سمپاش دیانا

  • Share it:

سمپاش دیانا

شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

سمپاش دیانا

لیست قیمت سمپاش های دیانا

ردیفمشخصاتظرفیت مخزن (CC)توان
Range
قیمت
۱خزطومی- ۱۴ لیتری ۲ اسب۱۴M12
۲لانسی - ۲۰ لیتری ۲ اسب۲۰BAR 2.5
۳ سمپاش شارژی باطری دار۱۶Mpa 0.4
۴سمپاش تلمبه ای پشتی۱۸Bar 2-4

ردیفمشخصاتنام تجاریمدلقیمت
۱سمپاش دینا ۴۵DianaDN-45 B
۲سمپاش دینا ۶۰DianaDN-60 HQ
۳سمپاش دینا ۹۰DianaDN-90 EI
۴سمپاش دینا ۱۵۰DianaDN-150 EI

لوازم جانبی سمپاش دیانا

شلنگ سمپاش دیانا

ردیفسایز شیلنگطولقیمت
۱۱۰ میلیمتر۵۰ یارد
۲۸.۵ میلی متر۵۰ یارد

 

شلنگ آبیاری دیانا

ردیفسایز شلنگ طولقیمت
۱۲ اینچ - ۵۰ میلی متر۱۰۰ متر
۲۳ اینچ - ۱۰۰ میلی متر۱۰۰ متر

 

لانس سمپاش دیانا

ردیفمشخصاتطول لانسقیمت
۱لانس بلند صاف۹۰
۲لانس کوتاه صاف۶۰
۳لانس بلند سرکج۹۰
۴لانس کوتاه سر کج۶۰
۵لانس طرح ایتالیا۶۰
۶لانس طرح ایتالیا فنری۶۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.