دستگاه تصفیه آب

  • Share it:

Water purifier

دستگاه تصفیه آب

مشخصات دستگاه های تصفیه آب موجودی شرکت و همچنین قیمت آنها در زیر آورده شده است.

 دستگاه تصفیه آب – لیست قیمت دستگاه ھای چندمرحله ایARO  تصفیه آب خانگی AQUA2 (مشترک )

 

مدلمشخصاتقیمت
AQUA QUICK 03دستگاه سه مرحله ای رسوب گیر و کلرگیر زیرسینکی + شیر مخصوص آب
۲ عدد فیلتر خازنی، ا عدد فیلتر ( PP - FRN1 Micron)
۳,۲۴۰,۰۰۰
ARO TRIPLEXدستگاه ۵مرحله ای رسوب گیر و کلرگیر زیرسینکی + شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار ،
ممبران دار ۵۰GPD
۱فیلتر کربنی + ١ عدد فیلتر ۱میکرون + ۱عدد فیلتر ۵ میکرون
۷,۶۹۵,۰۰۰
ARO TRIPLEX Plusدستگاه ۵مرحله ای رسوب گیر و کلرگیر زیرسینکی + شیر مخصوص آب و منبع تحت فشار ،
ممبران دار ۵۰GPD به ھمراه پمپ مخصوص آب
۱فیلتر کربنی + ١ عدد فیلتر ۱میکرون + ۱عدد فیلتر ۵ میکرون
۹,۷۲۰,۰۰۰
ARO DIRECT OSدستگاه تصفیه آب ۰.۵lit/min رسوب گیر و کلرگیر بالای سینکی، ممبران دار ۱۰۰GPD
بدون منبع ھمراه پمپ مخصوص آب ( ۱ عدد فیلتر کربنی Aqua Quick
۱ عدد فیلتر PP-Aqua Quick 1 Micron
۱ عدد فیلتر PP-Aqua Quick 10 Micron
۲۱,۳۹۰,۰۰۰
کارتریج کربنی ARO DIRECT و AQUA QUICK۴۱۵,۰۰۰
کارتریج رسوب گیر ARO DIRECT و AQUA QUICK (PP-1Micron)۳۶۳,۰۰۰
کارتریج رسوب گیر ARO Triplex Plus و ARO Triplex (PP-5Micron)۱۸۲,۰۰۰
کارتریج خطی ARO Triplex Plus و ARO Triplex۲۷۲,۰۰۰
ممبران ARO Triplex Plus و ARO Triplex 50 GPD۱,۴۰۵,۰۰۰
کارتریج کربنی ARO Triplex Plus و TRO Triplex Plus TOP-CTO-E۲۸۴,۰۰۰
پارچ کلرگیر و ذره گیر AQUA-Pitcher۷۱۰,۰۰۰
کارتریج پارچ AQUA-Pitcher۲۳۷,۰۰۰

 

 دستگاه تصفیه آب -لیست قیمت دستگاه ھای تک مرحله ای تصفیه آب خانگی AQUA

مدلمشخصاتحجم آب خروجی
(lit/min)
قیمت(ریال)
AQUA Select Carbonست کامل فیلتر تصفیه کربنی شیر آب۰.۸۶۸۰,۰۰۰
AQUA Select Ceramicست کامل فیلتر تصفیه سرامیکی شیر آب۱.۵۸۰۰,۰۰۰
....کارتریج کربن ( ٢عدد)-Select....۲۹۸,۰۰۰
....کارتریج سرامیکی تکی - Select....۳۵۴,۰۰۰
SALVALAVATRICE - G 3/4"رسوب گیر ماشینھای شستشو۸/۱۰۳۳۶۰۰۰
SALVALAVATRICE - G 3/4"بسته ھای پلی فسفات ۵۰۰GR....۳۰۹,۰۰۰
AQUA Top CTO - Eتصفیه آب تکی مرحله ای کاھش کلر۴۱,۰۵۰,۰۰۰
AQUA Top Ceramicتصفیه آب ضد باکتری۲۱,۲۱۵,۰۰۰
AQUA TOP FRN 1 micronتصفیه آب رسوب گیر و ذرات۲۵۹۷۰,۰۰۰
....کارتریج TOP- Ceramic....۵۹۵,۰۰۰
....کارتریج TOP- FRN-ARO TIPLEX - ARO TIPLEX Plus....۲۰۲,۰۰۰
...بسته کردن فیلتر ھاFRN-ARO TIPLEX - ARO TIPLEX Plus....۷۹,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.