بوسترپمپ

  • Share it:

بوسترپمپ

 

بوستر پمپ ها متشکل از الکتروپمپ های ایتالیایی داب ، شاسی و کلکتورها فابریک ایتالیا وتابلو راه انداز بصورت دور ثابت ومتغییر می باشد.

نحوه عملکرد سیستم آبرسانی دور متغییر به این صورت می باشد که با توجه به مصرف آب واز و فرمان از طرف سنسور فشار (ترانسمیتر) دور الکتروموتور تغییر کرده و در هر زمان آبرسانی تحت فشار ثابت تامیین میگردد در این سیستم از پی ال سی به عنوان کنترلر و به ازای هرالکترو پمپ از یک درایور ( اینورتور ) استفاده شده است که زمان فرمان سنسور فشار پمپ ها به صورت نوبتی، بعد از سپری شدن زمان مشخص پمپ بعدی وارد مدار می شود و به مقدار فرکانس پمپ اول رسیده و توسط پی ال سی، پمپ اول از مدار خارج می شود تا افت فشاری به وجود نیاید. زمانی که مصرف افزایش پیدا کرده است و نیاز به پمپ بعدی باشد ، درایور پمپ در حال کار به فرکانس مطلوب رسیده و الکترو پمپ بعدی با درایور مربوطه خود وارد مدار می شود و هیچ تعویض کنتاکتوری صورت نمی گیرد که باعث ضربات ناشی از تعویض الکترو موتور از حالت متغیر به ثابت شود ..

مزایای استفاده از این سیستم کاهش مصرف برق ،افزایش راندمان ،افزایش طول عمر پمپ و اتصالات می باشد.

نحوه عملکرد سیستم آشنشانی دور ثابت به این صورت است که در مواقع اضطراری فرمان ازطریق سیستم اطفاء حریق صادر می گردد و در نتیجه بوستر پمپ آتشنشانی به صورت دور ثابت استارت می گردد.

فشار و دبی ایجاد شده در بوسترپمپ آتشنشانی نسبت به بوسترپمپ آبرسانی به مراتب بالاتر است واز طریق سازمان آتشنشانی با توجه به تعداد طبقات و زیر بنای ساختمان انتخاب می گردد.

شرکت آبا دیزل با بیش ازدوازده سال سابقه فعالیت مفید یکی از عمده ترین تامین کنندگان و عرضه کنندگان انواع بوسترپمپ آبرسانی و آتشنشانی مورد تایید و ارائه مشاوره فنی پیش از فروش، اعزام کارگروه متخصص جهت مهندسی کالا و نیز بازدید از کارخانه و… درخدمت عموم میباشد.

بوسترپمپ

بوسترپمپ

بوسترپمپ – لیست قیمت بوسترپمپ ھای ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ(V) قدرت (KW)قدرت (HP)آمپر (A)ارتفاع (batr) دبی (m³/h) کلید تحت فشار (bar)قیمت (ریال)
۳K70/300T+KVCX65/50T۳۸۰۳ × ۵.۵۳ × ۷.۵۳ × ۱۲.۹۷.۶۶۶-۶۴.۵-۷.۳۴۲۲,۵۶۰,۰۰۰
۲JET-102M۲۲۰۲ × ۰.۷۵۲ × ۱۲ × ۵.۱۵۶.۶ - ۳۲.۵ - ۴۴۱,۵۶۰,۰۰۰
۲JET-132M۲۲۰۲ × ۱۲ × ۱.۳۲ × ۷۴.۶۹.۶ - ۳۲.۵ - ۴۴۲,۱۲۰,۰۰۰
۲JET-151M۲۲۰۲ × ۱.۱۲ × ۱.۵۲ × ۷.۲۶.۱۹.۴ - ۵۳.۳ - ۵۵۲,۴۹۰,۰۰۰
۲JET-251M۲۲۰۲ × ۱.۸۵۲ × ۲.۵ ۲۲ × ۱۰۶.۴۱۴ - ۷.۲۳.۳ - ۵۶۰,۰۵۰,۰۰۰
۲JET-251T۳۸۰۲ × ۱.۸۵۲ × ۲.۵۲ × ۴۶۱۴.۴ - ۷.۲۳.۳ - ۵۶۶,۰۱۰,۰۰۰
۲EURO50/50M۲۲۰۲ × ۱۲ × ۱.۳۲ × ۶.۳۶.۵۷.۶-۵.۲۴-۵.۵۴۸,۰۸۰,۰۰۰
۲EUROINOX40/80M۲۲۰۲ × ۱۲ × ۱.۳۲ × ۶.۳۵.۵۱۰-۶۳.۸-۵.۲۶۰,۳۵۰,۰۰۰
۲KVC-85/120۳۸۰۲ × ۳۲ × ۴۲ × ۷.۸۱۰.۵۲۲ - ۲۸.۵ - ۱۰۱۱۳,۰۷۰,۰۰۰
۳KVC-60/120۳۸۰۳ × ۲.۲۳ × ۳۳ × ۵.۴۷.۵۳۳ - ۲۴.۵ - ۶.۵۱۸۴,۶۳۰,۰۰۰
۳KVC-85/120۳۸۰۳ × ۳۳ × ۴۳ × ۷.۸۱۰.۵۳۳ - ۲۸ - ۱۰۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰
۲ PULSAR DRY 65/50M۲۲۰۲ × ۱.۲۲ × ۱.۶۲.۸۸۷.۶-۵۵-۶.۵۱۱۰,۲۴۰,۰۰۰
۲ PULSAR DRY 65/50T۳۸۰۲ × ۱.۲۲ × ۱.۶۲ × ۳.۱۸۷.۶-۵.۵۵-۶.۵۱۲۰,۵۴۰,۰۰۰
۲K45/50M۲۲۰۲ × ۱.۱۲ × ۱.۵۲ × ۸.۳۵.۲۱۰.۸-۶۲.۹-۴.۶۴۹,۹۵۰,۰۰۰
۲K55/50M۲۲۰۲ × ۱.۸۵۲ × ۲.۵۲ × ۱۲.۸۶.۲۱۲-۷۳.۴-۵.۳۵۵,۷۶۰,۰۰۰
۲K55/50T۳۸۰۲ × ۱.۸۵۲ × ۲.۵ ۲۲ × ۴.۸۶.۲۱۲-۷۳.۴-۵.۳۶۱,۹۵۰,۰۰۰
۲K55-100T۳۸۰۲ × ۲.۲۲ × ۳۲ × ۶.۷۶.۲۱۸ - ۱۰۳.۵ - ۵.۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰
۲K66-100T۳۸۰۲ × ۳۲ × ۴۲ × ۸.۴۷.۳۱۸ - ۱۰۴.۳ - ۶.۵۱۰۲,۹۵۰,۰۰۰
۲K90-100T۳۸۰۲ × ۴۲ × ۵.۵۲ × ۹.۷۸.۴۲۱ - ۱۴۵.۵ - ۸۱۰۷,۷۲۰,۰۰۰
۲K55-200T۳۸۰۲ × ۴۲ × ۵.۵۲ × ۹.۴۵.۲۳۴ - ۱۶۴.۳ - ۵.۱۱۶۰,۸۴۰,۰۰۰
۲K70/300T۳۸۰۲ × ۵.۵۲ × ۷.۵۲ × ۱۲.۹۷.۶۴۸-۱۶۴.۵-۷.۳۲۸۹,۷۹۰,۰۰۰
۲K80-300T۳۸۰۲ × ۷.۵۲ × ۷.۵۲ × ۱۷.۳۹.۵۴۹.۲-۳۰۶.۵-۸.۵۲۹۴,۴۳۰,۰۰۰
۳K55-200T۳۸۰۳ × ۴۳ × ۵.۵۳ × ۹.۴۵.۲۵۱ - ۲۴۴.۳ - ۵.۱۲۱۵,۵۶۰,۰۰۰

 

بوسترپمپ – لیست قیمت بوسترپمپ ھای ایتالیایی DAB

 

مدلولتاژ(V) قدرت (KW)قدرت (HP)آمپر (A)ارتفاع (batr) دبی (m³/h) قیمت (ریال)
۲K AD-90/100T۳۸۰۲×۴۲×۵.۵۲×۹.۷۸۴۲۷۲۲۵,۷۸۰,۰۰۰
۳KV AD-10/6T۳۸۰۳×۱.۸۵۳×۲.۵۳×۵۵۵۴۳۲۳۱,۵۹۰,۰۰۰
۲KE 70-300T۳۸۰۲×۷.۵۲×۷.۵۲×۱۲.۳۷۳۴۸۳۴۳,۲۴۰,۰۰۰

 

بوسترپمپ – لیست قیمت پکیج آتش نشانی با تابلوی EN 12845

مدلولتاژ (V)قدرت (KW)قدرت (HP)حداکثرارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی (Q:m³/h)قیمت (ریال)
۱KDN 32-200/219-JET۳۸۰۱۱۱۵۶۳۶۲-۳۹.۵۱۲-۴۸۲۸۵,۸۶۰,۰۰۰
۱KDN 40-250/240-MDدیزلی Lombardini۱۹۲۵۷۶.۳۷۶-۵۸.۵۱۸-۶۶۵۸۲,۲۸۰,۰۰۰

بوسترپمپ – سیستم مدیریت کنترل بوسترپمپھا UPM

 

مشخصاتقیمت (﷼)   
تابلوی کنترل مخصوص بوستر پمپھا
تا حداکثر قدرت :
۴۰۰V = 5.5kw + 5.5kw
۲۳۰V = 3kw + 3kw
کارکرد بصورت اتوماتیک و دستی
دارای چراغھای سیگنال نمایشگر
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سنسور فشار ۱۶bar مدل PA21SC۵,۱۲۰,۰۰۰

بوسترپمپ – لیست قیمت پمپھای خطی و مصارف عمومی و اختصاصی SPC

 

مدلمشخصاتقدرت(HP)ارتفاع (m)آبدهی(lit/min)ولتاژ(v)مکش(m)خروجی(inch)قیمت (ریال)
AUTOJET-100L (KJ)لﻣﺎﮐ ﻊﺑﻧﻣ ﺎﺑ ﮏﯾﺗﺎﻣوﺗا ﯽﺗﺟ پﻣﭘ۱۴۵۶۰۲۲۰۹۱”۳,۵۲۰,۰۰۰
AUTOJTP-45 (KJ)لﻣﺎﮐ ﻊﺑﻧﻣ و ﮏﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧاورﭘ ﺎﺑ لﯾﺗﺳا ﯽﺗﺟ پﻣﭘ۱۴۵۶۰۲۲۰۹۱”۴,۴۴۰,۰۰۰
SPJ-AU8002ABS ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧاورﭘ ﺎﺑ ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﯽﺗﺟ لﻣﺎﮐ پﻣﭘ رﺗﺳوﺑ۱.۱۳۸۴۵۲۲۰۶۱”۲,۹۷۰,۰۰۰
SPJ-AU8002JABS ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧاورﭘ ﺎﺑ ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﯽﺗﺟ لﻣﺎﮐ پﻣﭘ رﺗﺳوﺑ۱.۱۳۸۴۵۲۲۰۶۱”۲,۹۰۰,۰۰۰
SPJ-AU10001JCABS ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧاورﭘ ﺎﺑ ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﯽﺗﺟ لﻣﺎﮐ پﻣﭘ رﺗﺳوﺑ۱.۳۶۴۰۵۸۲۲۰۶۱”۳,۳۰۰,۰۰۰
SPJ-10001JEو ABS ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧاورﭘ ﺎﺑ ﯽﮑﯾﺗﺳﻼﭘ ﮫﻧدﺑ ﯽﺗﺟ پﻣﭘ۱.۳۶۴۰۵۸۲۲۰۶۱”۲,۹۶۰,۰۰۰
AUJETDP-750A (KJ)ﮏﯾﺗﺎﻣوﺗا شﮑﻣدوﺧ ﯽﺗﺟ پﻣﭘ۱.۵۳۵۵۶۲۲۰۲۵۱¼” × ۱” × ۱”۳,۹۳۰,۰۰۰

 

بوسترپمپ – لیست قیمت پمپھای    SPC (مصارف عمومی و اختصاصی)

 

مدلمشخصاتقدرت(HP)ارتفاع (m)دبی(lit/min)خروجی(inch)قیمت (ریال)
CPM-200پمپ بشقابی با پروانھ برنزی۲۴۴۱۴۰۱۴,۸۳۰,۰۰۰
JET-140P (KJ)پمپ جتی با بدنھ چدنی و پروانھ پلاستیکی (ABS)۱.۵۶۵۶۰۱۳,۴۲۰,۰۰۰
SPJ-8001پمپ جتی بدنھ پلاستیکی با پروانھ پلاستیکی ABS و شفت استنلس استیل ٣٠۴۱.۱۳۸۴۵۱۱,۸۲۰,۰۰۰
SPJ-10001پمپ جتی بدنھ پلاستیکی با پروانھ پلاستیکی ABS و شفت استنلس استیل ٣٠۴۱.۳۶۴۰۵۸۱۲,۳۲۰,۰۰۰
SPJ-8002پمپ جتی بدنھ پلاستیکی با پروانھ پلاستیکی ABS و شفت استنلس استیل ٣٠۴۱.۱۳۸۴۵۱۱,۷۴۰,۰۰۰
PGJC 800پمپ جتی بدنھ پلاستیکی با پروانھ پلاستیکی ABS و شفت استنلس استیل ٣٠۴۱.۱۴۰۵۰۱۱,۸۲۰,۰۰۰

بوسترپمپ -لیست قیمت پمپھای SPC (مصارف عمومی و اختصاصی)

مدلقدرت(HP)آمپر(A)دور(RPM)ارتفاع (m)دبی(lit/min)خروجی(mm)قیمت (ریال)مشخصات
BE-M20۰.۴۲.۲۳۰۰۰۱۸۲۵۲۰-۲۰۲,۹۱۰,۰۰۰برنزی
BE-M20۰.۳۷۱.۶۱۴۰۰۱۲۳۵۲۰-۲۰۳,۸۴۰,۰۰۰برنزی
BE-M25۰.۴۲۱۴۰۰۹۵۵۲۵-۲۵۴,۱۹۰,۰۰۰یزﻧرﺑ
BE-M30۰.۷۵۳۱۴۰۰۱۷۶۵۳۰-۳۰۵,۲۸۰,۰۰۰برنزی
BE-M35۰.۸۳.۴۱۴۰۰۱۲۷۰۳۵-۳۵۵,۷۱۰,۰۰۰برنزی
BE-M40۰.۹۳.۸۱۴۰۰۲۲۸۰۴۰-۴۰۵,۸۸۰,۰۰۰برنزی
BE-M25S۰.۴۲۱۴۰۰۹۵۵۲۵-۲۵۴,۶۳۰,۰۰۰استیل
BE-M30S۰.۷۵۳۱۴۰۰۱۷۶۵۳۰-۳۰۵,۹۴۰,۰۰۰استیل

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.