دیگ آبگرم در کارواش ها

  • Share it:

دیگ آبگرم در کارواش هااستفاده از آب گرم در کارواش ها بسیار متعارف می باشد لذا برای تولید این آب چند راه وجود دارد که در ذیل بیان شده است.
روش اول:
در این روش جهت تولید آبداغ مورد نیاز برای شسشتو در کارواش ها، استفاده از دیگ های مخصوص آبداغ می باشد.
این دیگ ها که از کوئل های حلقوی از جنس لوله های مخصوص تولید شده اند این توانایی را دارند که بصورت خیلی سریع آب داغ تا دمای ۸۰ درجه را با حجم مناسب تولید کنند.
از دیگر ویژگی های این دیگ آبداغ به دلیل تحمل فشار، قابلیت قرار گرفتن در مسیر پمپ پیستونی را دارد که باعث افزایش کارآیی و کاهش صدمات حرارتی به آنها شده است.
روش دوم:
در کارواش های کم ظرفیت آب توسط وسیله ای مانند آبگرمکن های معمولی گرم می شود و سپس به سمت پمپ های پیستونی فشار بالا هدایت می شود.
از  معایب این روش حجم آب تولید شده کم از یک طرف وتوان بسیار پایین گرمایش از یک جهت دیگر سبب کارآیی بسیار نامناسب برای کارواش هایی می باشد که تعداد مشتریان زیادی را پاسخگو  هستند.علاوه بر موارد بیانشده دمای غیر یکنواخت و پایین آب نیز سبب کاهش عملکرد آن نیز شده است.

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.