاز۲.۲$۵۴۷
۷سه فاز۳$۶۱۳
۸سه فاز۴$۶۵۶
۹سه فاز۵.۵$۷۶۲
۱۰سه فاز۷.۵$۸۶۱
۱۱سه فاز۱۱$۱.۲۶۸
۱۲سه فاز۱۵$۱.۵۹۵
۱۳سه فاز۱۸.۵$۱.۸۷۹
۱۴سه فاز۲۲$۲.۱۸۶
۱۵سه فاز۳۰$۲.۶۵۶
۱۶سه فاز۳۷$۳.۲۵۹
۱۷سه فاز۴۵$۳.۹۰۴
۱۸سه فاز۵۵$۴.۴۴۶
۱۹سه فاز۷۵$۵.۰۹۴
۲۰سه فاز۱۳۲$۱۰.۵۴۰
۲۱سه فاز۲۵۵$۲۴.۳۶۵

 

 

کلیه قیمت ها به دلار می باشد

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.