لیست قیمت اینورتر – کنترل دور موتور

  • Share it:

inverter-abadesil

 

اینورتر – کنترل دور موتور تکفاز ۲۲۰ ولت 

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱اینورتر N700 E تک فاز (KW) 0.75N700E-007S F۴.۳۵۰.۰۰۰
۲اینورتر N700 E تک فاز (KW) 1.5N700E-015S F۵.۰۰۰.۰۰۰
۳اینورتر N700 E تک فاز (KW) 2.2N700E-022SF۶.۲۰۰۰.۰۰۰

 

اینورتر – کنترل دور موتور سه فاز ۳۸۰ ولت ( کیلو وات  پایین)

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱اینورتر N700 E سه فاز (KW) 0.75N700E-007 HF۶.۲۰۰.۰۰۰
۲اینورتر N700 E سه فاز (KW) 1.5N700E-015 HF۷.۰۰۰.۰۰۰
۳اینورتر N700 E سه فاز (KW) 2.2N700E-022 HF۸.۰۰۰.۰۰۰
۴اینورتر N700 E سه فاز (KW) 3.7N700E-037 HF۱۰.۳۰۰.۰۰۰

 

اینورتر – کنترل دور موتور سه فاز ۳۸۰ ولت مختص فن و پمپ (Normal Duty )

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 7.5N700E-075HFP۱۴.۰۰۰.۰۰۰
۲اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 11N700E-110HFP۱۷.۰۰۰.۰۰۰
۳اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 15N700E-150HFP۲۰.۵۰۰.۰۰۰
۴اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 18.85N700E-220HFP۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۵اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 22N700E-220HFP۳۰.۵۰۰.۰۰۰
۶اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 30N700E-300HFP۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۷اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 37N700E-370HFP۴۶.۲۰۰.۰۰۰
۸اینورتر-P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 45N700E-450HFP۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۹اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 55N700E-550HFP۶۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 110N700E-750HFP۷۷.۵۰۰.۰۰۰
۱۱اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 90N700E -900HFP۹۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۲اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 110N700E -1100HFP۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 132N700E -1320HFP۱۴۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۴اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 160N700E -1600HFP۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۵اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 200N700E -2000HFP۲۶۹.۵۰۰.۰۰۰
۱۶اینورتر-P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 250N700E -2500HFP۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۷اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 320N700E -3200HFP۳۷۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۸اینورتر -P N700 E مختص فن پمپ سه فاز (KW) 380N700E- 3800HFP۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰

 

اینورتر – کنترل دور موتور سه فاز ۳۸۰  ولت جهت کاربری های سنگین (Heavy Duty )

 

ردیفشرح کالاکد کالاقیمت ( ریال)
۱اینورتر N700 سه فاز (KW) 5.5N700-055HF۱۹.۰۰۰.۰۰۰
۲اینورتر N700 سه فاز (KW) 7.5N700-075HF۲۱.۹۰۰.۰۰۰
۳اینورتر N700 سه فاز (KW) 11N700-110HF۲۶.۰۰۰.۰۰۰
۴اینورتر N700 سه فاز (KW) 15N700-150HF۳۴.۲۰۰.۰۰۰
۵اینورتر N700 سه فاز (KW) 18.5N700-185HF۳۷.۵۰۰.۰۰۰
۶اینورتر N700 سه فاز (KW) 22N700-200HF۴۱.۵۰۰.۰۰۰
۷اینورتر N700 سه فاز (KW) 30N700-300HF۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۸اینورتر N700 سه فاز (KW) 37N700-370HF۶۲.۵۰۰.۰۰۰
۹اینورتر N700 سه فاز (KW) 45N700-450HF۷۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰اینورتر N700 سه فاز (KW) 55N700-550HF۸۸.۵۰۰.۰۰۰
۱۱اینورتر N700 سه فاز (KW) 75N700-750HF۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲اینورتر N700 سه فاز (KW) 90N700-900HF۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۳اینورتر N700 سه فاز (KW) 110N700-1100HF۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴اینورتر N700 سه فاز (KW) 132N700-1320HF۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰

 

 

 

 

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.