شناور مارکیوس

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

شناور مارکیوس

مدل پمپنوع پمپقدرت (اسب)ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینج
قیمت مصرف کننده
PS-02کلید اتوماتیک معمولی۲----۹۰,۰۰۰
EC-2کلید تمام اتوماتیک ۱.۵--۱۱۶۷۰,۰۰۰
۲SS750DFکفکش استیل فلوتردار۱۳۰۱۳.۲-۱.۵۴,۷۰۰,۰۰۰
۲SA1100DFکفکش فلوتردار۱.۵۳۰۱۵-۲۵,۱۶۰,۰۰۰
SUP250Fکفکش پلی اتیلن فلوتردار۰.۳۳۶۸.۴-۱۱,۹۳۰,۰۰۰
۳SA1500DFکفکش استیل فلوتردار۲۴۲۱۴.۴-۲۵,۸۴۰,۰۰۰
۴SPM3-58شناور استیل تکفاز ۱۲ طبقه۱۶۸۴.۲-۱.۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰
۴SPM3-77شناور استیل تکفاز ۱۵ طبقه۱.۵۹۰۴.۲-۱.۲۵۷,۲۲۰,۰۰۰
۴SPM3-106شناور استیل تکفاز ۲۲ طبقه۲۱۲۵۴.۲-۱.۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰
۴SPM3-154شناور استیل تکفاز ۲۹ طبقه۳۱۸۵۴.۲-۱.۲۵۱۱,۷۳۰,۰۰۰
۴SPM5-33شناور استیل تکفاز ۸ طبقه۱۴۱۷-۱.۵۵,۶۱۰,۰۰۰
۴SPM5-47شناور استیل تکفاز ۱۲ طبقه۱.۵۵۷۷-۱.۵۷,۱۶۰,۰۰۰
۴SPM-66شناور استیل تکفاز ۱۷ طبقه۲۷۸۷-۱.۵۸,۸۲۰,۰۰۰
۴SPM5-95شناور استیل تکفاز ۲۱ طبقه۳۱۱۴۷-۱.۵۱۰,۹۳۰,۰۰۰
۴SPM8-44شناور استیل تکفاز ۱۰ طبقه۲۵۲۱۲-۲۱۰,۳۲۰,۰۰۰
۴SPM8-58شناور استیل تکفاز ۱۵ طبقه۳۷۰۱۲-۲۱۲,۶۹۰,۰۰۰
TKP20موتور پمپ نفت و بنزین ۲ اینچ۵.۵--۲۲۴,۹۷۰,۰۰۰
TKP30موتور پمپ نفت و بنزین ۳ اینچ۵.۵--۳۳۵,۳۵۰,۰۰۰
TMP20موتور پمپ بنزینی ۲ اینچ ۵.۵--۲۲۴,۷۶۰,۰۰۰
TMP30موتور پمپ بنزینی ۳ اینچ۵.۵--۳۳۵,۲۲۰,۰۰۰
TME210موتور بنزینی تک۶.۵---۳,۹۵۰,۰۰۰
TMG1000موتور ژنراتور بنزنی۱۰۰۰۸۵۰VA۵۰HZبنزینی۶,۸۴۰,۰۰۰
TMG3000موتور ژنراتور بنزنی۳۰۰۰۲۵۰۰VA۵۰HZبنزینی۹,۷۱۰,۰۰۰
TMG6500موتور ژنراتور بنزنی استارتی با باطری۶۵۰۰۵۵۰۰VA۵۰HZبنزینی۲۰,۱۵۰,۰۰۰
TMDC6500موتور ژنراتور دیزلی استارتی با باطری کاوردار سایلنت۶۵۰۰۵۵۰۰VA۵۰HZدیزلی۳۰,۸۰۰,۰۰۰

 

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.