دیزل ژنراتور کاترپیلار

  • Share it:

دیزل ژنراتور کاترپیلار

 

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(kVa)
Standby
(kVa)
مشخصات فنی
Caterpillar۳۴۰۶CTACaterpillarpackage۳۱۸۳۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
CaterpillarC15ATAACCaterpillarpackage۴۰۹۴۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
CaterpillarC18ATAACCaterpillarpackage۵۵۰۶۰۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۴۱۲CTACaterpillarpackage۷۲۷۸۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
CaterpillarC32ATAACCaterpillarpackage۱۰۰۰۱۱۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۲TACaterpillarpackage۱۱۳۶۱۲۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۲TACaterpillarpackage۱۲۷۲۱۴۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۲BTACaterpillarpackage۱۳۶۳۱۵۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۲B-HDTACaterpillarpackage۱۵۹۰۱۷۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۶BTACaterpillarpackage۲۰۴۵۲۲۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۶B-HDTACaterpillarpackage۲۲۷۲۲۵۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۶۰۶Caterpillarpackage۲۴۴۲۲۶۸۷ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۵۱۶C-HDTACaterpillarpackage۲۵۰۰۲۷۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
CaterpillarC175-16Caterpillarpackage۲۷۲۷۳۰۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۶۰۸Caterpillarpackage۳۲۵۰۳۵۷۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
CaterpillarC175-20Caterpillarpackage۳۶۳۶۴۰۰۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۶۱۲Caterpillarpackage۴۸۸۶۵۳۷۵ویژگی ها و کاتالوگ محصول
Caterpillar۳۶۱۶Caterpillarpackage۶۵۰۰۷۱۵۰ویژگی ها و کاتالوگ محصول

کاترپیلار یکی از قوی ترین و قابل اطمینان ترین دیزل ژنراتورها را برای بسیاری از برنامه های مختلف تولید می کند.  از این رو، شما می توانید مطمئن باشید که یک دیزل ژنراتور خاص کاترپیلار را برای هرنوع  نیاز برق پیدا می کنید. این  ژنراتورها  با توجه به استانداردهای جهانی برای مصرف سوخت کم و بهره وری بالا طراحی شده است.  دیزل ژنراتور کاترپیلار در حالت آماده به کار، نیروی مداوم یا اولیه ، قادر به ارائه انرژی و قدرت پاک ، مقرون به صرفه و قابل اطمینان ، به ویژه در شرایط سخت است

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.