علف تراش دیانا

  • Share it:

علف تراش دیانا

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

علف تراش دیانا

لیست قیمت علف تراش های دیانا

ردیفمدلحجم موتور (سی سی)
capacity
عرض برش (mm)
Cutting width
وزن (کیلو گرم)
weight
۱DN-43BC۴۳۲۶۰۷.۵
۲DN-43BC/B۴۳۲۶۰۱۰
۳DN-52BC۵۲۲۶۰۸
۴DN-33MF۳۳------

ردیفمشخصاتمدلحجم موتور (سی سی)
CAPACITY
عرض برش (mm)
Cutting Width
وزن (کیلو گرم)قیمت
۱شمشاد زن بنزینیDN-600-HT۲۵۶۰۰۸.۵
۲چای چینDN-600-TP۲۵۶۰۰۱۰.۵

 

ردیفمشخصاتمدلحجم موتور (cc)عرض برشوزن (کیلو گرم)قیمت
۱راه موتوری بنزینی ۳۵cmDN-35-CS۴۰.۱۳۵۰۵
۲شمشاد زن بنزینی ۴۵cmDN-35-CS۴۹.۳۴۵۰۴.۷

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.